DERMATOLOGLAR ANKARA’DA BULUŞTU

XIX. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu 11-15 Kasım tarihinde Ankara Sheraton Hotel’de yapıldı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı ile Ankara Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği tarafından düzenlenen XIX. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu 11-15 Kasım tarihleri arasında Ankara Sheraton Hotel’de gerçekleştirildi. Türkiye’nin her tarafından 950’den fazla katılımcının olduğu simpozyumun açılış konuşmasını Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlker Ökten, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aynur Akyol, Ankara Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği Başkanı ve Simpozyum Başkanı Prof. Dr. Nihal Kundakcı yaptılar. Simpozyum kapsamında gerçekleştirilen konferans ve panellerde, Kutanöz lenfomalar, Alerjik deri hastalıkları, Behçet hastalığı, kutanöz vaskülitler, otoimmün büllöz hastalıklar, Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, Akne, Dermatolojide aşılar, Dermatolojide tanı yöntemleri fototerapi,laser ve kosmetoloji gibi konular ele alındı. Ayrıca alerji, dermatoskopi ve dermatopatoloji kurslarına da büyük bir ilgi vardı.


Ödüller Sahiplerini Buldu
Her yıl geleneksel hale gelen ödüller bu yıl da sahiplerini buldu. Sonuçlar şöyle:
*Dr. Feriha Tat Prof. Dr. A.Lütfü Tat Ödülü “More Experiences With The Tzanck Smear Test” isimli yayınları ile Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Hastanesi’nden Dr. Murat Durdu, Dr. Mete Baba ve Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı’ndan Dr. Deniz Seçkin’in oldu.
*Sözel Bildiri 1. ‘lik ödülü; “Yara İyileşmesinde İsotretinoinin Mast Hücreleri Üzerine Etkisi ‘’ isimli çalışmaları ile Celal Bayar Üniversitesi Dermatoloji Anabilim Dalı’ndan Dr. Gülsüm Gençoğlan, Afyon Kocatepe Üniversitesi Histoloji ve Embiryoloji Anabilim Dalı’ndan Dr. Murat Tosun ve Manisa Devlet Hastanesi’nden Dr. Öner Gençoğlan’ın oldu.
*Sözel Bildiri 2. ‘lik ödülünü; “Sklerodermoid Graft-Versus-Host Hastalığında Tırnak Kıvrımı Kapilleroskopisi’’ isimli çalışmaları ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı’ndan Dr. Bengü Nisa Akay, Dr. Hatice Şanlı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı’ndan Dr. Pervin Topçuoğlu, Dr. Mutlu Arat, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı’ndan Dr. Aynur Akyol aldı.
“Sözel Bildiri 3.’ lük ödülünü; “Psoriazis Vulgaris Hastalarının Doku Örneklerinde Crh-R1’in Araştırılması” isimli çalışmaları ile Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği’nden Dr. Bengü Çevirgen Cemil, Dr. Filiz Canpolat Dr. Demet Yılmazer, Dr. Fatma Eskioğlu, Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3.Patoloji Kliniği’nden Dr. Murat Alper’in oldu.


