KALITSAL HASTALIKLAR GIDEREK ARTIYOR

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirilen “Çocuklarda Beslenme ve Kalıtsal Metabolizma Hastalıklarına Yaklaşım” isimli sempozyumda Kırıkkale’de yapılan araştırma sonuçları açıklandı.

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ve Çocuk Beslenme ve Metabolizma derneği işbirliği ile “Çocuklarda Beslenme ve Kalıtsal Metabolizma Hastalıklarına Yaklaşım” başlıklı sempozyum düzenlendi. Beslenme ve Çocuk, Metabolizma Hastalıklarına Yaklaşım, Kırıkkale İli Yenidoğan Taraması konuları üzerine konuşuldu. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nde Dr. Hülya Şirin, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Murat Çakmak, Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Dr. Ergül Demiral, Çocuk Beslenme ve Metabolizma Derneği Başkanı Prof. Dr. Alev Hasanoğlu ve çeşitli üniversitelerden akademisyenler katıldı. Açılış konuşması yapan Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selda Bülbül şunları söyledi: “Beslenme, özellikle de çocukların iyi beslenmesi; sağlıklı birey, aile ve toplum oluşmasında ilk adımdır. Bugünün çocuklarının iyi beslenmesinin gelecek kuşakların da iyi beslenmesi ve sağlıklı olmalarında payı olduğu unutulmamalıdır. Günümüzde ülkemiz ve dünyanın bir çok yerinde çocuklar ne yazıkki beslenme sorunları ile karşı karşıyadır.
Erken tanı ve erken tıbbi beslenme tedavisi ile başarın kaçınılmaz olduğu doğuştan Metabolizma hastalıkları da ülkemizinde içinde bulunduğu bölgede önemli bir sağlık sorunudur.”


“2000 Yılı Nüfus Sayımında 159 Bin 910 Kalıtsal Hasta Bulundu”
Kalıtsal metabolik hastalıklar tek tek ele alındığında nadir gibi görülse de, topluca değerlendirildiğinde önemli bir hastalık grubu oluşturduğunu kaydeden Çocuk sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olan Prof. Dr. Bülbül, “Yüksek oranda göç almış bir orta Anadolu kenti olan Kırıkkale ilinde de akraba evlilikleri oranı yüzde 17,5 gibi yüksek olduğundan, kalıtsal metabolik hastalıkların görülme sıklığının da yüksek olması beklenebilir . 2004 yılında Retrospektif dosya taraması şeklinde planlandığımız bir tez çalışmasında ilimiz çevresinde hastalarımızın ulaşabileceği tüm hastanelerde dosya taraması yapıldı. Toplam 40 hasta saptandı. 10/40 oranında yani yüzde 25 hastada en sık fenilketonüri, 5/40 yüzde 12,5 hastada ise glikojen depo hastalıkları olduğu görüldü. 8 bin idrar örneğinde çalışma yaparak Kırıkkale ilinde sistinüri prevalansını 1/1333 olarak belirledik. Kırıkkale ili 0-18 yaş grubu nüfusu 2000 yılı nüfus sayımında 159 bin 910 kalıtsal hasta bulundu. Bu sonuçlara göre Kırıkkale ilinde metabolik hastalık sıklığını kabaca 46 / 159.910 (1/3.476) olarak bildirebiliriz. Bu sonuç bize Kırıkkale ili için kalıtsal metabolik hastalıkların önemli bir sorun oluşturduğunu ve bu konuda daha geniş çalışmalar yapılması gerektiğini göstermektedir. Bölümümüzde halen klinik ve poliklinik hastalarının beslenme ve metabolizma hastalıklarının takibi ve tedavisi yürütülmektedir” dedi.


Metabolizma Laboratuar Kuruluyor
Metabolizma hastalıklarının tanısının özellikle hastanın koma halindeki durumu sırasında alınan idrar ve kan gibi örnekler ile saptanabildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Bülbül,
2 yıla varan uğraşları sonucunda hastanelerinde bir metabolizma laboratuarının kurulmasına karar verildiğini belirtti. Laboratuar için gerekli odanın belirlenerek ihale şartlarının hazırlandığını kaydeden Prof. Dr. Bülbül, metabolizma hastalıklarının tedavisinde diyetin önemini vurguladı.