AHEF, UEMO ÜYESİ OLDU

UEMO(Avrupa Genel Pratisyenler Birliği) toplantısına katılan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu, yapılan çalışmalarda söz sahibi olmayı hedefliyor. 

 Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonuna, “Türkiye” adını eklemek için işlemleri başlattıklarını kaydeden Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) ikinci Başkanı Dr. Akif Emre Eker, denetlemelerinde Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanacak olan raporları beklediklerini dile getirdi. 
Eker, ayrıca Federasyon’un UEMO(Avrupa Genel Pratisyenler Birliği) toplantısı hakkında şu bilgileri verdi: “Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) adına Dr. Zafer Kalaycıoğlu ve Dr. Serdar Gürel Berlin’deki UEMO(Avrupa Genel Pratisyenler Birliği) toplantısına katıldı. AHEKON tanıtım sunumu Dr. Serdar Gürel tarafından 2013’te İrlanda’da yapılacak UEMO ve Prag’da yapılacak olan WONCA toplantıları sunumlarının ardından gerçekleştirildi. Toplantıda, Almanya CDU/CDS koalisyon partisi milletvekili ve sağlık komisyonu üyesi Dr. Rolf Koschorrek Almanya’da çok disiplinli ve iyi bir sağlık sistemi olduğunu, son dönemdeki krizler ve demografik değişikliklerden etkilenmeden bu sistemi sürdürmenin tek hedefleri olduğunu belirtti. 

“Aile Hekimliğinin Özendirilmesi Gerekiyor”
Almanya Aile Hekimleri Derneği Başkanı Ulrich Weigeldt ise daha fazla aile hekimine ihtiyaçları olduğunu, aile hekimliğinin özendirilmesi gerektiğini dile getirdi. Weigeldt, özellikle doktor açığının kırsal kesimlerde daha çok hissedildiğini, uç dal uzmanlıklarının fazla artmasının olumsuz etkilerinin olduğunu söyledi. Bu problemleri ancak politikacıların çözebileceğini ifade etti.

“Aile Hekimliği Bazı Ülkelerde Uzmanlık Kabul Edilmiyor”
Aile Hekimliğinin uzmanlık kabul edilmediği Avusturya, İtalya, İngiltere, Belçika temsilcileri Aile Hekimliği eğitimlerini anlattılar.

UEMO Neler Yapıyor?
Professional Qualifications Directive(2005/35/EC) denen bir yönergenin revizyon sürecinde, konunun aile hekimleriyle ilgili kısmı olan ve aile hekimliğinin koşulsuz olarak tüm Avrupa’da uzmanlık sayılması gerektiğini öngören, kısa süre sonra hukuksal anlam kazanacak bu yönergenin sonuçlandırılmasında UEMO’nun üstüne düşeni yaptığı vurgulandı. UEMO Başkanı Ferenc Hajnal Avrupa Birliğine üye ülkelerin, Avrupa Parlamentosu milletvekillerine ulaştırılmak üzere “aile hekimliğinin bir uzmanlık” olduğunun ilgili yönergenin Ek V 5.1.3 no’lu kısmına eklenmesini talep eden bir dilekçe hazırladığını söyledi.

“Avrupa’da Yeni Mezunlar Ağır İş Yükü Yüzünden Aile Hekimliğini Seçmiyor”
Başkan yardımcılarından Nena Kopcevar Gucek yapılan bir araştırma sonucunda, yeni mezunlara ‘neden aile hekimliğini seçmedikleriyle’ ilgili soru yöneltilince diğer uzmanlık dallarına göre, ağır iş yükü olduğu ortaya çıktığını belirtti.

Aile Hekimliğinin bir uzmanlık dalı olarak kabul edilmesini sağlamak, tüm Avrupa’da geçerli olması, serbest dolaşım hakkı, sürekli tıp eğitimi UEMO’nun ana hedefleri olarak ortaya çıktı.
Tüm bu konularla ilgili çalışma gruplarına AHEF temsilcileri bizzat katıldı.

Türkiye’de İlk Olacak Çalışmalar
Türkiye’de ilk defa olacak projeleri olduğunu belirten Eker, bunları ilk defa birinci basamak hekimlerinin yapacağını kaydetti. Eker, ayrıca birinci basamak hekimlerinin diğer meslek gruplarından çok önemli bir farkı olduğunu, 75 milyon nüfusa aynı anda dokunan tek meslek grubu olduklarını dile getirdi. Eker, yaptıkları ve yapılmayı planladıkları bazı proje başlıklarını şu şekilde sıraladı:

STRAAHEF
DİYAAHEF
ANNE AHEF
AHEF OBEZİTE
GAZETE AHEF ve AHEF Dergi
AHEF TV ( kongre de yayına başladık )
AHEF application
Avrupa Birliği Projeleri
Hekime şiddet çalıştayı
Aile hekimliğinde iş yükü analizi çalışması
AHEF AHBS
Uemo ile Smart Proje

Doğru, etik ve tarafsız haberciliğin adresi Med-Index : www.med-index.com Mutlaka ziyaret edin!