AFAZİK HASTALARLA KARŞILAŞIR MISINIZ?

Nörolojik bir tablo olarak aniden ortaya çıkan Afazik hasta, beynin belli bölgelerinde görülen bazı sorun sonucunda güçlük yaşayabilir.

Beyin de kanama, tıkanma veya travma gibi aniden gelişen nörolojik durum ile hasta kendisini Nöroloji yoğun bakımında bulur. Çoğunlukla hareket bozukluğu (felç) eşlik eder. 
Afazik hasta, beynin belli bölgelerinde görülen bazı sorunlar sonucunda iletişimde güçlük yaşar.

Yetişkinlerde görülen ve iletişim sorununa yol açan Afazi, bireyin kendisi ve çevresiyle dengeli ilişki kurma ve sürdürmesine engel olur. Beyin hastalıklarına bağlı olarak ortaya çıkan lisan bozukluğu olan Afazi, önceden normal olan fonksiyonların bozukluğu sonucu oluşur. 

Konuşma Sol Hemisfer İşi
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Nörolojik Konuşma Bozuklukları Fzt. Uzmanı Dr. Çiğdem Gülerman, şunları söyledi: “Depresyon değildir, kişi bunu hissetmez. Nörolojik bir tablo olarak aniden karşımıza çıkar. Ancak durumun getirdiği hayattan kopma ve yetersizlik sonucunda depresyon oluşabilir. Tedavi başarısı için kişinin motivasyonu, ailenin sağlıklı desteği önemlidir. Afaziler, çocukluk afazisi şeklinde nadiren, kafa travmaları sonucu her yaşta, hipertansiyona bağlı hemoraji sebebiyle ileri yaşlarda, daha ziyade kalpteki problemlerden kaynaklanan emboliye bağlı olarak ve diğer benzer durumlarda ileri yaşlarda görülür. Bu fonksiyonlar; beynin dominant yarımküresinde yer alan özel merkezlerde ve bu merkezler arasındaki bağlantı yollarında gerçekleşir. Büyük çoğunlukla, lisan fonksiyonları sol beyin yarımküresindeki alanlarda gerçekleşir. Sağ elini kullananların hemen hepsinde, sol elini kullananların da, yine yarısından fazlasında sol beyin yarımküresi dominanttır. Hareket kontrolü açısından çapraz bir durum söz konusudur. Sol beyin yarısında oluşan lezyon sonucunda sağ beyin yarısında kuvvet kaybı (felç-inme) ve konuşma bozukluğu (afazi) görülür. 

Afazi Testi ile özel koşullar dikkate alınarak yapılması gerekiyor. Afazik hastaların psikososyal problemlerinin kökeni, daha önceden her yönüyle normal yaşam sürdüren kişilerin birden bire hem fiziksel, hem de iletişimsel büyük bir yıkıma uğramalarıdır.” 

Sizin Zekanızın Hangi Yönü Daha Güçlü?
Gülerman, Dr. H. Gardner tarafından yapılan çalışma hakkında şu bilgileri verdi: “Bir çok insanın eskiden beri odaklanmış oldukları mantıksal zekadan, matematik ve fende başarılı olmamıza yarayan şablonları tanımlamamıza, mantık ve tümden gelim algısı için gerekli olan zekadan daha fazlası olduğunu tespit etti. Mantıksal zeka IQ testleriyle ölçülebilen zekadır ve onlarca yıldır zeka olarak anılan tek eğilim budur. Dr. Gardner, zekayı farklı görmüş ve mantıksal zekanın yanı sıra altı adet başka zeka türü tanımladı. Bu zeka türlerinden dört tanesi şöyledir; yazı yazmamızı, iletişim kurmamızı, diğer dilleri iyi öğrenmemizi sağlayan sözel dilsel zeka; sesleri, perdeleri, ritimleri algılamamızı ve beste yapıp müzikte başarılı olmamızı sağlayan müzikal zeka; bedenimizi ve kas sistemimizi becerikli bir biçimde dansçılar, sporcular, jimnastikçiler gibi kullanmamızı sağlayan bedensel-kinestetik zeka; alanlardaki kalıpları tanımaya ve alanı yaratıcı biçimde kullanmaya yarayan görsel-mekansal zekadır. Mimarlar, inşaatçılar, geometride başarılı olanlar ve görsel sanat yaratıcılarının çoğu görsel-mekansal zeka kategorisindedirler. 

