SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE KONGRESİ’NDE İLKLER GERÇEKLEŞTİRİLECEK

II. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, 28 Nisan-01 Mayıs 2010 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek. Bu yıl kongrede birçok ilkler yapılacak.

II. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, 28 Nisan-01 Mayıs 2010 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenecek kongrenin, bu yıl ki ana teması “Hastanelerin Teşviki ve Güvenliği” olarak belirlendi. Kongreye başta Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Bankası,İngiltere Ulusal Sağlık ve Klinik Mükemmeliyet Enstitüsü, Bakanlığımıza bağlı kurum temsilcileri, Üniversiteler ve özel hastanelerin temsilcileri katılacak. Kongrede, Kongre Başkanı Prof. Dr. Nihat Tosun, Kongre Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Çinal, Kongre Onursal Başkanı Prof. Dr. Sabahattin Aydın ve 70 tane bilim kurulu üyesi yer alacak.

4 Farklı Alanda Kurs Verilecek
Geçen sene ilki düzenlendikleri kongrenin bildiri kitaplarının bilim dünyasına kaynak olarak sunulduğunu dile getiren Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hasan Güler, “İlk kongreye bin 300 kişi katıldı, 28 oturum yapıldı ve 100 bildiri sunuldu. Bu yıl daha da farklı etkinliklerimiz olacak. Hastanelerin teşviki konusunda teşvik mekanizmaları, kurumsal ve bireysel teşvik yöntemleri, teşvik mekanizmalarının klinik etkinlik ve eğitim boyutuna etkileri, kanıta dayalı tıp uygulamaları ve yönetici performansı konuları uluslararası tecrübeler ve yerel uygulamalar çerçevesinde ele alınacak. Hastanelerin genel anlamda gelişimi açısından çok faydalı bir kongre olacak. Kamu, üniversite ve özel hastanelerden herkesin katılabileceği bu kongrede kayıt ücreti altında herhangi bir ücret alınmayacaktır. Ayrıca bu yıl farklı olarak “Araştırma Ödülü” ve “En İyi Uygulama Ödülü” verilecek olup ilk üçe girenlerin kongreye katılımları Bakanlıkça karşılanacaktır. Ve ilk üçe girenler kongrede ilan edilecek. Bu etkinliğin yanı sıra Kongre süresince performans yönetimi, hasta güvenliği, çalışan güvenliği ve laboratuar güvenliği konularında sağlık profesyonellerine 1 günlük kurslar halinde eğitimler verilecek. Kursun etkili olması için katılımcı sayısı 20-25’i geçmeyecek” dedi.

Kongrede İlk Kez Ödül Verilecek
Araştırma Ödülünün, Seçici Kurul tarafından, saha araştırmasına dayalı olarak Bakanlık Hizmet Kalite Standartlarının etkinliğinin ölçümünü içeren tebliğler arasından belirleneceğini dile getiren Dr. Güler, bildiri sahiplerine “Hizmet Kalite Standartları Araştırma ve Bilimsel Yayın Ödülü” verileceğini iletti. En İyi Uygulama Ödülünün, Hasta güvenliği, Çalışan güvenliği ve Laboratuar güvenliği olmak üzere üç farklı alanda verileceğini belirten Dr. Güler, ödül töreninin kongrede ilk olma özelliği taşıdığını kaydetti.