TIBBİ CİHAZ SEKTÖR TOPLANTISINDA SORUNLAR MASAYA YATIRILDI

SGK Tıbbi Cihaz Sektör Toplantısında taraflar bir araya gelerek sorunların çözümleri üzerine karar aldılar.

SGK Tıbbi Cihaz Sektör Toplantısına, Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel
Müdürlüğü Hasan Çağıl, Tıbbi Malzeme Daire Başkanı Hüseyin Özbay, Şube Müdürleri Reyhan Bozkurt, Sabahattin Yılmaz ve SGK Kocatepe SGM Müdürü İsmail Kobal ile Sağlık Bakanlığı İEGM Tıbbi Cihaz Bilgi ve Değerlendirme Şube Müdürlüğünü Meral Yılmaz, Maliye Bakanlığı BÜMKO Ali Günkut, Kamu İhale Kurumundan Avşar Kemal Keyik ile Tıbbi Cihaz Sektör Temsilcilerinden SEİS, TÜMDEF, SADER, ORDER, TıpGörDer ARTED ile TÜDER’den temsilciler katıldılar.

Tıbbi Malzeme Daire Başkanlığı Kuruldu
Toplantının açılış konuşmasını yapan Genel Müdür Hasan Çağıl, öncelikle SGK’nın yeni yapılanması hakkında bilgi vererek kurumun tıbbi cihazlarla ilgili konuları yürütmek üzere Tıbbi Malzeme Daire Başkanlığının kurulduğunu ve artık tıbbi cihazların ilaç ile eşdeğer
oranda öneme kavuşturulduğunu belirten Çağıl, 25 Mart 2010 tarihinde yayımlanan SUT’ta yaşanan sıkıntılar dolayısı ile yakın bir zamanda yeni bir SUT yayımlayacaklarını belirtti. Tıbbi cihazların SGK geri ödeme kapsamına alınmasına ilişkin esas ve usullerin daha sistematik hale gelmesi ve şeffaf açık net bir yapı kurulması yolunda çalıştıklarını söyleyen Çağıl, ancak bunun zaman alacak bir iş olduğunu, çalışmalara başladıklarını, kriterler netleşmeden de sistemi çalıştıracaklarını bildirdi. Çağıl, belirsizliklerin sektörü zor duruma soktuğunu bildiklerini, yanlışlık ve eksikliklerin revize edileceğini belirterek, bu netliğin sağlanması aşamasında, sektörün önerilerini de beklediklerini iletti.

Beyan Esaslı Bir Sistem…
Tıbbi cihazların yüksek hacmi ve büyüme hızı nedeniyle beyan esaslı bir sistem
oluşturmaya çalışıldığını kaydeden Çağıl, her malzeme için aynı kurallar uygulanabilir değilse de, çeşitli gruplara has yeni kurallar getirilebileceğini belirtti. MR’ların kapasite kullanımına ilişkin makul rakamlar dışındaki sapmanın kontrol edileceği dile getiren Çağıl, yeni uygulamaya giren takip sistemi sayesinde hizmet alımlarında da ilaçtaki gibi anormallikleri görebileceklerini belirtti. Ellerinde bin hasta için bir nörologun kaç MR çekmesinin makul olabileceğine ilişkin istatistiklerin eksik olduğunu ifade eden Çağıl, bu istatistikler toplandığında daha sağlıklı bir geri ödeme sistemi kurulacağını kaydetti.

“Piyasa Gözetim ve Denetimin Etkin Çalışmaması”
SUT’ta 01 Mayıs 2010 olan belgelerin toplanması için tanınan müddeti ile ilgili Çağıl, “15 Haziran 2010 olarak değiştirildi. CE teknik dosyasında bulunan testlerin özet sonuçlarını beyan etmeleri, bunun da üretici ve ithalatçının bu beyanı ile piyasaya arz ettiği malın, sorumluluğunu üstlenmesini hedefliyoruz. Böylece yaşanan bir sorun olursa, sorumluluk beyanı veren kişinin sorumlu olacak. Piyasa Gözetim ve Denetimin etkin çalışmamasının bizi bu duruma itti” dedi.
SGK geri ödeme listelerine alınma esas ve usullerinin açık ve şeffaf olması gerektiğini kaydeden Çağıl, bu nedenle bir kılavuz hazırlanmasının gerekli görüldüğü, elektronik ortamda herkese açık şekilde girilmiş olmasının düşünüldüğünü belirtti. Bu konuda sektörün önerilerini de beklediklerini dile getiren Çağıl, işin zorluğuna dair, kurallar belirlendikten sonra hâlihazırda listeye alınmış cihazlar kapsam dışı kalırsa onlara ilişkin nasıl bir yol izleneceğinin de dikkatlice düşünmek gerektiğini söyledi.

