“EMEKLİ HEKİMLER AÇLIK SINIRINDA MAAŞ ALIYOR”

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile görüşen TTB konsey üyeleri, ‘14 Mart için 14 Talep’ sundu. Listede dikkat çeken en çarpıcı konular arasında ise, sağlıkta şiddet ve emekli doktorların maaşları dikkat çekiyor.

 Sağlıkta Dönüşüm ile yapılan değişikliklerle ilgili yaşadıkları sorunları gündeme getiren hekimler, bu konuda çözüm arayışına devam ediyor. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, göreve geldiği ilk günden bu yana tüm tarafları dinleyerek çözüm önerilerini dinliyor. Gerekli değişiklikleri yapmak için tüm taraflarla konuşan Bakan, Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile de görüşerek, isteklerini dinledi. 

TTB Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan, Sağlık Bakanı ile yaptıkları görüşmenin perde arkasını Med-Index’e anlattı. Hekimlerin özlük haklarının kayıplarından emekliliklerine kadar yaşadıkları birçok sorun ile ilgili 14 maddelik bir liste sunuldu. Bu listede ilk sırayı son yıllarda gündemde sık sık yer alan ‘sağlıkta şiddet’ konusu gündeme getirilerek, çözüm önerileri sunuldu. Uygulanan sağlık politikalarında yapılması gereken acil revizyonlar üzerinde durulurken, SABİM’in buna çok büyük etken olduğunu ve kaldırılmasının gerekliliği üzerinde duruldu. 

Performans Sistemi Şiddeti Tetikliyor
Aktan, yerel yönetimlerle görüşerek sağlıkta şiddet uygulayanların bir gece karakolda tutmanın, caydırırcı bir durum olduğunu belirtti. Özellikle performans sisteminin hasta hekim ilişkilerini bozduğunu dile getiren Aktan, bunun şiddetin artmasına neden olduğunu kaydetti. 

“Bir Hekim de Albay veya Hakim Kadar Ücret Alması Herkesin Arzusu”
Aktan, hekimlerin özlük hakları ile ilgili şunları söyledi: “Emekli hekimlerin aldıkları ücret, yoksulluk sınırının altında bir ücret almak durumunda kalıyorlar. Bu acil düzeltilmeli. Normal çalışan hekimlerin haklarında ise, hekimler şimdiki kazandıklarının yüzde 20’sini emekliliğine yansıyan bir maaş olarak alıyorlar. Geri kalanını performans sisteminden alıyor, hasta olunca, kongreye gittiğinde, izinli olduğunda alamıyor. Emekliliğine yansımıyor. Sabit gelirin artırılması ile ilgili yasa önerisi sunduk. Makam tazminatı adı altında bir ücret sistemi ile bu sorun çözülecektir. Bir hekim de albay veya hakim kadar ücret alması herkesin arzusu.

“Performans Sistemi Eğitimi ve Araştırmayı Olumsuz Etkiledi”
Hekimlerin çalışma şartları, içerisinde en büyük sorun olarak performans sistemi yer alıyor. Hizmet kalitesi bozuldu. Çok hasta bakmak için hastalara çok az zaman ayrılır oldu. Bu sürenin uzatılması ve kaliteli hizmet sunulmalı. Performans sistemi eğitimi ve araştırmayı olumsuz etkiledi. Projelerimizi yürütmek için asistanlarımla bir araya gelemiyorum, çünkü meşguller. Performans sistemi eğitime zarar verdi.

“Üniversitelerde Hocalar Ücretsiz İzine Ayrıldı”
Tam Gün çalışmayı savunuyoruz, ancak ücretlerin bir şekilde güvenceli bir şekilde verilmesi gerekiyor. Karşı çıkmamızın en büyük nedeni, güvenceli ücret ve iş güvencesi vermiyor olmasından dolayıdır. Biz yüzde 80 düzeyinde olmasını, yüzde 20 oranında performans ile olmasından yanayız. Bu ücretinde emekli maaşlarına yansımasını talep ediyoruz. Üniversitelerde hocalar ücretsiz izine ayrıldı. Hastanelerde hocalarımız ayrıldı.”

Doğru, etik ve tarafsız haberciliğin adresi Med-Index : www.med-index.com Mutlaka ziyaret edin!

