SAĞLIK YÖNETİCİLERİ ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRDİ

Ankara Kızılcahamam’da yapılan Sağlık Yöneticileri Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısında . hizmet kalitesi ve vatandaş memnuniyeti üzerinde duruldu.
Sağlık Yöneticileri Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantıları 25-26 Eylül ve 04-05 Ekim tarihlerinde Ankara Kızılcahamam’da gerçekleştirildi. Sağlık Yöneticileri Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısına Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, Müsteşar Prof. Dr. Nihat Tosun, Müsteşar Yardımcısı Hakkı Yeşilyurt, Strateji Geliştirme Başkanı Başkanı Memet Atasever ve Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Şencan ve Sağlık Bakanlığı üst düzey yöneticileri katıldı.
Toplantıda Strateji Geliştirme Başkanlığı koordinasyonunda kurum yöneticilerine yönelik bilgilendirme ve değerlendirmelerde bulunuldu. Bu toplantılarda işletmelerin finansal sürdürülebilirliği için temel ilke olan gelir -gider dengesinin sağlanabilmesine yönelik Bakanlığın yürüttüğü mali uygulamalar ve uygulama sonuçları paylaşıldı. Farkındalık sağlanmaya çalışılarak, hizmet sunumuna ait planlama ve istihdam politikaları hakkında yöneticilere bilgi verildi.
630 Hastane Yöneticisi Davet Edildi
Her yıl geleneksel hale gelen toplantılarda sağlık hizmeti sunumundan sorumlu tüm tarafların yürüttüğü çalışmaların ve deneyimlerin karşılıklı olarak paylaşılmasının hizmet kalitesini ve vatandaş memnuniyetini konusunda etkili olduğunu dile getiren Strateji Geliştirme Başkanı Memet Atasever, diğer toplantılardan farklı olarak bu toplantıda kamu üniversite hastanelerinin yöneticilerinin de davet edildiğini kaydetti. Atasever şu bilgileri verdi: “Toplantılara Bakanlığımıza bağlı en büyük 285 Hastaneden 570 ve kamuya ait 48 Üniversite Hastanesinden 60 olmak üzere toplamda 630 hastane yöneticisi davet edildi ve büyük oranda katılım sağlandı. .
Hizmet kalitesini ve vatandaş memnuniyetini daha da ileriye taşımak ve ülke kaynaklarının ekonomik, etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak amacını tanışıyoruz. Hizmet sunumunda ve sağlık hizmetlerinin finansal yönetiminde zihniyet değişimine katkı sağlayacağını düşündüğümüz bu tür yardımcı faaliyetlere devam edileceğiz.”
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürümüz Prof. Dr. İrfan Şencan da sağlıkta hizmet kalitesi ve hasta memnuniyeti konularında bilgi verdi.
Strateji Geliştirme Başkanlığı personeli Bütçe, Muhasebe, Ödenek, İhale, Mali Analiz, Stok Analiz, Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi Danışma Masalarında sağlık yöneticilerine hastaneleri hakkında mevcut durum, mali risk ve finansal sürdürülebilirlik konularında bilgi verildi.