Belge Tamamlama
Tıbbi Cihaz Sektör Platformunun sekretaryasını yürüten SEİS tarafından hazırlanan sunum üzerinden SUT 2010’da problemli olduğu görülen maddeler tartışıldı.
Buna göre SGK Tıbbi Malzeme Daire Başkanlığı’ndan Şube Müdürü Sabahattin Yılmaz, Sağlık Uygulama Tebliği’nin yeniden yayınlanacağını söyleyerek, yapılacak değişikliklere değindi ve belgelerin temini için verilen son müddet olan 01.05.2010 tarihini, 15.06.2010 tarihine ertelendiğini belirtti.
Belgelerin şimdiye kadar kabul edilmemiş olmasının sektörde ödemelere ilişkin bir sıkıntı yarattığına değinen Sivil Toplum Örgütleri, bu belgelerin gecikmeli bir şekilde tamamlandığında da geçmişe yönelik ödeme alma sıkıntısı içine düşülebileceğini söylediler. SUT 2010 7. 1.22. g) maddesine göre 01.05.2010 tarihine kadar istenen belgeleri ibraz eden firmaların ürünlerine tavan fiyat uygulanacağına dair maddenin, uygulamasının nasıl olacağı soruldu. Belgelerin eksik olması durumunda firmaların tavan fiyatı almayı beklememelerini söyleyen Yılmaz’a Sivil toplum Kuruluşları temsilcileri tarafından, belge tamamlama işinin, SGK’nın belgeleri kabul etmemesi nedeniyle aksadığını, il sağlık müdürlüklerine duyurarak, geçen süre zarfında yaşanacak keyfi ve göreceli uygulamaları engellemesi talebinde bulundular.

“Tıbbi Malzemeleri Satan İthalatçı ya da Üretici Firmalarla Sözleşme Yapmaya İlişkin Düzenlemeyi de İptal Ettik”
Yılmaz, yeni SUT’da 7.1.23 Md. göre Ek-5/E Omurga cerrahisi ile Ek-5/F Ortopedi ve
Travmatoloji branşı Artroplasti alan grubunda kullanılan tıbbi malzeme listelerinde yer alan tıbbi malzemeleri satan ithalatçı ya da üretici firmalarla sözleşme yapmaya ilişkin düzenlemeyi de iptal ettiklerini, sözleşme yapmayacaklarını belirtti.
HTA belgesinin üretim merkezi ülkede kullanılan mı geri ödeme sistemine dahiline mi ilişkin bir belge olduğunun netleştirilmesi isteklerine SGK yetkilileri, ithal edilen ürünün menşei ülkesinde geri ödeme sistemine dahil edildiğinin belgelendirilmesi gerektiğini söylediler.
13485 Tıbbi Cihazlar için Kalite Yönetimi Sistemi belgesinin üretici standardı olduğu
İthalatçılardan bu belgenin istenmemesi gerektiğine dair sektör görüşüne karşın 13485 Tıbbi
Cihazlar için Kalite Yönetimi Sistemi standardını lojistik alanı ile ilgili olarak ithalatçılarında alabileceklerini bu nedenle bu belgeyi istediklerini ancak yeni yayımlanacak SUT da ISO 2001 standardının da kabul edileceğini bildirdiler.

