KLİNİK ŞEFLERİ HAKLARINI ARIYOR

Klinik şef, şef yardımcıları ve baş asistanlarının bir araya gelerek kurduğu Eğitim Hastaneleri Öğretim Elemanları Derneği hakkında bilgi veren dernek başkanı Doç. Dr. Özlem Evren Kemer, ‘öğretim elemanı’ olmalarına rağmen, ‘uzman hekim’ kadrosunda görüldüklerine dikkat çekti.

Klinik şef, şef yardımcısı ve başasistanları tarafından 1996 yılında kurulan Eğitim Hastaneleri Öğretim Elemanları Derneği, çoğunluğu Ankara’da bulunan 475 üyeye sahip. Eğitim Hastaneleri Öğretim Elemanları Derneği Başkanı Doç. Dr. Özlem Evren Kemer dernek hakkında şu bilgileri verdi: “Tüm illerdeki eğitim hastanelerinde şef, şef yardımcısı ve başasistanları da derneğimiz çatısı altında toplamayı hedefliyoruz. Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler, eğitim hastaneleri ve devlet hastaneleri olarak iki şekilde hizmet veriyor. Bu iki hastane arasındaki en önemli fark, eğitim hastanelerinde asistan eğitimi verilmesi ve bu işin klinik şeflikleri tarafından yapılıyor olması. Bugün ülkemizde asistanlık eğitimi Sağlık Bakanlığı’na bağlı eğitim hastanelerinde ve üniversitelerde veriliyor. Bir klinik şefinin başlıca üç görevi var; eğitici olarak asistan yetiştirmek, hastaların güncel tıbbi hizmeti alabilmesi için hizmet vermek ve altındaki personelin bu amaç için uygun çalışmasını sağlayan idareci olmak. Bir üniversite kliniğinde profesör, doçent ne ise eğitim ve araştırma hastanesinde klinik şefi ve şef yardımcısı da aynı şeydir. Başasistanlık da bir eğitici kadrosudur ancak çalışma süresi 3 yıl ile sınırlıdır. Gerekli olan durumlarda bu süre uzatılır.”
Dernek olarak amaçlarının üyelerin özlük haklarını korumak ve geliştirmek, sosyal, kültürel ve mesleki gereksinimlerini karşılamak olduğunu belirten Doç. Dr. Kemer, bu amaç için toplantılar düzenleyeceklerini dile getirdi.

“Şef ve Şef Yardımcılarına Uzman Doktor Maaşı Veriliyor”
Son dönemlerde üzerinde durdukları konunun Maliye Bakanlığı nezdinde hukuksal olarak özlük haklarının iyileştirilmesi olduğunu kaydeden Doç. Dr. Kemer, “Bugün için bir klinik şef ve şef yardımcısı yüklendiği onca sorumluluk ve yetkiye rağmen, mali açıdan göstergelerde ‘uzman doktor’ kategorisinde maaş işlemi görmektedir. Bizim amacımız bu gösterge listesinde ‘klinik şef ve şef yardımcısının ayrı bir kadro olarak bulunmasını sağlamaktır. Bugün ülkemizde bin 500 civarında klinik şef ve şef yardımcısı var. Bu kadronun mali olarak tanımlanmasının ülkemize mali bir yük getirmeyeceğini de düşünüyoruz. Biz bu amaç için Eğitim Hastanelerinde çalışan Klinik şef ve şef yardımcılarının konumlarını, sorumluluklarını ve yetkilerini benzer iş yapan eğitici kadrolarla karşılaştırarak TBMM’nde çeşitli komisyonlarda, ya da bire bir milletvekillerimizle görüşerek gündeme getirdik. Ayrıca Başbakanlık Müsteşarları ile de konuştuk. Bu konuda önemli bir farkındalık yarattığımıza inanıyorum” dedi.

Dernek Sitesi Forum Olacak
Son günlerde derneğin faaliyetlerinden haberdar etmek için web sayfası hazırlandığını belirten Doç. Dr. Kemer, internet üzerinden üye olunabileceği gibi, forum ortamı oluşturarak sorunların çözümleri üretebileceğini söyledi. Doç. Dr. Kemer, dernek ile ilgili bilgi edinebilmek için ozlemvidya@gmail.com adresine mail atabileceklerini kaydetti.

