ŞEVKET YILMAZ HASTANESİNDEN BİR İLK DAHA

Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Devlet Hastanesi olarak 2. basamak sağlık hizmeti verirken, geçen yıl Eğitim ve Araştırma Hastanesi olması ve 3. basamak hizmet vermeye başlaması nedeniyle, eğitime başlamasının 1. yılında, “Bursa Eğitim Günleri” toplantısı düzenlendi. Bursa Eğitim Günlerinin, hem bilimsel programı hem de sosyal programı ile sağlık camiasını bir araya toplandığını belirten Başhekim Prof. Dr. Mehmet Karadağ, “Bursa’da Uludağ Üniversitesindeki öğretim üyelerinden, Aile Sağlığı Merkezlerindeki Aile Hekimlerine kadar sağlık hizmeti veren tüm hekimlerin bir araya gelebileceği, mesleki bilgi paylaşımı ve eğitimin sağlanabileceği, yararlı tartışmaların yaşanabileceği, geleneksel olmaya aday bir bilimsel toplantı düzenledik ” dedi.
Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Kliniklerinin, kuruluşunun ilk yıl dönümü nedeniyle, 10 – 12 Şubat 2012 tarihleri arasında, 1. Bursa Eğitim Günleri bilimsel toplantısı, Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Bursa’da sağlık hizmeti sunan, 1. Basamaktan 3. Basamağa kadar, tüm hekimlerin yoğun katılımıyla gerçekleşen toplantıda, hem hekimlerin mesleki gelişimi, hem de Bursa’da sağlık hizmetlerinin koordinasyonuna katkıda bulunacak konular ele alındı.
Bursa’da yeni bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi olan Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kurucu başhekimi Prof. Dr. Mehmet Karadağ, 2 yıldır yoğun bir çalışma dönemini geride bıraktıklarını kaydetti. Prof. Dr. Karadağ hastaneleri hakkında Sağlık Dergisi’ne şu bilgileri verdi: “Sağlık Bakanlığı tarafından, ülkemizin ve Bursa’nın önemli bir ihtiyacını karşılaması amacıyla, daha önce devlet hastanesi olan hastanemizin 30 Aralık 2009 tarihinde, Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmasına karar verildi. Bu amaca ulaşmak için yapılan çalışmalarda fiziki alanların düzenlenmesi ve geliştirilmesi için, aynı yerleşkede inşa edilen, Bursa Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, 3 Haziran 2010 tarihinde Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları servislerinin yer alacağı ek hizmet binamız olarak kullanılmak üzere başhekimliğimize bağlandı. Sağlık Bakanlığının kararı ile, Bursa Yüksek İhtisas Hastanesinde faaliyet gösteren eğitim kliniklerinden, Acil Tıp, Anestezi ve Reanimasyon, Genel Cerrahi, İç Hastalıkları, Nefroloji, KBB, Üroloji ve Ortopedi klinikleri, 17 Ocak 2011 tarihinde hastanemize taşındı ve Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Klinikleri olarak eğitim faaliyetlerine başladı. Yeni kurulan kliniklerle birlikte hastanemizde eğitim kliniklerimizin sayısı 17’ye ulaştı. Kadın Hastalıkları ve Doğum ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon kliniklerimize ilk asistanlarımız gelerek göreve başladı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Psikiyatri, Çocuk Cerrahisi ve Göğüs Hastalıkları klinikleri eğiticisi olan ancak henüz asistan eğitiminin başlamadığı kliniklerimizdir. Nöroloji, Göz, Beyin ve Sinir Cerrahisi kliniklerimizde ise başasistanlarımız göreve başlamış ancak henüz eğitim görevlisi ve asistanımızın görev almamışlardır. Hastanemizde günlük 2 bin civarında Acil servise, 3 bin civarında polikliniklerimize olmak üzere ayaktan 5 bin hastaya sağlık hizmeti sunmaktayız. Yoğun bakımlarımız 81 yatakla Bursa’nın önemli bir ihtiyacını karşılamaktadır. Hastanemizde bin 450 kadrolu ve 990 hizmet alımı şeklinde olmak üzere 2 bin 400’ün üzerinde çalışanımız var. Çocuk psikiyatrisi, çocuk nörolojisi, çocuk göğüs hastalıkları gibi özellikli birimlerimiz, Nükleer tıp, Genetik laboratuvarı gibi ileri tetkiklerin yapılabildiği birimlerimiz faaliyete başladı. Yeni yoğun bakım klinikleri, Çocuk İzlem Merkezi, (ÇİM) ve Toplum Temelli Ruh Sağlığı (TTRS) merkezlerinin açılması için yoğun çalışmalarımız devam ediyor. Son bir yıl içerisinde eğitim kliniklerimizde eğitimini tamamlayan 12 asistanımız uzmanlık sınavını başararak uzman hekim olmuş ve ülkemize uzman hekim olarak hizmet vermeye başlamıştır.”