Yılmaz, yeni yayımlanacak olan SUT revizyonunda, (7.2.1.b) Kamu İhale Kanununa tabi
olmayan kamu ve özel hastanelere yapılan ürünlerin fiyatlarının tespitinde kullanılan en düşük 5 fiyatın belirlenmesinde il sağlık müdürlüklerini yetkilendirdiklerini dile getirerek, bu 5 fiyatın belirlenmesi ile ilgili olarak branş kodu yada GMDN kodlarının kullanılabileceğini söyledi. Branş kodu ile ödeme esasının kaliteli malın arzına engel olacağı yolundaki görüşlere, menşei ülkede geri ödeme bildirimini istedikleri ürünlerin kalitesiz olacağını düşünmediklerini ve yeni SUT metninde esas alınan adedin 5’ten aşağıda bir rakam olarak belirlenerek kolaylık sağlandığını ifade etti.

“Kanıta Dayalı Tıbbı Kullanarak Geri Ödemeleri Planlansın”
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Tıbbi Cihaz Satın alma Daire Başkanlığı Şube Müdürü Reyhan Yalçın Bozkurt, SGK’nın kanıta dayalı tıbbı kullanarak geri ödemeleri planlamasını doğru bulduklarını kaydetti. Ancak, verilerin henüz 3 yıllık olduğunu belirten SGK yetkilileri, Ortopedi ve Kardiyoloji gibi alanlarda 15 yıllık bir geçmiş bulunduğunu bildirdi.
SGK geri ödeme sistemine yeni ürünlerin girebilmesi için yılda 4 kez olmak üzere pozitif liste yayınlanmasının planlandığını, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel
Müdürlüğünün SUT hazırlıklarına dahil olduğunu, Tıbbi Cihaz Kurumunun kurulmasına olan
ihtiyaç vurgulandı ve yeni SUT’un tekrar yayınlanacağını belirttiler.
Kur farkına ilişkin ithalatçıların sorunlarına değinen Sivil toplum Kuruluşları temsilcileri,
hastanelerin çok farklı oranlarda ıskonto taleplerine ilişkin rahatsızlıklarını dile getirirken, Ek 5 E ve F listelerinin revizyonunu ve belgeleri değerlendirecek alt komisyonlar kurulmasını önerdi.

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Tıbbi Cihaz Bilgi ve Değerlendirme Şube
Müdürlüğünü temsilen konuşan Meral Yılmaz ise, Piyasa Gözetim ve Denetimin çalışmakta olduğunu, TİTUBB uygulamasının halihazırda beyana dayalı ve mevzuatın gerektirdiği her tür belgeyi içerdiğini, yeniden bu belgeleri istemenin, ikinci bir evrak ve kağıt işi getireceğini, uygunluk beyanlarının TİTUBB içinde mevcut olduğunu belirtti. SGK yetkilileri ise, bu belgeleri geri ödeme kuruluşu olarak istemeye Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel
Müdürlüğü’nden yetkililer ile birlikte karar verdiklerini dile getirdi.
Sektör temsilcileri, Artoplasti ve Spinal alan grubu ürünleri dışındaki SGK Geri Ödemesine tabi Travma Kardiyoloji gibi diğer iyileştirici tıbbi malzeme ürün gruplarına ilişkin kurum politikasını ve yenilikçi ürünlere ilişkin geri ödeme prosedürünün ne olacağını Ar-Ge potansiyeline engel olmayacak şekilde dikkatle düzenlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Örnekleme uygulamasının çok problemli olduğuna dikkat çeken sektör temsilcileri, bunun yerine daha adil bir uygulamaya geçilmesini talep etti. Sektör temsilcileri, Artoplasti ve Spinal alan grubu ürünleri dışındaki SGK Geri Ödemesine tabi Travma, Kardiyoloji gibi diğer iyileştirici tıbbi malzeme ürün gruplarına ilişkin kurum politikasını sordu. SGK yetkilileri nihai olarak geri ödeme kapsamında olan tüm branşların fiyatlarının belirlenmesini amaçladıklarını ve tıbbi cihaz geri ödemelerini sağlık hizmet sunucularına fatura tarihinden itibaren 15 gün içinde avans ödemesi yaptıklarını, 60 gün içinde de tamamını ödediklerini söyledi.

Bir sonraki SGK Tıbbi Cihaz Sektör Platformu toplantısının, 23 Ağustos 2010 tarihinde yapılmasına, gerek görüldüğü halde Sağlık Bakanlığı, DPT, KIK ve Maliye Bakanlığı’nın da katılımı ile gerçekleştirilmesine karar verildi.

