İLK LABORATUVAR GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ HIFZISSIHHA’DAN

Biyogüvenlik kapsamında çalışan sağlığını koruma amacıyla Türkiye’de ilk defa “Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Laboratuvar Güvenliği Yönergesİ“ hazırlandı.

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığında Türkiye’de ilk defa “Laboratuvar Güvenliği Yönergesİ” hazırlandı. RSHM Başkanı Prof. Dr.Mustafa ERTEK’in, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında yapılan çalışmalara verdiği destek ile yürütülen projeler sonunda Avrupa Birliği standartlarına göre hazırlandı. Türkiye’de ilk defa çalışanların laboratuar güvenliği kapsamında böyle bir kitap hazırlandığını belirten RSHMB Çalışan Güvenliği ve İş Sağlığı Birimi sorumlusu Uzm. Dr. Sühendan Adıgüzel, “Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) tespitlerine göre her yıl iş kazalarında 2,2 milyon insan hayatını kaybetmektedir. Oysaki yapılan araştırmalar kazaların yüzde 98’inin önlenebilir kazalar olduğunu göstermektedir.


Önlemek ödemekten ucuzdur mantığı ile hareket ederek işyerlerinde tehlike kaynaklarını ortaya çıkartıp riskleri kontrol altına almak olabilecek kazaları en aza indirir. Çalışan güvenliği ile ilgili konuların temeli risk analizi yapmaktan geçer. Kurum çalışma alanlarının her yerinde birebir risk analizi yapılmalı, yapılan çalışma raporlanmalı, risk-maliyet hesabı çıkarılmalı ve rapor üst yönetime sunulmalıdır. Diğer önemli konu acil eylem planlarının hazırlanmasıdır.”


“Yasa Çıkarsa Biz Hazırız”
İş Sağlığı ve Güvenliği konularında çalışma yapılması üst yönetimin inisiyatifindedir. Üst yönetim bizi destekledi. Başkanımızın ileriyi görmesiyle, Avrupa Birliğine uygun şekilde Kurumumuzda İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları başladı. İnsani, ekonomik ve siyasi yönleri olan bu konuda çalışanların memnuniyetini sağlamak hedeflerden biridir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yasa çıkar ise biz hazır halde bulunuyoruz” dedi.


Hazırlanan Yönergeye göre:

“Tüm RSHMB personelinin RSHMB Kuruluş Kanunu, İş Kanunu ve ilgili mevzuata göre hazırlanmış talimatlar doğrultusunda; çalışma esnasında karşılaşılabilecek her türlü risk hakkında bilgilendirilmesi ve personelin de (bu talimatlara) uyması gereklidir.

Laboratuar çalışmasında muhtemel tehlike; çalışılan materyalin niteliği, maruz kalma yolu, laboratuvarcının deneyimi gibi faktörlerle birlikte düşünülür. Bu nedenle bir laboratuvar çalışması planlanırken bu faktörlerin göz önüne alındığı “risk analizi”nin de yapılması kuraldır.”