EST-ETIK YARIŞMASI PİTTSBURGH’A GÖNDERİYOR

Etik alanında tıbbi estetik uygulamalar konusunda gençlerin yaratıcı düşüncelerinin, bilimsel ve etik biçimde gelişmesi amacıyla düzenlenen Etik yarışmasının bu sene dördüncüsü yapılıyor. Yarışmaya katılarak birinci olan proje sahibi Pittsburgh Üniversitesi’nde staj yapma imkanı kazanıyor.

Ulusal Tıbbi Etik Proje Yarışması Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı tarafından 4 yıldan beri düzenleniyor. Bu yıl yarışmanın konusu olarak “Estetik ve Etik” konusu seçildi. Yarışmaya tıp fakültesi öğrencilerinin yanı sıra tıp etiği ile ilgili olabilecek hukuk, moleküler biyoloji, mühendislik, psikoloji, hemşirelik gibi bölümlerden lisans düzeyinde öğrenim gören üniversite öğrencileri de katılabiliyor. Tek kişi başvurabileceği gibi, 5 kişilik gruplar oluşturabiliyorlar; ancak ödülü bir kişi kazanıyor. Projeye hazırlık sürecinde katılımcılar birden fazla danışmandan destek alabiliyorlar. Yarışmacın amacı; öğrencilerin mesleki yaşantılarında karsılaşabilecekleri etik sorunlar konusunda farkındalık oluşturabilmek ve etik ikilemlerde çözüm önerileri geliştirebilmelerini sağlamaktır. Böylece, yaşamın tüm alanlarında gelecek kuşakları oluşturan ve mesleği aracılığıyla geleceği biçimlendirecek olan üniversite öğrencilerinin, uygulamada etik sorunları fark etmesi ve çözüm önerileri geliştirmesi yoluyla etik değerleri benimsenmesi sağlanabilir. Ulusal Tıbbi Etik Yarışması bu amacı gerçekleştirmek yolunda önemli bir işlev görüyor. Finale kalan projeler her sene bir kitap olarak basılıyor.

“Dünya’da ve Türkiye’de İlk Kez Düzenlenen Tıbbi Etik Proje Yarışması”
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Etiği ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı Başkanı ve Jüri Başkanı Prof. Dr. Nesrin Çobanoğlu, bu ilginç bilimsel yarışmayla ilgili bazı bilgiler verdi: “Estetik alanı, tıpkı Etik gibi felsefenin alt dalıdır.  Etik alanında insan davranışlarını “iyi- kötü ölçütüyle değerlendirirken; estetik alanında ölçütümüz “güzel ve çirkin” kavramlarıdır. Tıbbi uygulamaların “güzel ve çirkin” yansımalarının iyi ya da kötü olmasıyla ilgili özgün düşüncelerin ortaya çıkarılması hedeflenmektedir. Heyecan verici bu bilimsel platforma katılabilmek için bu konuda düşünmek ve konuyla ilgili mümkünse iyi bir danışman seçip, onun akademik desteğiyle çalışmak başarıyı artıracaktır. Yarışmanın konuları; estetik açıdan hastanın her istediğini yapmak ne kadar doğrudur, bazı tıbbi estetik uygulamalarının etik yönü, amputasyon, dövmeler, deformiteler, tıbbi estetik alanının hukuku, kök hücre uygulamaları, botoks uygulaması, kompozit doku nakilleri, kilo problemiyle ilgili ameliyatlar, diyetler… gibi estetik amaçlı tıbbi uygulamaların etik boyutlarında projeler sunulabilecektir.”


Jüri Başkanı Prof. Dr. Nesrin Çobanoğlu, “Bu bilimsel yarışma, Dünya’da ve Türkiye’de ilk kez düzenlenen bir tıbbi etik proje yarışmasıdır. Uygulamalı bilimsel bir etkinlik olan tıp alanında etik sorunları fark etme ve çözüm önerileri geliştiren projeler üretmeye teşvik etmesi nedeniyle öğrenciler arasında ve toplumda heyecanla karşılanıyor.  Ulusal olarak düzenlediğimiz bu yarışmanın uluslararası olarak ortak yapılması için yurtdışından bazı üniversitelerden öneriler geliyor. Bu konuda tek çekincem, yarışma dilinin Türkçe olması konusunda gösterdiğim hassasiyettir! Bizim gençlerimizin yaratıcı parlak zekasının uluslararası platforma yansıması açısından kendi dillerinde ürettikleri metinlerde daha iyi olacaklarına inanıyorum. Uluslararası yaparsak, öğrencilerimizin üretkenliği dil nedeniyle engellenecektir. Bu yarışma fikrinin temelinde çalışkan ve zeki öğrencilerimize evrensel standartlarda yeni bilimsel fırsatlar sunabilmek var. Bununla birlikte seneye büyük olasılıkla uluslararası yapacağız” dedi.