TIBBİ CİHAZ SEKTÖR TOPLANTISINDA SORUNLAR MASAYA YATIRILDI

SGK Tıbbi Cihaz Sektör Toplantısında taraflar bir araya gelerek sorunların çözümleri üzerine karar aldılar.

SGK Tıbbi Cihaz Sektör Toplantısına, Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel
Müdürlüğü Hasan Çağıl, Tıbbi Malzeme Daire Başkanı Hüseyin Özbay, Şube Müdürleri Reyhan Bozkurt, Sabahattin Yılmaz ve SGK Kocatepe SGM Müdürü İsmail Kobal ile Sağlık Bakanlığı İEGM Tıbbi Cihaz Bilgi ve Değerlendirme Şube Müdürlüğünü Meral Yılmaz, Maliye Bakanlığı BÜMKO Ali Günkut, Kamu İhale Kurumundan Avşar Kemal Keyik ile Tıbbi Cihaz Sektör Temsilcilerinden SEİS, TÜMDEF, SADER, ORDER, TıpGörDer ARTED ile TÜDER’den temsilciler katıldılar.

Tıbbi Malzeme Daire Başkanlığı Kuruldu
Toplantının açılış konuşmasını yapan Genel Müdür Hasan Çağıl, öncelikle SGK’nın yeni yapılanması hakkında bilgi vererek kurumun tıbbi cihazlarla ilgili konuları yürütmek üzere Tıbbi Malzeme Daire Başkanlığının kurulduğunu ve artık tıbbi cihazların ilaç ile eşdeğer
oranda öneme kavuşturulduğunu belirten Çağıl, 25 Mart 2010 tarihinde yayımlanan SUT’ta yaşanan sıkıntılar dolayısı ile yakın bir zamanda yeni bir SUT yayımlayacaklarını belirtti. Tıbbi cihazların SGK geri ödeme kapsamına alınmasına ilişkin esas ve usullerin daha sistematik hale gelmesi ve şeffaf açık net bir yapı kurulması yolunda çalıştıklarını söyleyen Çağıl, ancak bunun zaman alacak bir iş olduğunu, çalışmalara başladıklarını, kriterler netleşmeden de sistemi çalıştıracaklarını bildirdi. Çağıl, belirsizliklerin sektörü zor duruma soktuğunu bildiklerini, yanlışlık ve eksikliklerin revize edileceğini belirterek, bu netliğin sağlanması aşamasında, sektörün önerilerini de beklediklerini iletti.

Beyan Esaslı Bir Sistem…
Tıbbi cihazların yüksek hacmi ve büyüme hızı nedeniyle beyan esaslı bir sistem
oluşturmaya çalışıldığını kaydeden Çağıl, her malzeme için aynı kurallar uygulanabilir değilse de, çeşitli gruplara has yeni kurallar getirilebileceğini belirtti. MR’ların kapasite kullanımına ilişkin makul rakamlar dışındaki sapmanın kontrol edileceği dile getiren Çağıl, yeni uygulamaya giren takip sistemi sayesinde hizmet alımlarında da ilaçtaki gibi anormallikleri görebileceklerini belirtti. Ellerinde bin hasta için bir nörologun kaç MR çekmesinin makul olabileceğine ilişkin istatistiklerin eksik olduğunu ifade eden Çağıl, bu istatistikler toplandığında daha sağlıklı bir geri ödeme sistemi kurulacağını kaydetti.

“Piyasa Gözetim ve Denetimin Etkin Çalışmaması”
SUT’ta 01 Mayıs 2010 olan belgelerin toplanması için tanınan müddeti ile ilgili Çağıl, “15 Haziran 2010 olarak değiştirildi. CE teknik dosyasında bulunan testlerin özet sonuçlarını beyan etmeleri, bunun da üretici ve ithalatçının bu beyanı ile piyasaya arz ettiği malın, sorumluluğunu üstlenmesini hedefliyoruz. Böylece yaşanan bir sorun olursa, sorumluluk beyanı veren kişinin sorumlu olacak. Piyasa Gözetim ve Denetimin etkin çalışmamasının bizi bu duruma itti” dedi.
SGK geri ödeme listelerine alınma esas ve usullerinin açık ve şeffaf olması gerektiğini kaydeden Çağıl, bu nedenle bir kılavuz hazırlanmasının gerekli görüldüğü, elektronik ortamda herkese açık şekilde girilmiş olmasının düşünüldüğünü belirtti. Bu konuda sektörün önerilerini de beklediklerini dile getiren Çağıl, işin zorluğuna dair, kurallar belirlendikten sonra hâlihazırda listeye alınmış cihazlar kapsam dışı kalırsa onlara ilişkin nasıl bir yol izleneceğinin de dikkatlice düşünmek gerektiğini söyledi.