Eğitim Araştırmanın İlk Yılında 1. Bursa Eğitim Günleri
Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Kliniklerinin, kuruluşunun ilk yıl dönümünde, 1. Bursa Eğitim Günleri bilimsel toplantısının açılış törenine; Bursa Vali vekili, Uludağ Üniversitesi Rektörü, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Bursa Tabip Odası Başkanı, Bursa İl Sağlık müdürü ve çok sayıda protokol üyesi katılmıştır. Bilimsel programda 28 bilim insanı konuşmacı ve oturum başkanı olarak görev almıştır. Yaklaşık 350 hekimin izleyici olarak katıldığı toplantılarda, uyku apnesinden, çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluklarına kadar birçok değişik konu anlatılırken, sorun söyleyelim oturumunda; Hipertansif hastaya yaklaşım, Diyabet Tehlikesinin farkındamısınız?, Ateroskleroz ve koroner arter hastalıklarından korunmak mümkün mü? ve gastrit konuları ele alınmıştır. Güncel bir yoğunluğun yaşandığı ve zaman zaman tartışmalara neden olan Multitravmalı hastaya yaklaşım konulu oturumda ise; 112 başhekimi ve Acil Tıp Kliniği eğitim sorumlusunun yanı sıra genel cerrahi, beyin cerrahisi, ortopedi ve travmatoloji eğitim görevlileri ve adli tıp öğretim üyesi konuşmacı olarak görev almıştır. Bilimsel programa hekimlerin aktif katılımı ve tartışmalar üst düzeyde bir yarar sağlanmasına neden olmuştur. Katılımcılar tarafından çok yararlı olarak değerlendirilen bu toplantının geleneksel olarak her yıl yapılmasının uygun olacağı konusundaki görüşleri memnuniyetle karşılanmıştır.
Eğitim Araştırma Hastanesinde İlkokul Açıldı
Çeşitli hastalıklardan dolayı uzun süreli tedavi görmek zorunda kalan öğrencilerin, eğitimlerinin aksamaması için, Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi İlköğretim Okulu açıldı. Milli Eğitim Müfredatına uygun olarak, bu öğrencilerin hastanede kaldığı sürede eğitimlerinin devam etmesi için Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesinde açılan okulda eğitimlerine devam ediyor. Başhekim Prof. Dr. Karadağ, “Milli Eğitim Müfredatına uygun olarak, bu öğrencilerin hastanede kaldığı sürede eğitimlerinin aksamaması için, hastanemizde açılan okulda kendilerine Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tahsis edilen öğretmenler ders veriyor. Öğrenciler, hem derslerinden geri kalmıyor, hem de tedavilerini devam ettirmiş oluyor. Çorumlu hayırsever işadamı Eyüp Yetik tarafından yaptırılan hastane okulumuzda, biri müdür iki öğretmen, 12 öğrenciye eğitim veriyor. Sınıf 1. – 8. sınıf öğrencilerinden oluşuyor” dedi.