Müzik Daima Yanınızda
Dr. Gardner tarafından tanımlanan diğer iki zeka türü ise, diğerlerinin eğilimlerini, motivasyonlarını ve arzularını anlamamızı sağlayan kişilerarası sosyal zeka ile kendi eğilim, motivasyon ve arzularımızı anlamamıza yarayan kişisel içsel zekadır. Bu zeka türleri sosyal dünyada bize yol gösteren çok önemli rehberlerdir. Şu an bu satırları okurken sözel-dilsel zekanızı kullanmaktasınız. Zeka türlerinden hiçbiri diğerleri olmadan varlık gösteremez. 
Örneğin şu an müzikhal zekanızı hiç kullanmıyormuşsunuz gibi gelse de, müzikal yetenek, dili kullanmak ve anlamakla ilintilidir, çünkü dil; ritim algısı, işitsel yetenek, sözel ifade ve dinlemeyi gerektirir. Bir şey okurken sayfaya yazılmış sözcükleri deşifre edip ne anlattığıma, ne tasarlayıp neyi anlamanızı istediğime karar verirken kişiler arası sosyal zekanızdan faydalanıyorsunuz. Ayrıca karşılık vermek, tepki göstermek ve okuduklarınız arasından geçerek kendi tavırlarınızı hissetmek için de kişisel zekanız işbaşında oluyor.”


Kaynaklar: 
Alexander MP,Lo Verme SR Aphasia after left hemispheric intracerebral hemorrhage. 
Crosson B.Subcortical functions in language.
Luria,A.R. Traumatic Aphasia.Ojemann GA, Whitaker HA.Language localizationand variebility.
Prof.Dr.O.Tanridag Afazi
.


Doğru, etik ve tarafsız haberciliğin adresi Med-Index : www.med-index.com Mutlaka ziyaret edin!

AFAZİK HASTALARLA KARŞILAŞIR MISINIZ?

Nörolojik bir tablo olarak aniden ortaya çıkan Afazik hasta, beynin belli bölgelerinde görülen bazı sorun sonucunda güçlük yaşayabilir.

Beyin de kanama, tıkanma veya travma gibi aniden gelişen nörolojik durum ile hasta kendisini Nöroloji yoğun bakımında bulur. Çoğunlukla hareket bozukluğu (felç) eşlik eder. 
Afazik hasta, beynin belli bölgelerinde görülen bazı sorunlar sonucunda iletişimde güçlük yaşar.

Yetişkinlerde görülen ve iletişim sorununa yol açan Afazi, bireyin kendisi ve çevresiyle dengeli ilişki kurma ve sürdürmesine engel olur. Beyin hastalıklarına bağlı olarak ortaya çıkan lisan bozukluğu olan Afazi, önceden normal olan fonksiyonların bozukluğu sonucu oluşur. 

Konuşma Sol Hemisfer İşi
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Nörolojik Konuşma Bozuklukları Fzt. Uzmanı Dr. Çiğdem Gülerman, şunları söyledi: “Depresyon değildir, kişi bunu hissetmez. Nörolojik bir tablo olarak aniden karşımıza çıkar. Ancak durumun getirdiği hayattan kopma ve yetersizlik sonucunda depresyon oluşabilir. Tedavi başarısı için kişinin motivasyonu, ailenin sağlıklı desteği önemlidir. Afaziler, çocukluk afazisi şeklinde nadiren, kafa travmaları sonucu her yaşta, hipertansiyona bağlı hemoraji sebebiyle ileri yaşlarda, daha ziyade kalpteki problemlerden kaynaklanan emboliye bağlı olarak ve diğer benzer durumlarda ileri yaşlarda görülür. Bu fonksiyonlar; beynin dominant yarımküresinde yer alan özel merkezlerde ve bu merkezler arasındaki bağlantı yollarında gerçekleşir. Büyük çoğunlukla, lisan fonksiyonları sol beyin yarımküresindeki alanlarda gerçekleşir. Sağ elini kullananların hemen hepsinde, sol elini kullananların da, yine yarısından fazlasında sol beyin yarımküresi dominanttır. Hareket kontrolü açısından çapraz bir durum söz konusudur. Sol beyin yarısında oluşan lezyon sonucunda sağ beyin yarısında kuvvet kaybı (felç-inme) ve konuşma bozukluğu (afazi) görülür. 

