“MEME KANSERİ HASTALARINI SAHİPSİZ BIRAKMAYIN”

Med-Index ve Senatürk işbirliği ile internet üzerinden canlı yayın ile gerçekleştirilen “Meme Kanseri Tanı ve Tedavisi” eğitimi büyük ilgi gördü. “Meme Kanserinde İhmal Edilen Yöntem: Rekonstrüksiyon” başlıklı sunum yapan SENATURK Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Departmanı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Bayramiçli, “Meme kanseri hastası tek bir cerrahın ameliyat edip sonra da duruma göre medikal veya radyasyon onkologlarına yolladığı bir süre sonra da düzenli takiplerin aksadığı sahipsiz kalan bir hasta olmamalıdır” dedi.

 Med-Index ilk toplantısında alanında önde gelen kurumlardan olan SENATURK ile işbirliği yaparak, meme kanseri konusunu ele alındı. Bu ilk sanal on-line toplantıda alanında uzman 17 öğretim üyesinin katılımı ile toplam 6 ayrı oturumda meme kanseri tedavisinde tartışmalı olan konular güncel veriler ışığında tartışıldı. 

SENATURK Senoloji Akademisi, meme hastalıkları alanında innovatif eğitim yöntemleri kullanarak hekimlere ihtiyacı olan sürekli eğitimi sağlamayı hedef edinmiş bir kurumlardan biri. Meme kanseri Türkiye’de kadınlarda en sık rastlanan kanser türüdür. Bu kanser türünün tedavisinde cerrahi, radyasyon onkolojisi, medikal onkoloji, plastik ve rekonstrüktif cerrahi, radyoloji, ve patolojinin de içerisinde bulunduğu birçok branş rol alıyor. 

SENATURK Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Departmanı Bölüm Başkanı ve Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Bayramiçli, Med-Index’in sorularını yanıtladı. 

Meme Kanserinde İhmal Edilen Yöntem: Rekonstrüksiyon hakkında kısaca bilgi verir misiniz?
Meme kanserinin sıklığı bu hastalığın tedavisinde çok hızlı değişimlerin yaşanmasına yol açıyor. Artık, kanser tedavisi yapılırken bir organ olarak memenin korunması ve kayıpların da onarılması öne çıkan yaklaşımdır. Bu yaklaşım doğal olarak meme rekonstrüksiyonunu meme kanseri tedavisi sürecinin bir parçası haline getirmiş, plastik cerrahlar meme hastalıklarıyla uğraşan çalışma gruplarının içinde yer almaya başlamıştır. 
Bu alandaki yenilikler nelerdir?
Bundan 10-15 yıl önce meme kanser tedavisi nedeniyle çok kolaylıkla meme feda edilebiliyordu. “En önemli yenilik nedir?” diye sorulduğunda sanırım bunun cevabı memenin bir organ olarak öneminin ortaya çıkması ve meme kanserinin bu organın tümünü feda etmeden de tedavi edilebilir olduğunun kabul edilmesidir. Bu yeni yaklaşım sayesinde meme koruyucu cerrahi yaklaşımlar ve memenin kaybı kaçınılmaz olduğunda da hastaya bu organın kaybını mümkün olduğunca hissettirmeyecek şekilde eşzamanlı “yeniden meme yapımı” ameliyatları öne çıktı.

Bu alanda çalışanlara tavsiyeleriniz nelerdir?
Bu alanda hastaya yararlı olacak başarılı bir tedavi süreci için en önemli tavsiye uyumlu bir ekip çalışmasıdır. Meme kanseri hastası tek bir cerrahın ameliyat edip sonra da duruma göre medikal veya radyasyon onkologlarına yolladığı bir süre sonra da düzenli takiplerin aksadığı sahipsiz kalan bir hasta olmamalıdır. Meme hastası, tanı, tedavi ve takip aşamalarının tümünde farklı disiplinlerdeki uzmanların aynı hedefe yönelik olarak ortak çalıştıkları bir “Meme Ekibi” tarafından sahiplenilmeli, onarımı işini üstlenen cerrah bu ekibin bir parçası olmalı ve onarım basamağı tedavi süreci içinde planlanmalıdır.

Yurt dışında durum nedir? Ülkemiz ile yurt dışında farklılık var mı?
Yurt dışında ne tanı ne de tedavi aşamalarında Türkiye’de olmayan bir yöntem yok. Zaten tıp alanında ortaya çıkan birçok yeni yöntemin yaratıcıları arasında Türkiye’de çalışan hekimler de bulunuyor. Bununla birlikte, farklılık olarak söz edilebilecek en önemli konu tıp alanında daha organize ülkelerde “ekip çalışması” daha yaygın ve kuralları belirlenmiş bir uygulama. 

