SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN PROTESTO

Sağlık çalışanları, yürürlüğe girecek olan vatandaşlardan katkı payı alınması kararını protesto etmek için meydanlara inecek.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Eczacılar Birliği (TEB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Türk Hemşireler Derneği (THD) ve Devrimci Sağlık İş Sendikası (Dev Sağlık-İş), ortaklaşa düzenledikleri basın toplantısında Genel Sağlık Sigortası’nda birinci yılında yaşanan sıkıntıları kaydedildi. Sağlık çalışanları, Yürürlüğe girecek olan vatandaşlardan katkı payın alınması kararını protesto etmek için meydanlara inecek. Birinci yılını dolduran Genel Sağlık Sigortası (GSS)’ndaki aksamalara tepki gösteren sağlık çalışanları, katkı payının alınmasını öngören düzenlemenin iptali için Danıştay’a dava açacak.

“Aile Hekimleri İçin 2 Tl, Devlet Hastanesi İçin 8 Tl, Özel Hastaneler İçin 15 Lira Katkı Payı”
Genel Sağlık Sigortası hizmete girdiğinde sağlık güvencesi olmayan hiçbir vatandaşın kalmayacağı ve herkesin sağlık sigortası kapsamında olacağına ilişkin vaatler verildiğini, bu vaatlerin yerine getirilmediğini savunan TBB Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında konuşam alan TTB Genel Sekreteri Dr. Eriş Bilaloğlu, yürürlüğe girecek düzenlemeyle vatandaşlardan aile hekimleri için 2 TL, Devlet Hastanesi için 8 TL, özel hastaneler için 15 lira katkı payı alınacağını belirten Bilaloğlu, ” GSS aynı zamanda eczacısından hemşiresine, taşeron işçisinden teknisyenine, hekimine, bütün sağlık çalışanlarının daha kötü koşullarda çalışmasına yol açan Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın da bir parçası, tamamlayanıdır. GSS’nin 1. yılında hem finansal kriz hem de yönetememe krizi ayan beyan ortaya çıkmıştır. İktidarın sağlık çalışanlarına, onların temsilcisi örgütlerine rağmen “ben yaptım, oldu” anlayışıyla yaklaşımının faydası yoktur. GSS’nin 1. yılının gerçekçi bir değerlendirme için fırsat olarak değerlendirileceğini ummak istiyoruz. Sağlık çalışanlarını ve vatandaşın sağlığını piyasaya terk eden yoldan dönülmesi için GSS’nin 1. yılında Hükümeti bir kez daha hep birlikte uyarıyoruz: Vatandaşın cebinden, sağlıkçının emeğinden elini çek!” dedi. Bilaloğlu, vatandaşlardan katkı payının alınmasını içeren düzenlemenin iptali için Danıştay’a dava açacaklarını bildirdi.


“GSS’nın Birinci Yılın Sonunda Masal Olduğunu..”
Sağlıkta Dönüşümün vatandaşa her hangi bir getirisi olmadığını önceden söylediklerini hatırlatan SES Başkanı Bedriye Yorgun, “GSS’nın birinci yılın sonunda masal olduğunu ve 1 Ekim’de uygulamaya geçecek olan hastaların cebinden biraz daha paranın alınacağı ve özel sektörlere paranın aktarıldığı, ilaç tekellerine para aktarılacağı görülüyor” dedi.

“10 Bin Eczaneyi Önümüzdeki 6 Ay İçinde Batma Noktasına Gelecek”
24 bin eczacıyı temsilen geçtiğimizin yılın değerlendirmesini yapan TEB Genel Sekreteri Ecz. Özgür Özel, “Hasta katılım paylarının hem de 5510 sayılı kanununda 10 ve 20’yi aşamayacağını kanundaki düzenlemeyi genelgelerle değiştirmeye alışmış ve her seferinde
5510 Sayılı Kanunun 69-c maddesine aykırı bir düzenleme yapılarak aile hekimliği muayeneleri için de muayene katılım payı zorunluluğu getirildiği, bunun bir kanun maddesinin Tebliğle değiştirilemeyeceği gibi temel bir hukuki hatayı barındırdığı. İlaç fiyatlarında yapılan değişiklikler 10 bin eczaneyi önümüzdeki 6 ay içinde batma noktasına getirme ve özellikle halk tarafından tercih edilen fiyatı ucuz, uzun süredir kullanımda olan ilaçları ilaç tekelleri Türkiye’ye getirilmeyip yerine daha pahalı ilaçların piyasaya sürülmesi, ilaç yokluğundan endişe duyuluyor.” şeklinde konuştu.
Koruyucu sağlık hizmetlerine önem verilmesine dikkat çeken Türk Hemşireler Derneği Başkanı Kezban Atakoğlu, “Hemşire kalitesi ne kadar yüksek olursa hastanelerde enfeksiyon oranı da o kadar düşük olur” dedi.