Her yıl Bilimsel Jüri tarafından seçilmiş projeler, bir kitap olarak basılıyor. Böylece katılımcılar,  bilimsel bir kitabın bölüm yazarı olmakla başlayıp, başka birçok fırsatlar sunan bilimsel bir etkinliğin temel öğesi olarak bir çok başarıya imza atıyorlar. İlk Ulusal Tıbbi Etik Yarışması’nın birincilerinin hazırladığı organ nakliyle ilgili ” Yeniden Doğuş” isimli proje birçok bilimsel ortamda sunulmak üzere davet almış. Yeniden Doğuş Projesinin en ilginç yansıması Azerbaycan’ın organ nakli ile ilgili sağlık politikasına bu projenin adının verilmesi olmuş.


Prof. Dr. Nesrin Çobanoğlu; Geçtiğimiz yıllarda proje hazırlayarak yurt dışına giden öğrencilerin orada yaptıkları çalışmalar sonucunda Science Citation İndex’e giren yayın yaparak döndüklerini söyledi.  Bu yarışmanın zeki, başarılı ve yaratıcı düşüncelerini üretkenliğiyle bir projeye ya da bilimsel makaleye dönüştürebilen gençlere sunulan bir “fırsat” olduğunu belirtti. Estetik ve Etik alanında bu yıl gelecek başvurulara göre kazanan proje sahibinin alanına göre tıp, hukuk, diş, psikoloji, hemşirelik, diyetisyenlik… ve gelecekte olmayı hayal ettiği uzmanlık dalına göre staj planının içeriğinin düzenlenebileceğini söyleyen Prof. Dr. Çobanoğlu, bu yıl yarışmanın amacının estetik konusunda etik farkındalığı artırmak olduğunu söyledi.

Yarışma Ödülleri
Yarışma birincisi: Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 21 günlük staj, 1500$  ve ABD’ye gidiş-dönüş uçak bileti
Yarışma ikincisi: iPad
Yarışma üçüncüsü: Netbook
Ve bilimsel jüri tarafından mansiyon ödülüne hak kazanan, seçilmiş  projelere birçok başka önemli kuruluşlar tarafından verilen teşvik ve destek ödülleri var.

Doğru, etik ve tarafsız haberciliğin adresi Med-Index : www.med-index.com Mutlaka ziyaret edin!

EST-ETIK YARIŞMASI PİTTSBURGH’A GÖNDERİYOR

Etik alanında tıbbi estetik uygulamalar konusunda gençlerin yaratıcı düşüncelerinin, bilimsel ve etik biçimde gelişmesi amacıyla düzenlenen Etik yarışmasının bu sene dördüncüsü yapılıyor. Yarışmaya katılarak birinci olan proje sahibi Pittsburgh Üniversitesi’nde staj yapma imkanı kazanıyor.

Ulusal Tıbbi Etik Proje Yarışması Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı tarafından 4 yıldan beri düzenleniyor. Bu yıl yarışmanın konusu olarak “Estetik ve Etik” konusu seçildi. Yarışmaya tıp fakültesi öğrencilerinin yanı sıra tıp etiği ile ilgili olabilecek hukuk, moleküler biyoloji, mühendislik, psikoloji, hemşirelik gibi bölümlerden lisans düzeyinde öğrenim gören üniversite öğrencileri de katılabiliyor. Tek kişi başvurabileceği gibi, 5 kişilik gruplar oluşturabiliyorlar; ancak ödülü bir kişi kazanıyor. Projeye hazırlık sürecinde katılımcılar birden fazla danışmandan destek alabiliyorlar. Yarışmacın amacı; öğrencilerin mesleki yaşantılarında karsılaşabilecekleri etik sorunlar konusunda farkındalık oluşturabilmek ve etik ikilemlerde çözüm önerileri geliştirebilmelerini sağlamaktır. Böylece, yaşamın tüm alanlarında gelecek kuşakları oluşturan ve mesleği aracılığıyla geleceği biçimlendirecek olan üniversite öğrencilerinin, uygulamada etik sorunları fark etmesi ve çözüm önerileri geliştirmesi yoluyla etik değerleri benimsenmesi sağlanabilir. Ulusal Tıbbi Etik Yarışması bu amacı gerçekleştirmek yolunda önemli bir işlev görüyor. Finale kalan projeler her sene bir kitap olarak basılıyor.