Bu alandaki durumun önceki yıllardakinden farkı nedir?
Meme onarımı önceki yıllara kıyasla hem memenin onkolojisi ile ilgilenen genel cerrahi uzmanları arasında hem de onarımı yapan plastik cerrahlar arasında daha ciddi ve üzerinde ayrı eğitim alınması gereken bir alan olarak belirginleşti. 

http://mdndxtoplantilari.com/main 

“MEME KANSERİ HASTALARINI SAHİPSİZ BIRAKMAYIN”

Med-Index ve Senatürk işbirliği ile internet üzerinden canlı yayın ile gerçekleştirilen “Meme Kanseri Tanı ve Tedavisi” eğitimi büyük ilgi gördü. “Meme Kanserinde İhmal Edilen Yöntem: Rekonstrüksiyon” başlıklı sunum yapan SENATURK Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Departmanı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Bayramiçli, “Meme kanseri hastası tek bir cerrahın ameliyat edip sonra da duruma göre medikal veya radyasyon onkologlarına yolladığı bir süre sonra da düzenli takiplerin aksadığı sahipsiz kalan bir hasta olmamalıdır” dedi.

 Med-Index ilk toplantısında alanında önde gelen kurumlardan olan SENATURK ile işbirliği yaparak, meme kanseri konusunu ele alındı. Bu ilk sanal on-line toplantıda alanında uzman 17 öğretim üyesinin katılımı ile toplam 6 ayrı oturumda meme kanseri tedavisinde tartışmalı olan konular güncel veriler ışığında tartışıldı. 

SENATURK Senoloji Akademisi, meme hastalıkları alanında innovatif eğitim yöntemleri kullanarak hekimlere ihtiyacı olan sürekli eğitimi sağlamayı hedef edinmiş bir kurumlardan biri. Meme kanseri Türkiye’de kadınlarda en sık rastlanan kanser türüdür. Bu kanser türünün tedavisinde cerrahi, radyasyon onkolojisi, medikal onkoloji, plastik ve rekonstrüktif cerrahi, radyoloji, ve patolojinin de içerisinde bulunduğu birçok branş rol alıyor. 

SENATURK Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Departmanı Bölüm Başkanı ve Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Bayramiçli, Med-Index’in sorularını yanıtladı. 

Meme Kanserinde İhmal Edilen Yöntem: Rekonstrüksiyon hakkında kısaca bilgi verir misiniz?
Meme kanserinin sıklığı bu hastalığın tedavisinde çok hızlı değişimlerin yaşanmasına yol açıyor. Artık, kanser tedavisi yapılırken bir organ olarak memenin korunması ve kayıpların da onarılması öne çıkan yaklaşımdır. Bu yaklaşım doğal olarak meme rekonstrüksiyonunu meme kanseri tedavisi sürecinin bir parçası haline getirmiş, plastik cerrahlar meme hastalıklarıyla uğraşan çalışma gruplarının içinde yer almaya başlamıştır. 
Bu alandaki yenilikler nelerdir?
Bundan 10-15 yıl önce meme kanser tedavisi nedeniyle çok kolaylıkla meme feda edilebiliyordu. “En önemli yenilik nedir?” diye sorulduğunda sanırım bunun cevabı memenin bir organ olarak öneminin ortaya çıkması ve meme kanserinin bu organın tümünü feda etmeden de tedavi edilebilir olduğunun kabul edilmesidir. Bu yeni yaklaşım sayesinde meme koruyucu cerrahi yaklaşımlar ve memenin kaybı kaçınılmaz olduğunda da hastaya bu organın kaybını mümkün olduğunca hissettirmeyecek şekilde eşzamanlı “yeniden meme yapımı” ameliyatları öne çıktı.

Bu alanda çalışanlara tavsiyeleriniz nelerdir?
Bu alanda hastaya yararlı olacak başarılı bir tedavi süreci için en önemli tavsiye uyumlu bir ekip çalışmasıdır. Meme kanseri hastası tek bir cerrahın ameliyat edip sonra da duruma göre medikal veya radyasyon onkologlarına yolladığı bir süre sonra da düzenli takiplerin aksadığı sahipsiz kalan bir hasta olmamalıdır. Meme hastası, tanı, tedavi ve takip aşamalarının tümünde farklı disiplinlerdeki uzmanların aynı hedefe yönelik olarak ortak çalıştıkları bir “Meme Ekibi” tarafından sahiplenilmeli, onarımı işini üstlenen cerrah bu ekibin bir parçası olmalı ve onarım basamağı tedavi süreci içinde planlanmalıdır.

Yurt dışında durum nedir? Ülkemiz ile yurt dışında farklılık var mı?
Yurt dışında ne tanı ne de tedavi aşamalarında Türkiye’de olmayan bir yöntem yok. Zaten tıp alanında ortaya çıkan birçok yeni yöntemin yaratıcıları arasında Türkiye’de çalışan hekimler de bulunuyor. Bununla birlikte, farklılık olarak söz edilebilecek en önemli konu tıp alanında daha organize ülkelerde “ekip çalışması” daha yaygın ve kuralları belirlenmiş bir uygulama. 

Bu alandaki durumun önceki yıllardakinden farkı nedir?
Meme onarımı önceki yıllara kıyasla hem memenin onkolojisi ile ilgilenen genel cerrahi uzmanları arasında hem de onarımı yapan plastik cerrahlar arasında daha ciddi ve üzerinde ayrı eğitim alınması gereken bir alan olarak belirginleşti. 

http://mdndxtoplantilari.com/main