Taşeron Şirketler Aracılığıyla Sağlık Hizmeti
Sağlık sektöründe 200 bin taşeron işçi çalıştığını, taşeron şirketler aracılığıyla sağlık hizmeti verildiğini söylen Devrimci Sağlık -İş Sendikası Başkanı Sevinç Hocaoğulları ise, 200 bin civarında sağlık emekçisinin, hiçbir sağlık güvencesi olmadan askeri ücretle çalıştığını işaret etti.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN PROTESTO

Sağlık çalışanları, yürürlüğe girecek olan vatandaşlardan katkı payı alınması kararını protesto etmek için meydanlara inecek.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Eczacılar Birliği (TEB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Türk Hemşireler Derneği (THD) ve Devrimci Sağlık İş Sendikası (Dev Sağlık-İş), ortaklaşa düzenledikleri basın toplantısında Genel Sağlık Sigortası’nda birinci yılında yaşanan sıkıntıları kaydedildi. Sağlık çalışanları, Yürürlüğe girecek olan vatandaşlardan katkı payın alınması kararını protesto etmek için meydanlara inecek. Birinci yılını dolduran Genel Sağlık Sigortası (GSS)’ndaki aksamalara tepki gösteren sağlık çalışanları, katkı payının alınmasını öngören düzenlemenin iptali için Danıştay’a dava açacak.

“Aile Hekimleri İçin 2 Tl, Devlet Hastanesi İçin 8 Tl, Özel Hastaneler İçin 15 Lira Katkı Payı”
Genel Sağlık Sigortası hizmete girdiğinde sağlık güvencesi olmayan hiçbir vatandaşın kalmayacağı ve herkesin sağlık sigortası kapsamında olacağına ilişkin vaatler verildiğini, bu vaatlerin yerine getirilmediğini savunan TBB Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında konuşam alan TTB Genel Sekreteri Dr. Eriş Bilaloğlu, yürürlüğe girecek düzenlemeyle vatandaşlardan aile hekimleri için 2 TL, Devlet Hastanesi için 8 TL, özel hastaneler için 15 lira katkı payı alınacağını belirten Bilaloğlu, ” GSS aynı zamanda eczacısından hemşiresine, taşeron işçisinden teknisyenine, hekimine, bütün sağlık çalışanlarının daha kötü koşullarda çalışmasına yol açan Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın da bir parçası, tamamlayanıdır. GSS’nin 1. yılında hem finansal kriz hem de yönetememe krizi ayan beyan ortaya çıkmıştır. İktidarın sağlık çalışanlarına, onların temsilcisi örgütlerine rağmen “ben yaptım, oldu” anlayışıyla yaklaşımının faydası yoktur. GSS’nin 1. yılının gerçekçi bir değerlendirme için fırsat olarak değerlendirileceğini ummak istiyoruz. Sağlık çalışanlarını ve vatandaşın sağlığını piyasaya terk eden yoldan dönülmesi için GSS’nin 1. yılında Hükümeti bir kez daha hep birlikte uyarıyoruz: Vatandaşın cebinden, sağlıkçının emeğinden elini çek!” dedi. Bilaloğlu, vatandaşlardan katkı payının alınmasını içeren düzenlemenin iptali için Danıştay’a dava açacaklarını bildirdi.


“GSS’nın Birinci Yılın Sonunda Masal Olduğunu..”
Sağlıkta Dönüşümün vatandaşa her hangi bir getirisi olmadığını önceden söylediklerini hatırlatan SES Başkanı Bedriye Yorgun, “GSS’nın birinci yılın sonunda masal olduğunu ve 1 Ekim’de uygulamaya geçecek olan hastaların cebinden biraz daha paranın alınacağı ve özel sektörlere paranın aktarıldığı, ilaç tekellerine para aktarılacağı görülüyor” dedi.

“10 Bin Eczaneyi Önümüzdeki 6 Ay İçinde Batma Noktasına Gelecek”
24 bin eczacıyı temsilen geçtiğimizin yılın değerlendirmesini yapan TEB Genel Sekreteri Ecz. Özgür Özel, “Hasta katılım paylarının hem de 5510 sayılı kanununda 10 ve 20’yi aşamayacağını kanundaki düzenlemeyi genelgelerle değiştirmeye alışmış ve her seferinde
5510 Sayılı Kanunun 69-c maddesine aykırı bir düzenleme yapılarak aile hekimliği muayeneleri için de muayene katılım payı zorunluluğu getirildiği, bunun bir kanun maddesinin Tebliğle değiştirilemeyeceği gibi temel bir hukuki hatayı barındırdığı. İlaç fiyatlarında yapılan değişiklikler 10 bin eczaneyi önümüzdeki 6 ay içinde batma noktasına getirme ve özellikle halk tarafından tercih edilen fiyatı ucuz, uzun süredir kullanımda olan ilaçları ilaç tekelleri Türkiye’ye getirilmeyip yerine daha pahalı ilaçların piyasaya sürülmesi, ilaç yokluğundan endişe duyuluyor.” şeklinde konuştu.
Koruyucu sağlık hizmetlerine önem verilmesine dikkat çeken Türk Hemşireler Derneği Başkanı Kezban Atakoğlu, “Hemşire kalitesi ne kadar yüksek olursa hastanelerde enfeksiyon oranı da o kadar düşük olur” dedi.

Taşeron Şirketler Aracılığıyla Sağlık Hizmeti
Sağlık sektöründe 200 bin taşeron işçi çalıştığını, taşeron şirketler aracılığıyla sağlık hizmeti verildiğini söylen Devrimci Sağlık -İş Sendikası Başkanı Sevinç Hocaoğulları ise, 200 bin civarında sağlık emekçisinin, hiçbir sağlık güvencesi olmadan askeri ücretle çalıştığını işaret etti.