“EMEKLİ HEKİMLER AÇLIK SINIRINDA MAAŞ ALIYOR”

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile görüşen TTB konsey üyeleri, ‘14 Mart için 14 Talep’ sundu. Listede dikkat çeken en çarpıcı konular arasında ise, sağlıkta şiddet ve emekli doktorların maaşları dikkat çekiyor.

 Sağlıkta Dönüşüm ile yapılan değişikliklerle ilgili yaşadıkları sorunları gündeme getiren hekimler, bu konuda çözüm arayışına devam ediyor. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, göreve geldiği ilk günden bu yana tüm tarafları dinleyerek çözüm önerilerini dinliyor. Gerekli değişiklikleri yapmak için tüm taraflarla konuşan Bakan, Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile de görüşerek, isteklerini dinledi. 

TTB Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan, Sağlık Bakanı ile yaptıkları görüşmenin perde arkasını Med-Index’e anlattı. Hekimlerin özlük haklarının kayıplarından emekliliklerine kadar yaşadıkları birçok sorun ile ilgili 14 maddelik bir liste sunuldu. Bu listede ilk sırayı son yıllarda gündemde sık sık yer alan ‘sağlıkta şiddet’ konusu gündeme getirilerek, çözüm önerileri sunuldu. Uygulanan sağlık politikalarında yapılması gereken acil revizyonlar üzerinde durulurken, SABİM’in buna çok büyük etken olduğunu ve kaldırılmasının gerekliliği üzerinde duruldu. 

Performans Sistemi Şiddeti Tetikliyor
Aktan, yerel yönetimlerle görüşerek sağlıkta şiddet uygulayanların bir gece karakolda tutmanın, caydırırcı bir durum olduğunu belirtti. Özellikle performans sisteminin hasta hekim ilişkilerini bozduğunu dile getiren Aktan, bunun şiddetin artmasına neden olduğunu kaydetti. 

“Bir Hekim de Albay veya Hakim Kadar Ücret Alması Herkesin Arzusu”
Aktan, hekimlerin özlük hakları ile ilgili şunları söyledi: “Emekli hekimlerin aldıkları ücret, yoksulluk sınırının altında bir ücret almak durumunda kalıyorlar. Bu acil düzeltilmeli. Normal çalışan hekimlerin haklarında ise, hekimler şimdiki kazandıklarının yüzde 20’sini emekliliğine yansıyan bir maaş olarak alıyorlar. Geri kalanını performans sisteminden alıyor, hasta olunca, kongreye gittiğinde, izinli olduğunda alamıyor. Emekliliğine yansımıyor. Sabit gelirin artırılması ile ilgili yasa önerisi sunduk. Makam tazminatı adı altında bir ücret sistemi ile bu sorun çözülecektir. Bir hekim de albay veya hakim kadar ücret alması herkesin arzusu.

“Performans Sistemi Eğitimi ve Araştırmayı Olumsuz Etkiledi”
Hekimlerin çalışma şartları, içerisinde en büyük sorun olarak performans sistemi yer alıyor. Hizmet kalitesi bozuldu. Çok hasta bakmak için hastalara çok az zaman ayrılır oldu. Bu sürenin uzatılması ve kaliteli hizmet sunulmalı. Performans sistemi eğitimi ve araştırmayı olumsuz etkiledi. Projelerimizi yürütmek için asistanlarımla bir araya gelemiyorum, çünkü meşguller. Performans sistemi eğitime zarar verdi.

“Üniversitelerde Hocalar Ücretsiz İzine Ayrıldı”
Tam Gün çalışmayı savunuyoruz, ancak ücretlerin bir şekilde güvenceli bir şekilde verilmesi gerekiyor. Karşı çıkmamızın en büyük nedeni, güvenceli ücret ve iş güvencesi vermiyor olmasından dolayıdır. Biz yüzde 80 düzeyinde olmasını, yüzde 20 oranında performans ile olmasından yanayız. Bu ücretinde emekli maaşlarına yansımasını talep ediyoruz. Üniversitelerde hocalar ücretsiz izine ayrıldı. Hastanelerde hocalarımız ayrıldı.”

Doğru, etik ve tarafsız haberciliğin adresi Med-Index : www.med-index.com Mutlaka ziyaret edin!