NÖBET ÜCRETLERİ 2010 DA YÜZDE 150 ARTTI

Sağlık Bakanlığı vatandaş memnuniyetinin yanı sıra, sağlık personelinin de motivasyonunu artırmak için değişiklikler yapıyor. Nöbet ücretlerindeki son gelişmeler hakkında bilgi veren Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Memet Atasever, nöbet ücretlerinde yapılan zamlar ve sözleşmeli personelin nöbet ücreti alabileceğinin müjdesini verdi.

Tam gün yasası olarak bilinen ve 30 Ocak 2010 tarihli Resmî Gazete yayımlanan Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam gün Çalışmasına ve bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 10. Maddesi ile sağlık personelinin nöbet ücretlerini düzenleyen 657 sayılı devlet memurları kanunun EK 33 maddesinde değişiklik yapıldı.

30 Ocak 2010 tarihinden itibaren geçerli olan söz konusu değişikler:

-Ağız ve Diş sağlığı merkezleri ile 112 acilde çalışan personele de nöbet ücreti alabilme hakkı getirildi.

-Nöbet ücret ödemelerindeki üst sınır olan 80 saat 130 saate çıkarıldı.

-Nöbet ücretini alabilmek için en az kesintisiz 8 saat olan nöbet tutma zorunluluğu 6 saate indirildi.

-İcap nöbetleri için ödenecek saatlik tutar, normal nöbet ücretinin yüzde 30’undan yüzde 40’ına yükseltildi.

-Sağlık personeli dışındaki diğer personele de nöbet ücreti alma hakkı getirildi.

-Ayrıca nöbet saat ücretleri önemli ölçüde artırıldı.

“2009 Yılında 80 Milyon TL Nöbet Ücreti Ödenmişken 2010’da 200 Milyon TL Ödendi”
Yapılan değişikler hakkında Sağlık Dergisi’ne açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Memet Atasever şunları kaydetti: “Bir asistan hekimin bir ayda alabileceği nöbet ücreti yüzde 166 artırılarak 273 TL’den 725 TL’ye, lise mezunu bir hemşirenin bir ayda alabileceği nöbet ücreti yüzde 171 artırılarak 149 TL’den 403 TL’ye çıkarıldı. Sağlık Bakanlığı, personeline 2009 yılında 80 milyon TL nöbet ücreti ödenirken, yapılan düzenleme ile bu rakam 2010 yılında yüzde 150 arttırılarak 200 milyon TL’ ye yükseldi.

“Artık Sözleşmeli Personele Nöbet Ücreti Ödenecek”
Daha önce nöbet ücreti ödenmeyen 4924 sayılı personelin nöbet ücreti alıp alamayacağı ile ilgili oluşan tereddütler Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ’ın Maliye Bakanlığı nezdinde ki girişimleri neticesinde sonuçlandı. 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personele Kanunun yürürlüğe girdiği 30 Ocak tarihinden itibaren herhangi bir başvuruya gerek kalmadan nöbet ücreti ödeneceği tüm birimlere duyuruldu. Nöbet ücreti ödemesine ilişkin kanun değişikliği 30 ocak tarihi itibariyle yürürlüğe girdiğinden dolayı daha önce nöbet ücreti almaya hak kazandığı halde kendisine nöbet ücreti ödenmeyen 4924 sayılı kanuna tabi sözleşmeli personellerin hak etmiş olduğu nöbet ücretleri idarelerimizce 15 gün içerisinde ödendi. ”