OECD 30 TÜRKİYE 8 YILDA YAPTI

Sağlık Bakanlığı 2010 yılı idari faaliyet raporunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı 2010 yılı idari faaliyet raporunu Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Nihat Tosun tarafından açıklandı. Faaliyet raporunun en dikkat çekici yönlerinden birisinin “Anne ve Bebek ölüm oranlarındaki son sekiz yılda gerçekleşen düşüşler” olduğunu kaydeden Prof. Dr. Tosun, “OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) ülkelerinin anne ölümlerinde 23 yılda kat ettiği mesafeyi son 8 yılda başararak, yüz binde 16,4, olan bebek ölümleri binde 10,1 oldu. Yani 30 yılda kat edilen mesafe son 8 yılda başarıldı” dedi.

Prof. Dr. Tosun idare faaliyet raporlarının kamu kaynaklarını kullananların daha fazla sorumluluk üstlenmelerini, performanslarını artırmalarını ve yasama denetiminin daha etkili olmasını sağlayacak bir unsur olduğunu kaydetti.

“Aşılamada Gelişmiş Ülkeler Seviyesine Ulaşıldı”

5018 sayılı Kanun ile getirilen yeni yaklaşım ve uygulamaların, kamuda tam olarak yerleşmesi ve uygulanır hale gelmesi için faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getiren Prof. Dr. Tosun, şunları söyledi: “Sağlıkta Dönüşüm Programının en önemli bileşenlerinden olan genel sağlık sigortası, sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması ve hizmet kalitesinin artırılması gerçekleştirilmiş durumdadır. Sağlık bilgi sistemleri, akılcı ilaç ve malzeme kullanımı, Sağlık Bakanlığı’nın planlama ve denetleme rolünün güçlendirilmesi konularında alınan mesafeler oldukça önemlidir.

Ülke genelinde 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle Aile Hekimliği uygulamasına geçilmiş olup, 20 bin 185 hekim görev yapmaya başlamıştır. Aşılamada gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşılarak, bu oran yüzde 97 olarak gerçekleşmiştir. Bulaşıcı olmayan hastalıklara bağlı olarak sağlığın bozulmasını ve erken ölümleri önlemek için kapsamlı programlar hayata geçirilmiştir.”

Hasta Memnuniyet Oranı Yüzde 73.1

Kişi başı hekime müracaat sayısının 2010 yılında yüzde 7.3 olduğunu ifade eden Prof. Dr. Tosun, “Hasta memnuniyet araştırmasına göre, 2003 yılında memnuniyet oranı yüzde 39.5 iken 2010 yılında yüzde 73.1’e ulaşmıştır” dedi.

Prof. Dr. Tosun, sağlık alanında çok önemli yatırımlar yapıldığını ifade ederek, “Önceki sekiz yıllık dönemde Sağlık Bakanlığı tarafından 4.5 milyar TL sağlık yatırımı yapılmışken, bu dönemde 3.4 kat artarak 15.5 milyar TL yatırım yapıldı” dedi.