SAĞLIKTA ŞİDDET HABERLERİNE CEZA KANUNUNUN İLGİLİ MADDESİ EKLENMELİ

Sağlıkta Şiddet Haberi Nasıl İşlenmeli? 

Somut delil ve beyanlarla haber metinleri yazılmalı gerektiğini belirten Nükleer Tıp Uzmanı Dr. Fatih Batı, “Bu metinler yazılırken belki de haberin en üst kısmına ilgili Türk Ceza Kanunu maddesi eklenerek her olayda bunun ciddi bir suç olduğu vurgulanmalıdır” dedi. 

Son yıllarda artan sağlıkta şiddet haberleri ile ilgili toplumsal farkındalığın artırılması ve haberlerin işlenişinde nelere dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili merak edilenleri mercek altına almaya devam ediyoruz. 

Toplumun son yıllarda bu kadar şiddete meyilli ve şiddeti çözüm olarak görmesinin, sosyolojik anlamda da ele alınması gerektiğini belirten Dr. Fatih Batı,  “21. Yüzyıl iletişim çağı dediğimiz günümüzde bu tür ilkel ve çağdışı olayların yaşanması biz sağlık çalışanlarını ciddi derecede üzmekte, demoralize etmekte ve inanıyorum ki sağduyulu tüm duyarlı vatandaşlarımızın da tepkisini çekmektedir” dedi. 

İlkokul Mezunu da Üniversite Mezunu da Şiddete Meyilli 
Sağlıkta Şiddet, sağlık çalışanlarının günümüzde en çok muzdarip olduğu ve acilen çözüm beklediği ciddi bir sorun olduğunu belirten Batı, şunları söyledi: “Bugün baktığımız zaman sağlıkta şiddetin ne şehri, ne bölgesi ne de eğitimi var! Yani Akdeniz’de de oluyor, Karadeniz’de de Doğu ve Ege’de de, ilkokul mezunu da üniversite mezunu da şiddet uyguluyor, kaymakamı da, milletvekili de, cami imamı da, köylüsü ve işçisi de! Toplumun son yıllarda bu kadar şiddete meyilli ve şiddeti çözüm olarak görmesi belki de sosyolojik anlamda da ele alınması gereken bir durumdur. 21. Yüzyıl iletişim çağı dediğimiz günümüzde bu tür ilkel ve çağdışı olayların yaşanması biz sağlık çalışanlarını ciddi derecede üzmekte, demoralize etmekte ve inanıyorum ki sağduyulu tüm duyarlı vatandaşlarımızın da tepkisini çekmektedir.”

Şiddet Olayından Sonra Kınama Mesajı Yayınlanmalı
Haberlerin işleyişi hususunda, öncelikle sağlık çalışanlarının can güvenliklerinin tehdit eden bir durumla karşı karşıya kalındığına dikkat çeken Batı, mağdur olan sağlıkçıların bağlı bulundukları yerel idare ve özellikle Sağlık Bakanlığı tarafından sahiplenilmesi ve bunun hissettirilmesi gerektiğini kaydetti. Batı, “Bakanlığımız bir kınama mesajı yayınlamalıdır. Sosyal medya üzerinden şiddete karşı Bakanlık tarafında yapılan görsel ve yazılı paylaşımları açıkçası yeterli bulmuyorum” dedi. 

Somut Delil ve Beyanlarla Haber Metinleri Yazılmalı
Ele alınan haberlerin bir süzgeçten geçirilmesinin gerektiğine değinen Batı, “Somut delil ve beyanlarla haber metinleri yazılmalıdır ve bu metinler yazılırken belki de haberin en üst kısmına ilgili Türk Ceza Kanunu maddesi eklenerek her olayda bunun ciddi bir suç olduğu vurgulanmalıdır. Olayın ilk olduğu zamanda ele alınan haberden sonra süreç takip edilmeli en son mahkeme kararı da yine haberin güncellenmesi şeklinde yeniden gündeme getirilmelidir” diye konuştu.

Yargı Kısmında Tutuklu Yargılamaların Maalesef Yapılmadığını Görüyoruz
Sağlıkta şiddet haberlerinin yayınlanmasının bu olayları bir nebze artırdığını söyleyen Batı, şunları kaydetti: “Yapılan haberlerde sıklıkla saldırganların ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldıklarını okuyoruz. Dolayısıyla böyle bir algı insanlarda “saldırsak da bir şey olmuyor zaten” gibi çok tehlikeli ve hatta buna teşvik edici bir düşünce dahi oluşturuyor olabilir! Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen Torba Kanun tasarısında “sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanların tutuklu olarak yargılanması müeyyidesinin” getirilmesine rağmen durumun yargı kısmında tutuklu yargılamaların maalesef yapılmadığını görüyoruz. Zannediyorum ki Sağlık Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı bu maddeyi yeniden ele alıp gerekli Türk Ceza Kanunu maddelerini, yeniden düzenleyip bu tutuklu yargılamanın işlerliğini sağlamalıdır. Aynı haberlerde sağlık çalışanına saldıran zanlıların tutuklu yargılanmak üzere hapse atılmasının yazıyor olması bu tür olayları azaltıcı bir tesir gösterecektir.”

Şiddeti Vurgulamak ile Şiddete Teşvik Etmek Aynı Şey Değildir
Şiddet vurgulanmadan şiddet haberini işlemenin, şiddete uğrayan kişiyi mağdur edeceğini dile getiren Batı, “Şiddeti vurgulamak ile şiddete teşvik etmek aynı şey değildir, elbet burada bunu ayırmak gerekiyor. Şiddeti vurgulamaktan kasıt, sağlık çalışanının uğradığı fiziksel ve ruhsal darp ve tahribattır. Şu yönünü iyi ayarlamak gerekir ki şiddet her haliyle suçtur, büyüğü küçüğü olmaz” şeklinde konuştu. 

Soruşturmacı ve Araştırmacı Gazetecilik Yerine Masa Başı Hazırlanan Haberler Görüyoruz
Medyanın, şiddete karşı temel ilkelerini sergilemesinin bu durum için yeterli olacağını belirten Batı, ancak birçok sağlık haberinde bunu göremediklerini söyledi. Batı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tek ağızdan yapılan haberler, yargı süreci daha sonlanmadan meslektaşlarımıza atılan iftiralar ve linç girişimleri sonucu, onların itibar ve kişisel haklarına saldırılar, soruşturmacı ve araştırmacı gazetecilik yerine masa başı haberleri şeklinde yayınlanıyor ve buna sıkça rastlıyoruz. Bazı basın mensupları basın yayın ve gazetecilik ilkelerini yeniden gözden geçirmelidir.”