*İntendis Klinik araştırma poster 1.’lik ödülünü; “Psoriazisde serum adiponektin düzeyleri ile diğer kardiovasküler hastalık risk faktörlerinin belirlenmesi” isimli çalışmaları ile Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nden Dr. Eylem Yılmaz, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı’ndan Dr. Neslihan Şendur, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı’ndan Dr. Didem Kozacı,, Dr. Meltem Uslu, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı’ndan Dr. Göksun Karaman, Dr. Ekin Şavk aldı.
*İntendis Klinik araştırma poster 2.’lik ödülünü; “Liken planus lezyonlarında dermatoskopik kriterlerin histopatolojik korelasyonu” isimli çalışmaları ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dermatoloji Anabilim Dalı’ndan Dr. Esra Arısoy, Dr. Nilgün Şentürk, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Patoloji Anabilim Dalı’ndan Dr. Levent Yıldız, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dermatoloji Anabilim Dalı’ndan Fatma Aydın, Müge Güler Özden Dr. Tayyar Cantürk, Dr. Ahmet Yaşar Turanlı’nın oldu.
*İntendis Klinik araştırma poster 3.’lük ödülünü; “Benign ve malign deri tümörlerinin klinikopatolojik korelasyonu: retrospektif bir çalışma” isimli çalışmaları ile Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı’ndan Dr. Aylin Türel Ermertcan, Dr.Ferdi Öztürk, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı’ndan Dr.Gülsüm Gençoğlan, Dr.Görkem Eskiizmir, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı’ndan Dr. Peyker Temiz, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’ndan Dr. Gönül Dinç Horasan aldı.
*İntendis Deneysel araştırma poster 1.’lik ödülünü; “Sıçan derisinde lokal kortikosteroid ve pimekrolimus krem uygulamalarının enflamatuvar yanıta etkilerinin immunohistokimyasal yöntemle karşılaştırılmasI” isimli çalışmaları ile Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı’ndan Dr. Serap Öztürkcan, Celal Bayar Üniversitesi Histoloji Ve Embriyoloji Anabilim Dalı’ndan Dr. Sevinç İnan, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı’ndan Mustafa Turhan Şahin , Aylin Türel Ermertcan , Celal Bayar Üniversitesi Histoloji Ve Embriyoloji Anabilim Dalı’ndan Dr. Kemal Özbilgin, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı’ndan Dr. Ece Onur, Celal Bayar Üniversitesi Histoloji Ve Embriyoloji Anabilim Dalı’ndan Can Köse aldı.
*İntendis Deneysel araştırma poster 2.’lik ödülünü; “Vitiligolu hastalarda emme bülü oluşturularak cmv varlığının araştırılması” isimli çalışmaları ile Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı’ndan Dr. Necibe Yıldız, Dr.Berna Şanlı Erdoğan ,Dr.Ebru Çevik, Dr. Melek Demir, Dr.Şeniz Ergin, Dr.Nida Kaçar ,Dr.Levent Taşlı’nın oldu.
*İntendis Deneysel araştırma poster 3.’lik ödülüne değer araştırma seçilemedi

DERMATOLOGLAR ANKARA’DA BULUŞTU

XIX. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu 11-15 Kasım tarihinde Ankara Sheraton Hotel’de yapıldı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı ile Ankara Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği tarafından düzenlenen XIX. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu 11-15 Kasım tarihleri arasında Ankara Sheraton Hotel’de gerçekleştirildi. Türkiye’nin her tarafından 950’den fazla katılımcının olduğu simpozyumun açılış konuşmasını Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlker Ökten, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aynur Akyol, Ankara Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği Başkanı ve Simpozyum Başkanı Prof. Dr. Nihal Kundakcı yaptılar. Simpozyum kapsamında gerçekleştirilen konferans ve panellerde, Kutanöz lenfomalar, Alerjik deri hastalıkları, Behçet hastalığı, kutanöz vaskülitler, otoimmün büllöz hastalıklar, Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, Akne, Dermatolojide aşılar, Dermatolojide tanı yöntemleri fototerapi,laser ve kosmetoloji gibi konular ele alındı. Ayrıca alerji, dermatoskopi ve dermatopatoloji kurslarına da büyük bir ilgi vardı.


