ADOLESAN DÖNEMİ HER BRANŞI İLGİLENDİRİYOR

2. Adolesan Sağlığı Kongresi Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezinde yapıldı. Farklı birçok branştan hekimin yer aldığı toplantıda, çocukluktan erişkinliğine geçiş dönemi olan adolesan döneminde karşılaşılan sorunlar ve yaklaşımlar üzerinde duruldu.

2. Adolesan (Ergen) Sağlığı Kongresi 27-28 Kasım tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. 300 kişinin katıldığı kongrenin başkanlığını Prof. Dr. Tezer Kutluk ve Prof. Dr. Ömer Tarım paylaşırken, kongrede çocukluktan erişkinliğine geçiş dönemi olan adolesan dönemi, karşılaşılan sorunları ve yaklaşımları üzerinde duruldu. Adolesan döneminde gelişimi etkileyen faktörler, adolesan gebelikleri, korunma yöntemleri ve hukuki sorunlar, aşılama, HPV aşısının yeri, okul sağlığı, şiddet ve medya, hukuk, sosyoloji ve tıp gibi konular tartışıldı.

Çocuk hekimleri ile erişkin hekimlerinin arasında kalan yaş aralığı hakkında bilgi verilen toplantı hakkında konuşan Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Genel Direktörü Prof. Dr. Tezer Kutluk, bu yaş dönemine ilişkin sorunların göz ardı edilebildiği negatif ayrımcılığa maruz kalan bir grup olduğunu kaydetti. “Bilgi üretmek, üretilen bilgileri paylaşmak ve bu yaş grubu ile uğraşan hekim, hemşire, psikolog, hukukçu gibi farklı grupları bir araya getirerek kaynaştırmak geleceğin lokomotifi olan gençlerin sağlığının düzenlenmesi için çok kritiktir. Kongrede ağırlıklı olarak, çocuk hekimleri, halk sağlığı uzmanları, kadın doğum uzmanları, hemşireler, hukukçular gibi farklı katılımcıların yer aldı.” şeklinde konuşan Prof. Dr. Kutluk, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümünde Türkiye’nin ilk Adolesan Ünitesi bulunduğunun ve bu kongreler sonucunda Ergen Sağlığı Derneğini de kurduklarını bildirdi.

Sağlık Bakanlığının gençlik merkezleri, gençlik merkezlerine katılan gençlerin birinci basamaktaki ergen sağlığı sorunlarını konuştuk ve çözüm önerilerini yapılanması konuşulduğunu ifade eden Prof. Dr. Kutluk, bu seneki toplantıda farklı olarak adolesan şiddet ve medya konuşulduğunu işaret etti. Özellikle adolesan döneminde obezite, çok önemli ve erken dönemde engellemek gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Kutluk, toplantı sayesinde farklı branşların bir araya gelerek kronik sağlık sorunlarını, endokrin, kardiyoloji, alerji ve kanser gibi farklı konuların tartışıldığını belirtti.


Adolesan Sonrası Tedavide Yaşanan Prosedür Sorunları
“Çocukluk döneminde görülen hastalıklar tedavi edildikten sonra o çocuk erişkin oluyor. Erişkin iken çocukluk hastalığı devam eden kişi, erişkin hekimlerine gidiyor. Ancak bu tip hastalıklar erişkin hastalıklarıyla uğraşan hekimlerin ilgi alanları içerisinde olmuyor. Çocukluk döneminde 10-15 yıl tedavi olan çocuk, hekiminden koptuğunda psikolojik problem yaşamasının dışında gittiği erişkin disiplini içerisinde değilse bu durumda tıbbi olarak risk alıyor. Çocuk hekimine de gidemediği için üzücü bir durum olarak ortaya çıkıyor. Bu yaşanan problemin net bir çözümü de yok” diyen Prof. Dr. Kutluk, bu durum hakkında 30 yaşına gelmiş konjenital(doğumsal) hastalığı olan bir bireyin çocuk servisine sevk ile gidilebilmesi gerektiğini ancak böyle bir durumu olan hastaların, sosyal güvencesinin karşılanarak çocuk kliniğinde yatabilmesi gerektiğine dikkat çekti. “Mesela Çocuk konjenital kalp hastalığı, tedavi edilmiş çocuk, 20-25 yaşına geldiğinde erişkin kardiyolog uzmanına tedavi için gidiyor. Erişkin kardiyologlar sonradan edinilmiş kapak hastalıklarıyla ilgili uzmanlaşıyorlar. Bu durumda pediatrik kardiyolog ile erişkin kardiyoloji uzmanının iş birliği yapması gerekiyor. Ancak SGK güvence parasını ödemiyor. Başka bir örnekte yine kistik fibrozis hastalığı ile ilgili, bu alanda uzmanlaşmış erişkin hekimi çok az sayıda var” diyen Prof. Dr. Kutluk, yani çocuk hastalar büyüdükçe yeni bir sorun ortaya çıkıyor, doğumsal hastalıklar, büyünce tedavi karmaşası ortaya çıktığını ve bu bürokratik sorunların çözümlenmesi gerektiğini bildirerek konuşmasını tamamladı.