SAMSUN CERRAHİ ALETLERDE DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ

“Dünya’da ve Türkiye’de Tıbbi Cihaz Sektörü ve Strateji Önerisi” adlı çalışmaya göre; Samsun’un özellikle cerrahi el aletleri imalatı konusunda, Almanya-Tutlingen ve Pakistan-Sialkot kentlerinden sonra dünyanın üçüncü cerrahi el aletleri üretim üssü olduğu belirtiliyor.

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) işbirliği ile TTGV’nin ideaport® markası altında hazırlanan “Dünya’da ve Türkiye’de Tıbbi Cihaz Sektörü & Strateji Önerisi” adlı çalışma kitaplaştırılarak yayınlandı. 4 aylık bir çalışmanın ürünü olan yayın, SEİS üyesi işverenlerin araştırma ve çalıştaylara katılımı, TTGV’nin uzmanlık desteği ile Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun da görüş ve önerileri ile oluşturuldu. 

Dünyanın Üçüncü Cerrahi El Aletleri İmalatı Samsun’dan
“Dünya’da ve Türkiye’de Tıbbi Cihaz Sektörü & Strateji Önerisi” kitapta yayınlanan verilere göre; Türkiye’de tıbbi cihaz sektöründeki firmaların büyük ağırlığı KOBİ’lerden oluşuyor. Tıbbi cihaz sanayiinde Bıçakçılar, Çağdaş Elektronik Medikal, Detaysan, Sesinoks Paslanmaz ve Tıbset gibi firmalar büyük işletmeler grubunda yer alıyor. Siemens, Alvimedica ve GE Healthcare gibi küresel şirketler bulunuyor. Gösterilen firmaların çoğu İstanbul’da yer alırken devamında, Ankara, İzmir, Adana, Kayseri ve Samsun geliyor. Son zamanlarda gerçekleşen yatırımlar ile Samsun’un özellikle cerrahi el aletleri imalatı konusunda, Almanya-Tutlingen ve Pakistan-Sialkot kentlerinden sonra dünyanın üçüncü cerrahi el aletleri üretim üssü olduğu belirtiliyor. 

Dünya Tıbbi Cihaz Pazarının Yüzde 41’ini ABD Oluşturuyor
Kitapta yer alan başka bir çarpıcı nokta ise şu; dünya tıbbi cihaz pazarının ABD yüzde 41’ine, AB yüzde 23, Japonya yüzde 10’una hakim. Oysa, bu ülkelerin dünya nüfusuna göre nüfus oranları Pazar paylarının 3’te birinden daha az. Geriye kalan yüzde 26’lık pazar payını diğer ülkeler paylaşıyor. 

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Nihat Tosun konuşmasında, artık Türkiye tıbbi cihaz sektöründe bir üretim yapamaz algısının değiştiğini belirterek, bu algıyı değiştirmek için hep birlikte çalışıldığını ve artık sektörün kamuda bir muhatabı olduğunu söyledi. Tosun, Sektörün dış ticaret açığına neden olan bir sektör olmaktan çıkarak açığı kapatacak bir sektör olacağına inandığını kaydetti. 


“Türkiye’nin Tıbbi Cihaz Sanayi 2018 Hedefi 2 Milyar Dolar İhracat”
Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası SEİS Başkanı Metin Demir konuşmasında Tıbbi cihaz sektörü için ulusal hedeflere ulaşmakta paydaş kurumların işbirliği ve ortak çalışmasının önemine değindi. Demir, “Türkiye’nin tıbbi cihaz sanayi 2018 hedefimiz 2 milyar dolar ihracat ve yerli üretimin ihtiyacın yüzde 20’sini karşılamak iken, 2023 hedefimiz 5 milyar dolar ihracat ve ihtiyacımızın yüzde 30’unu yerli üretim ile karşılamak” dedi. 

TTGV Yönetim Kurulu Üyesi Suat Baysan, konuşmasında şunları söyledi: “Hem yaşam bilimleri ve hem de teknolojik yakınsamaların odağında duran tıbbi cihaz sektörü için ülke stratejileri belirlenmeli. İnovasyon ve destek sistemlerinin kurulması büyük önem taşıyor. Tıbbi cihaz sektörünün çoklu alanların içerisinde etkileşim ve katma değer yaratma potansiyeli en yüksek alanlardan biri.”

4 Firma ile Yapılan Örnek Değer Zincir Analizi
Açılış konuşmalarının ardından geçilen paneli kitabın editörlüğünü de üstlenen Mahmut Kiper yönetti. Panelde tıbbi cihaz sektörü için değer zinciri analizini yapan Prof. Sinan Kayalıgil, 4 firma ile yaptıkları örnek değer zinciri analizini aktardı ve satış faaliyetlerinin yüksek değer içerdiğine değindi. Firmaların Ar-Ge harcamalarının görece düşük kaldığını gösteren Kayalıgil, TEYDEB desteklerinden faydalanan tıbbi cihaz şirketlerinin ve destek miktarının giderek arttığını belirtti. 

“Samsun Kümesinin 40 Yıllık Geçmişi Var”
MEDİKÜM Samsun Medikal Kümelenme Başkanı Dr. Ahmet Aydemir, sektörel işbirliklerinin ve kümelenmenin önemine değinmek üzere sözü aldı ve kamu desteği olmadan küresel oyuncu olmanın mümkün olmadığını belirterek sözlerine başladı. Kümenin birbiriyle ilişkili şirketlerin coğrafi olarak aynı yerde bulunmasıyla oluştuğuna değinen Aydemir, Samsun kümesinin 40 yıllık geçmişi olduğunu belirtti ve silah üretiminden cerrahi el aletlerine, daha sonra da implantlardan röntgenlere ve işitme cihazlarına üretimi arttığına değindi. Kümelenmelerin kendiliğinden oluştuğunu belirten Aydemir, kendilerinin kümelenme faaliyetlerini geliştirmeyi amaçlayan bir dernek olduğunu ve çeşitli kamu kurumlarından da destek aldıklarını belirtti ve Kümelenme faaliyetlerini en iyi destekleyecek oluşumun kamu olduğunu belirtti. 

“2013 Yılının İlk 8 Ayında İhracatta Büyüme Oranı Yüzde 21”
SEİS Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Onur Özcan, 2018 ve 2023 ihracat hedefleri ve bu hedefleri gerçekleştirmeye yönelik araçlara değindikten sonra sektörün IMMIB tarafından sağlanan verilere göre 2013 yılının ilk 8 ayında ihracatta büyümenin yüzde 21 olduğunu ve Türkiye’nin yüzde 3 büyüdüğü ortamda bu büyümenin önemli olduğuna değindi. TURQUALİTY programının içinde mobilya, tekstil ve gıda gibi sektörlerin ağırlıklı olarak yer aldığı sağlık sektörü olarak yalnızca 3 şirket ile tıbbi cihazların bu programdan yararlandıklarını belirtti. Off-Set – SSM modeli ya da Sağlıkta off-set denilebilecek benzeri bir uygulamanın savunma sanayini taşıdığı başarılı noktaya vurgu yapan Özcan, 1,2 milyar dolar ihracat yapan savunma sanayinin 2012 yılında 640 milyon dolar ile yarısı kadar ihracatı henüz bu desteklerden yararlanmadan elde ettiklerini belirtti. 

Med-Index