İSTANBUL AVRUPA’YA AKAPUNKTUR

İstanbul Avrupa yakasında kamu hastaneleri arasında ilk akupunktur polikliniği Bezm-İ Alem Vakıf Gureba Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’nde açıldı.

Günümüzde dünyanın pek çok üniversite hastanesinde akupunktur klinikleri bulunmaktadır. Akupunktur ile her türlü ağrı, obezite ve sigaraya bağımlılığın giderilmesine yönelik tedaviler yapılabilmektedir. Eğitim ve araştırma hastanesi bünyesinde açılan akupunktur polikliniği ile multidisipliner bir çalışma içerisinde olunacağını dile getiren Bezm-İ Alem Vakıf Gureba Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Turan Aslan, “Her türlü ağrı tedavilerinde Nöroloji ve Ağrı Polikliniği, sigara bırakma tedavisinde Göğüs Hastalıkları Polikliniği ve obezite tedavisinde ise Dahiliye Polikliniği’ne başvuran kişiler, hastalıkları ile ilgili her türlü tetkikleri yapılıp ve tanıları konulduktan sonra akupunktur polikliniğine sevk edilecektir. Hastanemiz akupunktur kliniği yurtiçi ve yurtdışı üniversiteler ile iletişim içinde olup bilimsel çalışma faaliyetlerini bu üniversiteler ile birlikte sürdürecektir.” dedi.

“Hastalıklar Vücudun Kendi Doğal Sistemi İçinde Tedavi Ediliyor”
Akapunkturun vücudun belli noktalarına iğne batırılarak yapılan vücuttaki ağrı ve fonksiyon bozukluklarını tedavi etme yöntemi olduğunu kaydeden Doç. Dr. Aslan, bu yöntem sayesinde vücuttaki enerji akışını,kan dolaşımını, otonom sinir sistemini ve nevroendokrin sistemi etkileyerek; hastalıkları vücudun kendi doğal sistemi içinde tedavi edildiğini işaret etti.
Ağrı, solunumsal bozuklukları, bulantı, kusma, ilaç tedavisi ile geçmeyen bulantı ve kusmalar, bağımlılık tedavilerinde ve ruhsal şikayetlerde tercih edilen yöntem olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Aslan, “Akupunktur Polikliniğimiz hastanemizdeki diğer bilim dalları ile multidisipliner bir çalışma içinde çalışmaktadır. Uygulanan işlemlerin gereği olarak akupunktur hastaları doğrudan akupunktur polikliniğine kabul edilmemektedir. Hastalar temel şikayetleri ile ilgili ana bilim dallarında tüm incelemeleri yapılıp, tanı ve tedavi programlarını aldıktan sonra ilgili hekimlerce uygun görüldükleri takdirde Akupunktur polikliniğine sevk edilmektedir. Literatür bilgisi ile uyumlu olarak kliniğimizdeki uygulamalar da akupunktur tedavisinin tamamlayıcı bir tedavi yöntemi olarak çok başarılı sonuçlar verdiğini göstermektedir. Hastaların tedavileri tanılarına göre değişmekle birlikte ortalama iki haftada tamamlanan 6-8 seans (yaklaşık 40 dakika) süren tedavi programları uygulanmaktadır. Akupunktur Polikliniğimiz hastanemizin anestezi uzmanlarından Uz. Dr. Hamdi Delatioğlu’nun yönetiminde faaliyet göstermektedir.Hastanemiz Akupunktur Polikliniği, Heidelberg Üniversitesi’nin (Almanya), Porto Üniversitesi (Portekiz) Akupunktur Bölüm Şefi Prof. Dr. Johannes GRETEN’in bilimsel katkı ve işbirliği ile kurulmuştur. Bu üniversite ile afiliasyon içinde olup, ortak bilimsel çalışmalar ve eğitim desteği almaktadır. Ayrıca, yurt dışındaki diğer üniversitelerle de ortak bilimsel çalışmalarda bulunmaktadır. Halen Tokyo Üniversitesi’nden Prof. Dr. Etsie IKEZONO ile birlikte obezite tedavisi ile ilgili bir çalışma yürütülmektedir. Brüksel Üniversitesi’nden Prof . Dr. Sun PEİLİN ile birlikte Vakıf Gureba Hastanesi ve İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı ile ortaklaşa “sigara bırakma” tedavisiyle ilgili bir çalışma programlanmaktadır.” bilgisini verdi.