Belge Tamamlama
Tıbbi Cihaz Sektör Platformunun sekretaryasını yürüten SEİS tarafından hazırlanan sunum üzerinden SUT 2010’da problemli olduğu görülen maddeler tartışıldı.
Buna göre SGK Tıbbi Malzeme Daire Başkanlığı’ndan Şube Müdürü Sabahattin Yılmaz, Sağlık Uygulama Tebliği’nin yeniden yayınlanacağını söyleyerek, yapılacak değişikliklere değindi ve belgelerin temini için verilen son müddet olan 01.05.2010 tarihini, 15.06.2010 tarihine ertelendiğini belirtti.
Belgelerin şimdiye kadar kabul edilmemiş olmasının sektörde ödemelere ilişkin bir sıkıntı yarattığına değinen Sivil Toplum Örgütleri, bu belgelerin gecikmeli bir şekilde tamamlandığında da geçmişe yönelik ödeme alma sıkıntısı içine düşülebileceğini söylediler. SUT 2010 7. 1.22. g) maddesine göre 01.05.2010 tarihine kadar istenen belgeleri ibraz eden firmaların ürünlerine tavan fiyat uygulanacağına dair maddenin, uygulamasının nasıl olacağı soruldu. Belgelerin eksik olması durumunda firmaların tavan fiyatı almayı beklememelerini söyleyen Yılmaz’a Sivil toplum Kuruluşları temsilcileri tarafından, belge tamamlama işinin, SGK’nın belgeleri kabul etmemesi nedeniyle aksadığını, il sağlık müdürlüklerine duyurarak, geçen süre zarfında yaşanacak keyfi ve göreceli uygulamaları engellemesi talebinde bulundular.

“Tıbbi Malzemeleri Satan İthalatçı ya da Üretici Firmalarla Sözleşme Yapmaya İlişkin Düzenlemeyi de İptal Ettik”
Yılmaz, yeni SUT’da 7.1.23 Md. göre Ek-5/E Omurga cerrahisi ile Ek-5/F Ortopedi ve
Travmatoloji branşı Artroplasti alan grubunda kullanılan tıbbi malzeme listelerinde yer alan tıbbi malzemeleri satan ithalatçı ya da üretici firmalarla sözleşme yapmaya ilişkin düzenlemeyi de iptal ettiklerini, sözleşme yapmayacaklarını belirtti.
HTA belgesinin üretim merkezi ülkede kullanılan mı geri ödeme sistemine dahiline mi ilişkin bir belge olduğunun netleştirilmesi isteklerine SGK yetkilileri, ithal edilen ürünün menşei ülkesinde geri ödeme sistemine dahil edildiğinin belgelendirilmesi gerektiğini söylediler.
13485 Tıbbi Cihazlar için Kalite Yönetimi Sistemi belgesinin üretici standardı olduğu
İthalatçılardan bu belgenin istenmemesi gerektiğine dair sektör görüşüne karşın 13485 Tıbbi
Cihazlar için Kalite Yönetimi Sistemi standardını lojistik alanı ile ilgili olarak ithalatçılarında alabileceklerini bu nedenle bu belgeyi istediklerini ancak yeni yayımlanacak SUT da ISO 2001 standardının da kabul edileceğini bildirdiler.