Ödüller Sahiplerini Buldu
Her yıl geleneksel hale gelen ödüller bu yıl da sahiplerini buldu. Sonuçlar şöyle:
*Dr. Feriha Tat Prof. Dr. A.Lütfü Tat Ödülü “More Experiences With The Tzanck Smear Test” isimli yayınları ile Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Hastanesi’nden Dr. Murat Durdu, Dr. Mete Baba ve Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı’ndan Dr. Deniz Seçkin’in oldu.
*Sözel Bildiri 1. ‘lik ödülü; “Yara İyileşmesinde İsotretinoinin Mast Hücreleri Üzerine Etkisi ‘’ isimli çalışmaları ile Celal Bayar Üniversitesi Dermatoloji Anabilim Dalı’ndan Dr. Gülsüm Gençoğlan, Afyon Kocatepe Üniversitesi Histoloji ve Embiryoloji Anabilim Dalı’ndan Dr. Murat Tosun ve Manisa Devlet Hastanesi’nden Dr. Öner Gençoğlan’ın oldu.
*Sözel Bildiri 2. ‘lik ödülünü; “Sklerodermoid Graft-Versus-Host Hastalığında Tırnak Kıvrımı Kapilleroskopisi’’ isimli çalışmaları ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı’ndan Dr. Bengü Nisa Akay, Dr. Hatice Şanlı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı’ndan Dr. Pervin Topçuoğlu, Dr. Mutlu Arat, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı’ndan Dr. Aynur Akyol aldı.
“Sözel Bildiri 3.’ lük ödülünü; “Psoriazis Vulgaris Hastalarının Doku Örneklerinde Crh-R1’in Araştırılması” isimli çalışmaları ile Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği’nden Dr. Bengü Çevirgen Cemil, Dr. Filiz Canpolat Dr. Demet Yılmazer, Dr. Fatma Eskioğlu, Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3.Patoloji Kliniği’nden Dr. Murat Alper’in oldu.


*İntendis Klinik araştırma poster 1.’lik ödülünü; “Psoriazisde serum adiponektin düzeyleri ile diğer kardiovasküler hastalık risk faktörlerinin belirlenmesi” isimli çalışmaları ile Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nden Dr. Eylem Yılmaz, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı’ndan Dr. Neslihan Şendur, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı’ndan Dr. Didem Kozacı,, Dr. Meltem Uslu, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı’ndan Dr. Göksun Karaman, Dr. Ekin Şavk aldı.
*İntendis Klinik araştırma poster 2.’lik ödülünü; “Liken planus lezyonlarında dermatoskopik kriterlerin histopatolojik korelasyonu” isimli çalışmaları ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dermatoloji Anabilim Dalı’ndan Dr. Esra Arısoy, Dr. Nilgün Şentürk, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Patoloji Anabilim Dalı’ndan Dr. Levent Yıldız, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dermatoloji Anabilim Dalı’ndan Fatma Aydın, Müge Güler Özden Dr. Tayyar Cantürk, Dr. Ahmet Yaşar Turanlı’nın oldu.
*İntendis Klinik araştırma poster 3.’lük ödülünü; “Benign ve malign deri tümörlerinin klinikopatolojik korelasyonu: retrospektif bir çalışma” isimli çalışmaları ile Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı’ndan Dr. Aylin Türel Ermertcan, Dr.Ferdi Öztürk, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı’ndan Dr.Gülsüm Gençoğlan, Dr.Görkem Eskiizmir, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı’ndan Dr. Peyker Temiz, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’ndan Dr. Gönül Dinç Horasan aldı.
*İntendis Deneysel araştırma poster 1.’lik ödülünü; “Sıçan derisinde lokal kortikosteroid ve pimekrolimus krem uygulamalarının enflamatuvar yanıta etkilerinin immunohistokimyasal yöntemle karşılaştırılmasI” isimli çalışmaları ile Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı’ndan Dr. Serap Öztürkcan, Celal Bayar Üniversitesi Histoloji Ve Embriyoloji Anabilim Dalı’ndan Dr. Sevinç İnan, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı’ndan Mustafa Turhan Şahin , Aylin Türel Ermertcan , Celal Bayar Üniversitesi Histoloji Ve Embriyoloji Anabilim Dalı’ndan Dr. Kemal Özbilgin, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı’ndan Dr. Ece Onur, Celal Bayar Üniversitesi Histoloji Ve Embriyoloji Anabilim Dalı’ndan Can Köse aldı.
*İntendis Deneysel araştırma poster 2.’lik ödülünü; “Vitiligolu hastalarda emme bülü oluşturularak cmv varlığının araştırılması” isimli çalışmaları ile Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı’ndan Dr. Necibe Yıldız, Dr.Berna Şanlı Erdoğan ,Dr.Ebru Çevik, Dr. Melek Demir, Dr.Şeniz Ergin, Dr.Nida Kaçar ,Dr.Levent Taşlı’nın oldu.
*İntendis Deneysel araştırma poster 3.’lik ödülüne değer araştırma seçilemedi