İSTANBUL AVRUPA’YA AKAPUNKTUR

İstanbul Avrupa yakasında kamu hastaneleri arasında ilk akupunktur polikliniği Bezm-İ Alem Vakıf Gureba Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’nde açıldı.

Günümüzde dünyanın pek çok üniversite hastanesinde akupunktur klinikleri bulunmaktadır. Akupunktur ile her türlü ağrı, obezite ve sigaraya bağımlılığın giderilmesine yönelik tedaviler yapılabilmektedir. Eğitim ve araştırma hastanesi bünyesinde açılan akupunktur polikliniği ile multidisipliner bir çalışma içerisinde olunacağını dile getiren Bezm-İ Alem Vakıf Gureba Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Turan Aslan, “Her türlü ağrı tedavilerinde Nöroloji ve Ağrı Polikliniği, sigara bırakma tedavisinde Göğüs Hastalıkları Polikliniği ve obezite tedavisinde ise Dahiliye Polikliniği’ne başvuran kişiler, hastalıkları ile ilgili her türlü tetkikleri yapılıp ve tanıları konulduktan sonra akupunktur polikliniğine sevk edilecektir. Hastanemiz akupunktur kliniği yurtiçi ve yurtdışı üniversiteler ile iletişim içinde olup bilimsel çalışma faaliyetlerini bu üniversiteler ile birlikte sürdürecektir.” dedi.

“Hastalıklar Vücudun Kendi Doğal Sistemi İçinde Tedavi Ediliyor”
Akapunkturun vücudun belli noktalarına iğne batırılarak yapılan vücuttaki ağrı ve fonksiyon bozukluklarını tedavi etme yöntemi olduğunu kaydeden Doç. Dr. Aslan, bu yöntem sayesinde vücuttaki enerji akışını,kan dolaşımını, otonom sinir sistemini ve nevroendokrin sistemi etkileyerek; hastalıkları vücudun kendi doğal sistemi içinde tedavi edildiğini işaret etti.
Ağrı, solunumsal bozuklukları, bulantı, kusma, ilaç tedavisi ile geçmeyen bulantı ve kusmalar, bağımlılık tedavilerinde ve ruhsal şikayetlerde tercih edilen yöntem olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Aslan, “Akupunktur Polikliniğimiz hastanemizdeki diğer bilim dalları ile multidisipliner bir çalışma içinde çalışmaktadır. Uygulanan işlemlerin gereği olarak akupunktur hastaları doğrudan akupunktur polikliniğine kabul edilmemektedir. Hastalar temel şikayetleri ile ilgili ana bilim dallarında tüm incelemeleri yapılıp, tanı ve tedavi programlarını aldıktan sonra ilgili hekimlerce uygun görüldükleri takdirde Akupunktur polikliniğine sevk edilmektedir. Literatür bilgisi ile uyumlu olarak kliniğimizdeki uygulamalar da akupunktur tedavisinin tamamlayıcı bir tedavi yöntemi olarak çok başarılı sonuçlar verdiğini göstermektedir. Hastaların tedavileri tanılarına göre değişmekle birlikte ortalama iki haftada tamamlanan 6-8 seans (yaklaşık 40 dakika) süren tedavi programları uygulanmaktadır. Akupunktur Polikliniğimiz hastanemizin anestezi uzmanlarından Uz. Dr. Hamdi Delatioğlu’nun yönetiminde faaliyet göstermektedir.Hastanemiz Akupunktur Polikliniği, Heidelberg Üniversitesi’nin (Almanya), Porto Üniversitesi (Portekiz) Akupunktur Bölüm Şefi Prof. Dr. Johannes GRETEN’in bilimsel katkı ve işbirliği ile kurulmuştur. Bu üniversite ile afiliasyon içinde olup, ortak bilimsel çalışmalar ve eğitim desteği almaktadır. Ayrıca, yurt dışındaki diğer üniversitelerle de ortak bilimsel çalışmalarda bulunmaktadır. Halen Tokyo Üniversitesi’nden Prof. Dr. Etsie IKEZONO ile birlikte obezite tedavisi ile ilgili bir çalışma yürütülmektedir. Brüksel Üniversitesi’nden Prof . Dr. Sun PEİLİN ile birlikte Vakıf Gureba Hastanesi ve İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı ile ortaklaşa “sigara bırakma” tedavisiyle ilgili bir çalışma programlanmaktadır.” bilgisini verdi.