KLİNİK ŞEFLERİ HAKLARINI ARIYOR

Klinik şef, şef yardımcıları ve baş asistanlarının bir araya gelerek kurduğu Eğitim Hastaneleri Öğretim Elemanları Derneği hakkında bilgi veren dernek başkanı Doç. Dr. Özlem Evren Kemer, ‘öğretim elemanı’ olmalarına rağmen, ‘uzman hekim’ kadrosunda görüldüklerine dikkat çekti.

Klinik şef, şef yardımcısı ve başasistanları tarafından 1996 yılında kurulan Eğitim Hastaneleri Öğretim Elemanları Derneği, çoğunluğu Ankara’da bulunan 475 üyeye sahip. Eğitim Hastaneleri Öğretim Elemanları Derneği Başkanı Doç. Dr. Özlem Evren Kemer dernek hakkında şu bilgileri verdi: “Tüm illerdeki eğitim hastanelerinde şef, şef yardımcısı ve başasistanları da derneğimiz çatısı altında toplamayı hedefliyoruz. Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler, eğitim hastaneleri ve devlet hastaneleri olarak iki şekilde hizmet veriyor. Bu iki hastane arasındaki en önemli fark, eğitim hastanelerinde asistan eğitimi verilmesi ve bu işin klinik şeflikleri tarafından yapılıyor olması. Bugün ülkemizde asistanlık eğitimi Sağlık Bakanlığı’na bağlı eğitim hastanelerinde ve üniversitelerde veriliyor. Bir klinik şefinin başlıca üç görevi var; eğitici olarak asistan yetiştirmek, hastaların güncel tıbbi hizmeti alabilmesi için hizmet vermek ve altındaki personelin bu amaç için uygun çalışmasını sağlayan idareci olmak. Bir üniversite kliniğinde profesör, doçent ne ise eğitim ve araştırma hastanesinde klinik şefi ve şef yardımcısı da aynı şeydir. Başasistanlık da bir eğitici kadrosudur ancak çalışma süresi 3 yıl ile sınırlıdır. Gerekli olan durumlarda bu süre uzatılır.”
Dernek olarak amaçlarının üyelerin özlük haklarını korumak ve geliştirmek, sosyal, kültürel ve mesleki gereksinimlerini karşılamak olduğunu belirten Doç. Dr. Kemer, bu amaç için toplantılar düzenleyeceklerini dile getirdi.

“Şef ve Şef Yardımcılarına Uzman Doktor Maaşı Veriliyor”
Son dönemlerde üzerinde durdukları konunun Maliye Bakanlığı nezdinde hukuksal olarak özlük haklarının iyileştirilmesi olduğunu kaydeden Doç. Dr. Kemer, “Bugün için bir klinik şef ve şef yardımcısı yüklendiği onca sorumluluk ve yetkiye rağmen, mali açıdan göstergelerde ‘uzman doktor’ kategorisinde maaş işlemi görmektedir. Bizim amacımız bu gösterge listesinde ‘klinik şef ve şef yardımcısının ayrı bir kadro olarak bulunmasını sağlamaktır. Bugün ülkemizde bin 500 civarında klinik şef ve şef yardımcısı var. Bu kadronun mali olarak tanımlanmasının ülkemize mali bir yük getirmeyeceğini de düşünüyoruz. Biz bu amaç için Eğitim Hastanelerinde çalışan Klinik şef ve şef yardımcılarının konumlarını, sorumluluklarını ve yetkilerini benzer iş yapan eğitici kadrolarla karşılaştırarak TBMM’nde çeşitli komisyonlarda, ya da bire bir milletvekillerimizle görüşerek gündeme getirdik. Ayrıca Başbakanlık Müsteşarları ile de konuştuk. Bu konuda önemli bir farkındalık yarattığımıza inanıyorum” dedi.

Dernek Sitesi Forum Olacak
Son günlerde derneğin faaliyetlerinden haberdar etmek için web sayfası hazırlandığını belirten Doç. Dr. Kemer, internet üzerinden üye olunabileceği gibi, forum ortamı oluşturarak sorunların çözümleri üretebileceğini söyledi. Doç. Dr. Kemer, dernek ile ilgili bilgi edinebilmek için ozlemvidya@gmail.com adresine mail atabileceklerini kaydetti.