SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN ÜNİVERSİTELERE ARAŞTIRMA DESTEĞİ

Bakanlar Kurulu tarafından 31.07.2010 tarihinde yürürlüğe giren 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin esasları hakkında Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Memet Atasever, Sağlık Dergisi’ne açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanlığı tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin esaslar Bakanlar Kurulu’nun 2010/646 sayılı kararıyla 31.07.2010 tarihinde yürürlüğe girdi.
Yapılan düzenleme “Finansmanının tamamı idare tarafından karşılanarak elde edilen sonuçların bu İdare tarafından sadece kendi faaliyetlerinin yürütülmesinde faydalanıldığı haller hariç her türlü araştırma ve geliştirme hizmet alımlarını” kapsıyor.

“Her Bir Hizmeti İçin Bir Milyon TL’ye Kadar Finansman Sağlanacak”
Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Memet Atasever, çıkan karar ile ilgili Sağlık Dergisi’ne değerlendirmede bulundu: “Sağlık alanında yaptırılacak araştırma ve geliştirme hizmetleri Sağlık Bakanlığı’nca bu esaslara göre piyasadan pazarlık usulü veya doğrudan temin usulü ile alınabileceği gibi kamu kuruluşlarından ve üniversitelerden protokol ile doğrudan da alınabilecek. Bakanlıkça ihtiyaç duyulan araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütecek üniversitelere ve diğer kamu kuruluşlarına bu hizmetleri karşılığında, her bir hizmeti için 1milyon TL’ye kadar finansman sağlanarak, ülkemizde eksikliği çok açık olarak hissedilen Ar-Ge faaliyetlerinin geliştirilmesine büyük katkı sağlanacak.”

Alımlar için Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü’nden Izin Alınacak
Atasever, Sağlık Bakanlığı birimleri üniversitelerin yanı sıra ulusal alanda ve özellikle araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek amacı ile kanunlarla kurulan kurumlardan da bu alanda yapacakları alımları protokolle alabileceklerini belirtti.

Atasever ayrıca, bu esaslar kapsamında yapılacak alımlar için Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü’nden izin alınacağını söyledi.
Üniversitelerden de Hizmet Satın Alınabilecek ve Alımlar Daha Kısa Sürede Yapılacak
TÜBİTAK, TÜİK ve Üniversiteler gibi önemli ve özellikli araştırma geliştirme faaliyetlerinin yapıldığı ülkemizin önde gelen kamu kurum ve kuruluşlarının hukuksal sorunlardan dolayı açılan ihalelere giremediğini söyleyen Atasever, yapılan bu düzenleme ile bu sorunların artık ortadan kaldırıldığını dile getirdi. Atasever, Sağlık Bakanlığı ve bağlı birimlerinin bu kapsamda yapacağı alımların doğrudan üniversitelerden ve ulusal alanda AR- GE faaliyetlerini yürüten kamu kurumlarından da yapılmasına imkân tanındığını ve ihtiyaç duyulan sonuçların böylelikle daha kısa zaman aralığında temin edilinebileceğini belirtti.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN ÜNİVERSİTELERE ARAŞTIRMA DESTEĞİ

Bakanlar Kurulu tarafından 31.07.2010 tarihinde yürürlüğe giren 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin esasları hakkında Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Memet Atasever, Sağlık Dergisi’ne açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanlığı tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin esaslar Bakanlar Kurulu’nun 2010/646 sayılı kararıyla 31.07.2010 tarihinde yürürlüğe girdi.
Yapılan düzenleme “Finansmanının tamamı idare tarafından karşılanarak elde edilen sonuçların bu İdare tarafından sadece kendi faaliyetlerinin yürütülmesinde faydalanıldığı haller hariç her türlü araştırma ve geliştirme hizmet alımlarını” kapsıyor.

“Her Bir Hizmeti İçin Bir Milyon TL’ye Kadar Finansman Sağlanacak”
Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Memet Atasever, çıkan karar ile ilgili Sağlık Dergisi’ne değerlendirmede bulundu: “Sağlık alanında yaptırılacak araştırma ve geliştirme hizmetleri Sağlık Bakanlığı’nca bu esaslara göre piyasadan pazarlık usulü veya doğrudan temin usulü ile alınabileceği gibi kamu kuruluşlarından ve üniversitelerden protokol ile doğrudan da alınabilecek. Bakanlıkça ihtiyaç duyulan araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütecek üniversitelere ve diğer kamu kuruluşlarına bu hizmetleri karşılığında, her bir hizmeti için 1milyon TL’ye kadar finansman sağlanarak, ülkemizde eksikliği çok açık olarak hissedilen Ar-Ge faaliyetlerinin geliştirilmesine büyük katkı sağlanacak.”

Alımlar için Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü’nden Izin Alınacak
Atasever, Sağlık Bakanlığı birimleri üniversitelerin yanı sıra ulusal alanda ve özellikle araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek amacı ile kanunlarla kurulan kurumlardan da bu alanda yapacakları alımları protokolle alabileceklerini belirtti.

Atasever ayrıca, bu esaslar kapsamında yapılacak alımlar için Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü’nden izin alınacağını söyledi.
Üniversitelerden de Hizmet Satın Alınabilecek ve Alımlar Daha Kısa Sürede Yapılacak
TÜBİTAK, TÜİK ve Üniversiteler gibi önemli ve özellikli araştırma geliştirme faaliyetlerinin yapıldığı ülkemizin önde gelen kamu kurum ve kuruluşlarının hukuksal sorunlardan dolayı açılan ihalelere giremediğini söyleyen Atasever, yapılan bu düzenleme ile bu sorunların artık ortadan kaldırıldığını dile getirdi. Atasever, Sağlık Bakanlığı ve bağlı birimlerinin bu kapsamda yapacağı alımların doğrudan üniversitelerden ve ulusal alanda AR- GE faaliyetlerini yürüten kamu kurumlarından da yapılmasına imkân tanındığını ve ihtiyaç duyulan sonuçların böylelikle daha kısa zaman aralığında temin edilinebileceğini belirtti.