Yılmaz, yeni yayımlanacak olan SUT revizyonunda, (7.2.1.b) Kamu İhale Kanununa tabi
olmayan kamu ve özel hastanelere yapılan ürünlerin fiyatlarının tespitinde kullanılan en düşük 5 fiyatın belirlenmesinde il sağlık müdürlüklerini yetkilendirdiklerini dile getirerek, bu 5 fiyatın belirlenmesi ile ilgili olarak branş kodu yada GMDN kodlarının kullanılabileceğini söyledi. Branş kodu ile ödeme esasının kaliteli malın arzına engel olacağı yolundaki görüşlere, menşei ülkede geri ödeme bildirimini istedikleri ürünlerin kalitesiz olacağını düşünmediklerini ve yeni SUT metninde esas alınan adedin 5’ten aşağıda bir rakam olarak belirlenerek kolaylık sağlandığını ifade etti.

“Kanıta Dayalı Tıbbı Kullanarak Geri Ödemeleri Planlansın”
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Tıbbi Cihaz Satın alma Daire Başkanlığı Şube Müdürü Reyhan Yalçın Bozkurt, SGK’nın kanıta dayalı tıbbı kullanarak geri ödemeleri planlamasını doğru bulduklarını kaydetti. Ancak, verilerin henüz 3 yıllık olduğunu belirten SGK yetkilileri, Ortopedi ve Kardiyoloji gibi alanlarda 15 yıllık bir geçmiş bulunduğunu bildirdi.
SGK geri ödeme sistemine yeni ürünlerin girebilmesi için yılda 4 kez olmak üzere pozitif liste yayınlanmasının planlandığını, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel
Müdürlüğünün SUT hazırlıklarına dahil olduğunu, Tıbbi Cihaz Kurumunun kurulmasına olan
ihtiyaç vurgulandı ve yeni SUT’un tekrar yayınlanacağını belirttiler.
Kur farkına ilişkin ithalatçıların sorunlarına değinen Sivil toplum Kuruluşları temsilcileri,
hastanelerin çok farklı oranlarda ıskonto taleplerine ilişkin rahatsızlıklarını dile getirirken, Ek 5 E ve F listelerinin revizyonunu ve belgeleri değerlendirecek alt komisyonlar kurulmasını önerdi.

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Tıbbi Cihaz Bilgi ve Değerlendirme Şube
Müdürlüğünü temsilen konuşan Meral Yılmaz ise, Piyasa Gözetim ve Denetimin çalışmakta olduğunu, TİTUBB uygulamasının halihazırda beyana dayalı ve mevzuatın gerektirdiği her tür belgeyi içerdiğini, yeniden bu belgeleri istemenin, ikinci bir evrak ve kağıt işi getireceğini, uygunluk beyanlarının TİTUBB içinde mevcut olduğunu belirtti. SGK yetkilileri ise, bu belgeleri geri ödeme kuruluşu olarak istemeye Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel
Müdürlüğü’nden yetkililer ile birlikte karar verdiklerini dile getirdi.
Sektör temsilcileri, Artoplasti ve Spinal alan grubu ürünleri dışındaki SGK Geri Ödemesine tabi Travma Kardiyoloji gibi diğer iyileştirici tıbbi malzeme ürün gruplarına ilişkin kurum politikasını ve yenilikçi ürünlere ilişkin geri ödeme prosedürünün ne olacağını Ar-Ge potansiyeline engel olmayacak şekilde dikkatle düzenlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Örnekleme uygulamasının çok problemli olduğuna dikkat çeken sektör temsilcileri, bunun yerine daha adil bir uygulamaya geçilmesini talep etti. Sektör temsilcileri, Artoplasti ve Spinal alan grubu ürünleri dışındaki SGK Geri Ödemesine tabi Travma, Kardiyoloji gibi diğer iyileştirici tıbbi malzeme ürün gruplarına ilişkin kurum politikasını sordu. SGK yetkilileri nihai olarak geri ödeme kapsamında olan tüm branşların fiyatlarının belirlenmesini amaçladıklarını ve tıbbi cihaz geri ödemelerini sağlık hizmet sunucularına fatura tarihinden itibaren 15 gün içinde avans ödemesi yaptıklarını, 60 gün içinde de tamamını ödediklerini söyledi.

Bir sonraki SGK Tıbbi Cihaz Sektör Platformu toplantısının, 23 Ağustos 2010 tarihinde yapılmasına, gerek görüldüğü halde Sağlık Bakanlığı, DPT, KIK ve Maliye Bakanlığı’nın da katılımı ile gerçekleştirilmesine karar verildi.