TÜRKİ CUMHURİYETLERDE HEMATOLOJİ NE DURUMDA?

Türki Cumhuriyetlerde hematoloji ve onkoloji alanında büyük girişimler ve çalışmalar yürüten Prof. Dr. Süleyman Dinçer, hastalara uygulanan tedaviler, verilen eğitimler ve yapmayı planladıklarını Med-İndex’e anlattı.

 Moskova, Azerbaycan, Özbekistan ve Kazakistan’ın da içinde olduğu 9 ülkede hematoloji ve onkoloji alanında çalışmalarını yürüten ve eğitimler düzenleyen Hematoloji Uzmanlık Derneği Başkanı Prof. Dr. Süleyman Dinçer, Türki Cumhuriyetlerdeki hekimlerin Türkiye’ye bakışının çok olumlu olduğunu söylüyor. Türkiye’nin, genel sağlık kalitesinin, tıbbi cihaz ve ekipman açısında onlara göre en az 20 yıl ileri olduğumuzu söylediklerini aktaran Prof. Dr. Dinçer şu bilgileri verdi: “O bölgeler 1991 yılında Rusya’dan ayrıldıktan sonra eğitimde ciddi anlamda düşüş olmuş. Eğitim yapan hekimlerde ayrılmışlar, çoğunlukla Rusya’ya gitmişler. 1991 yılında ne pamuk ne de ilaç bulabilmişler. Her şey Rusya’dan geliyormuş. Pamuk Özbekistan’da var, gazlı bezin fabrikası Azerbaycan’da bulunuyormuş. İlaç, enjektör kalmamış, bu durumda sağlık alanında gerileme ve tıp eğitimi kalitesi çok düşmüş. Eğitim verecek hekimde kalmamış, biz bu bölgelerde eğitimcilerin eğitimi nosyonu oluşturduk. Bizim çalıştığımız enstitü başkanları Türkiye’deki eğitimlere katılarak sertifikasyonlarını sağladık. Böylece belli bir boşluk olsa da yeni tedavileri ve uygulamalarını görme imkanları oldu. Buradaki doktorların Türkiye’ye gelmeleri bile çok zor. Biz onlara eğitimi sağladık.”

“Dünya Standardındaki Sağlığı Azerbaycan’a da Uygulanabilir Hale Gelmesi İçin Uğraşıyoruz”
2002 yılından bu yana Azerbaycan’da hematolojinin ve hematolojik onkolojinin kalkınması, kemik iliği naklinin ve kök hücre tedavilerinin yapılması için çalıştıklarını belirten Prof. Dr. Dinçer, “Orada çalışan yaklaşık 200 Türk hekim var. Bu hekimlerin değişik dallarda hematoloji, onkoloji, kardiyoloji ve kardiyovasküler cerrahi dahil olmak üzere tüm branşlarda hem pediatri hem de erişkinde eğitim alması önemli. Onların akademik yükselmelerinin sağlanması, pratik hasta bakmalarını, Türkiye’deki uygulamaları ve dünya standardındaki sağlığı Azerbaycan’a da uygulanabilir hale gelmesi için uğraşıyoruz. Halende bu görevimiz devam ediyor” dedi.

“Kırgızistan’da Hematolojik Ergenliğe Erişildi”
Kırgızistan’da 2004 yılından bu yana kemik iliği naklinin, hematolojinin geliştirilmesi, oradaki hekimlerin eğitilmesi için çalışmalarını sürdüklerini kaydeden Prof. Dr. Dinçer, hatta bir kısım hematoloji ve kemik iliği alanında eğitim alan hekimlerin Rusya’ya giderek çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi. Prof. Dr. Dinçer, “O zamandan bu yana Kırgızistan’da 10 tane otolog kemik iliği nakli yapıldı. Bunlar her yıl Türkiye’nin Hematoloji Uzmanlık Derneği’nin düzenlediği kongreye hem katılımcı hem de konuşmacı olarak geliyorlar. Bu insanların bölgesinde belli bir hematolojik ergenliğe erişildi” diye konuştu. 

“Özbekistan’da Çalışma Şartları Zor”
Özbekistan’da 2007 yılından bu yana çalıştıklarını ve bölge, çalışma şartları zor olsa da yaklaşık 30 hekimin geldiğini ve Türkiye’de eğitim aldığını ifade eden Prof. Dr. Dinçer, “Oradaki hematoloji çalışmaları tam oluşmasa da, kemik iliği naklinin yapılması için çalışıyorlar. Her yıl bizim yaptığımız kongrede eğitimlerini pekiştiriyorlar, katma değer verir hale getiriyorlar ve dünya standardındaki uygulamaları öğreniyorlar” diye konuştu. 

Moskova’da Hematoloji Onkoloji Kongresi
Moskova Onkoloji Enstitüsü ile Hematoloji Uzmanlık Derneği ortak olarak 6-7 Haziran tarihinde Moskova’da Hematoloji Onkoloji Kongresi düzenleneceğini belirten Prof. Dr. Dinçer, Türkiye’de sağlık alanında birikmiş bilgi birikiminin bu bölgelerde aktif kullanılmasını ve işler hale getirmesini sağlayacaklarını dile getirdi. 

Doğru, etik ve tarafsız haberciliğin adresi Med-Index : www.med-index.com Mutlaka ziyaret edin!