“Dünya’da ve Türkiye’de İlk Kez Düzenlenen Tıbbi Etik Proje Yarışması”
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Etiği ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı Başkanı ve Jüri Başkanı Prof. Dr. Nesrin Çobanoğlu, bu ilginç bilimsel yarışmayla ilgili bazı bilgiler verdi: “Estetik alanı, tıpkı Etik gibi felsefenin alt dalıdır.  Etik alanında insan davranışlarını “iyi- kötü ölçütüyle değerlendirirken; estetik alanında ölçütümüz “güzel ve çirkin” kavramlarıdır. Tıbbi uygulamaların “güzel ve çirkin” yansımalarının iyi ya da kötü olmasıyla ilgili özgün düşüncelerin ortaya çıkarılması hedeflenmektedir. Heyecan verici bu bilimsel platforma katılabilmek için bu konuda düşünmek ve konuyla ilgili mümkünse iyi bir danışman seçip, onun akademik desteğiyle çalışmak başarıyı artıracaktır. Yarışmanın konuları; estetik açıdan hastanın her istediğini yapmak ne kadar doğrudur, bazı tıbbi estetik uygulamalarının etik yönü, amputasyon, dövmeler, deformiteler, tıbbi estetik alanının hukuku, kök hücre uygulamaları, botoks uygulaması, kompozit doku nakilleri, kilo problemiyle ilgili ameliyatlar, diyetler… gibi estetik amaçlı tıbbi uygulamaların etik boyutlarında projeler sunulabilecektir.”


Jüri Başkanı Prof. Dr. Nesrin Çobanoğlu, “Bu bilimsel yarışma, Dünya’da ve Türkiye’de ilk kez düzenlenen bir tıbbi etik proje yarışmasıdır. Uygulamalı bilimsel bir etkinlik olan tıp alanında etik sorunları fark etme ve çözüm önerileri geliştiren projeler üretmeye teşvik etmesi nedeniyle öğrenciler arasında ve toplumda heyecanla karşılanıyor.  Ulusal olarak düzenlediğimiz bu yarışmanın uluslararası olarak ortak yapılması için yurtdışından bazı üniversitelerden öneriler geliyor. Bu konuda tek çekincem, yarışma dilinin Türkçe olması konusunda gösterdiğim hassasiyettir! Bizim gençlerimizin yaratıcı parlak zekasının uluslararası platforma yansıması açısından kendi dillerinde ürettikleri metinlerde daha iyi olacaklarına inanıyorum. Uluslararası yaparsak, öğrencilerimizin üretkenliği dil nedeniyle engellenecektir. Bu yarışma fikrinin temelinde çalışkan ve zeki öğrencilerimize evrensel standartlarda yeni bilimsel fırsatlar sunabilmek var. Bununla birlikte seneye büyük olasılıkla uluslararası yapacağız” dedi.

Her yıl Bilimsel Jüri tarafından seçilmiş projeler, bir kitap olarak basılıyor. Böylece katılımcılar,  bilimsel bir kitabın bölüm yazarı olmakla başlayıp, başka birçok fırsatlar sunan bilimsel bir etkinliğin temel öğesi olarak bir çok başarıya imza atıyorlar. İlk Ulusal Tıbbi Etik Yarışması’nın birincilerinin hazırladığı organ nakliyle ilgili ” Yeniden Doğuş” isimli proje birçok bilimsel ortamda sunulmak üzere davet almış. Yeniden Doğuş Projesinin en ilginç yansıması Azerbaycan’ın organ nakli ile ilgili sağlık politikasına bu projenin adının verilmesi olmuş.


Prof. Dr. Nesrin Çobanoğlu; Geçtiğimiz yıllarda proje hazırlayarak yurt dışına giden öğrencilerin orada yaptıkları çalışmalar sonucunda Science Citation İndex’e giren yayın yaparak döndüklerini söyledi.  Bu yarışmanın zeki, başarılı ve yaratıcı düşüncelerini üretkenliğiyle bir projeye ya da bilimsel makaleye dönüştürebilen gençlere sunulan bir “fırsat” olduğunu belirtti. Estetik ve Etik alanında bu yıl gelecek başvurulara göre kazanan proje sahibinin alanına göre tıp, hukuk, diş, psikoloji, hemşirelik, diyetisyenlik… ve gelecekte olmayı hayal ettiği uzmanlık dalına göre staj planının içeriğinin düzenlenebileceğini söyleyen Prof. Dr. Çobanoğlu, bu yıl yarışmanın amacının estetik konusunda etik farkındalığı artırmak olduğunu söyledi.

Yarışma Ödülleri
Yarışma birincisi: Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 21 günlük staj, 1500$  ve ABD’ye gidiş-dönüş uçak bileti
Yarışma ikincisi: iPad
Yarışma üçüncüsü: Netbook
Ve bilimsel jüri tarafından mansiyon ödülüne hak kazanan, seçilmiş  projelere birçok başka önemli kuruluşlar tarafından verilen teşvik ve destek ödülleri var.

Doğru, etik ve tarafsız haberciliğin adresi Med-Index : www.med-index.com Mutlaka ziyaret edin!