Afazi Testi ile özel koşullar dikkate alınarak yapılması gerekiyor. Afazik hastaların psikososyal problemlerinin kökeni, daha önceden her yönüyle normal yaşam sürdüren kişilerin birden bire hem fiziksel, hem de iletişimsel büyük bir yıkıma uğramalarıdır.” 

Sizin Zekanızın Hangi Yönü Daha Güçlü?
Gülerman, Dr. H. Gardner tarafından yapılan çalışma hakkında şu bilgileri verdi: “Bir çok insanın eskiden beri odaklanmış oldukları mantıksal zekadan, matematik ve fende başarılı olmamıza yarayan şablonları tanımlamamıza, mantık ve tümden gelim algısı için gerekli olan zekadan daha fazlası olduğunu tespit etti. Mantıksal zeka IQ testleriyle ölçülebilen zekadır ve onlarca yıldır zeka olarak anılan tek eğilim budur. Dr. Gardner, zekayı farklı görmüş ve mantıksal zekanın yanı sıra altı adet başka zeka türü tanımladı. Bu zeka türlerinden dört tanesi şöyledir; yazı yazmamızı, iletişim kurmamızı, diğer dilleri iyi öğrenmemizi sağlayan sözel dilsel zeka; sesleri, perdeleri, ritimleri algılamamızı ve beste yapıp müzikte başarılı olmamızı sağlayan müzikal zeka; bedenimizi ve kas sistemimizi becerikli bir biçimde dansçılar, sporcular, jimnastikçiler gibi kullanmamızı sağlayan bedensel-kinestetik zeka; alanlardaki kalıpları tanımaya ve alanı yaratıcı biçimde kullanmaya yarayan görsel-mekansal zekadır. Mimarlar, inşaatçılar, geometride başarılı olanlar ve görsel sanat yaratıcılarının çoğu görsel-mekansal zeka kategorisindedirler. 

Müzik Daima Yanınızda
Dr. Gardner tarafından tanımlanan diğer iki zeka türü ise, diğerlerinin eğilimlerini, motivasyonlarını ve arzularını anlamamızı sağlayan kişilerarası sosyal zeka ile kendi eğilim, motivasyon ve arzularımızı anlamamıza yarayan kişisel içsel zekadır. Bu zeka türleri sosyal dünyada bize yol gösteren çok önemli rehberlerdir. Şu an bu satırları okurken sözel-dilsel zekanızı kullanmaktasınız. Zeka türlerinden hiçbiri diğerleri olmadan varlık gösteremez. 
Örneğin şu an müzikhal zekanızı hiç kullanmıyormuşsunuz gibi gelse de, müzikal yetenek, dili kullanmak ve anlamakla ilintilidir, çünkü dil; ritim algısı, işitsel yetenek, sözel ifade ve dinlemeyi gerektirir. Bir şey okurken sayfaya yazılmış sözcükleri deşifre edip ne anlattığıma, ne tasarlayıp neyi anlamanızı istediğime karar verirken kişiler arası sosyal zekanızdan faydalanıyorsunuz. Ayrıca karşılık vermek, tepki göstermek ve okuduklarınız arasından geçerek kendi tavırlarınızı hissetmek için de kişisel zekanız işbaşında oluyor.”


Kaynaklar: 
Alexander MP,Lo Verme SR Aphasia after left hemispheric intracerebral hemorrhage. 
Crosson B.Subcortical functions in language.
Luria,A.R. Traumatic Aphasia.Ojemann GA, Whitaker HA.Language localizationand variebility.
Prof.Dr.O.Tanridag Afazi
.


Doğru, etik ve tarafsız haberciliğin adresi Med-Index : www.med-index.com Mutlaka ziyaret edin!