“AİLE HEKİMLİĞİNDEN” HALK DA HEKİM DE MEMNUN

Vatandaşın sağlık hizmetinden memnuniyetinin yüzde 73’ten yüzde 90’lara çıktığını söyleyen Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Halil Ekinci, “Türkiye Ulusal Sağlık Kurumu tarafından yapılan ankete göre aile hekimlerinin, Türkiye’de hekim grupları içinde memnuniyet konusunda ikinci sırada olduğu ortaya çıktı” dedi
Tüm Türkiye’de Aile Hekimliği uygulaması birinci yılını geride bıraktı. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Halil Ekinci, aile hekimliği sayesinde vatandaşın sağlık hizmetinden memnuniyetinin yüzde 73’ten yüzde 90’lara çıktığını söyledi.
20 Bin 413 Aile Hekimi
Türkiye’de 20 bin 413 aile hekimi, 6 bin 500 civarında Aile Sağlığı Merkezi ve 920 tane de Toplum Sağlığı Merkezi bulunduğunu anlatan Ekinci, bu sayının önümüzdeki dönemde artacağını belirtti. Aile hekimleriyle sürekli sorunlarının çözümlerine ilişkin görüştüklerini ifade eden Ekinci, “Türkiye Ulusal Sağlık Kurumu (TUSAK) tarafından yapılan ankete göre aile hekimlerinin, Türkiye’de hekim grupları içinde memnuniyet konusunda ikinci sırada olduğu ortaya çıktı” dedi.
Aile Hekimleri 3 Liralık Katkı Payını Savundu
İstanbul Tabip Odası’nın aile hekimi olarak çalışanların sisteme ilişkin görüşlerini almak için yaptığı anketten ilginç sonuçlar çıktı. Ankete katılan 560 hekimin yüzde 59.55’i aile hekimliğini birinci basamağın özelleştirilmesi, çalışanların güvencesizleştirilmesi olarak gördüğünü ifade etti.
Ankete katılanların yüzde 60’ı hastalardan 3 lira katkı payı alınmasının gereksiz muayenelerin azaltacağını düşündüğünü belirtti. Aile hekimliğine geçişin birinci yılının ardından hastalarına daha iyi hizmet verdiğini düşünenlerin oranı ise yüzde 48 oldu.
Türk Tabipleri Birliği de yaptığı açıklamada aile hekimlerinin 5-7 günlük “uyum” eğitimi dışında bir eğitimi hala almadıklarını kaydetti.
TTB Pratisyenler Kolu Başkanı Mehmet Çakmak, aile hekimlerinin geleceklerine ilişkin ”kaygı” içinde olduklarını ileri sürerek, ”Kıyasıya bir rekabet ortamı onları beklemektedir. Güvenceleri pamuk ipliğine bağlı hale getirilmiştir. Gelecek dönem sözleşmelerini kiminle, hangi koşullarda yapacakları belli değildir” dedi.