1. REHABİLİTASYON KONGRESİ YAPILDI

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği tarafından 6-9 Kasım tarihlerinde Ankara’da düzenlenen I. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi büyük ilgi gördü.

6-9 Kasım tarihlerinde düzenlenen I. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi, Ankara Sheraton otelde gerçekleşti. Dünya Nöro-Rehabilitasyon Federasyonu tarafından desteklenen toplantı ilk olmasına karşın yoğun ilgi gördü. Açılış konuşmasını yapan Kongre Başkanı Prof. Dr. Vesile Sepici, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Dernek Başkanı Prof. Dr. Oktay Arpacıoğlu ve TBMM Sağlık Aile Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Cevdet Erdöl konuşmalarının ardından dans gösterisi yapıldı. Ayrıca rehabilitasyon merkezlerinde hasta başı değerlendirmeler ve tedavi yöntemlerine yönelik pratik uygulamalı kurslar düzenlendi.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanlığının en önemli ilgi alanı nörolojik hastalıklar sonucu oluşan özürlülerle ilgilenmek olduğunu söyleyen Kongre Başkanı Prof. Dr. Vesile Sepici, “Özürlülerin tedavisi, tanısı ve rehabilitasyonu ile geniş çaplı uğraşıyoruz. Bu kongremizde de amacımız, özürlü hastalarımızla ilgili konulara ağırlık vermek oldu. Kongrelerimizi konferanslarla kısıtlı tutmuyoruz, kurslarla zenginleştirerek eğitime hizmet verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Dernek çalışanları bu kongre için yoğun çaba sarf ettiler ve daha da verimli olması için formlar hazırlayarak kursa katılanların isteklerini öğrendiler” dedi.

TBMM’ye Rapor Sunuldu
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Oktay Arpacıoğlu, “Branşımız birçok sorunlarla karşı karşıya bulunmakta, dernek olarak mücadele ediyoruz. Çalışmalarımızla TBMM’ye de yardımcı oluyoruz. 1996 yılında ihtiyaçtan dolayı kurulan dernek, sayesinde mesleki sorunlar yansıtılır hale geldi. Dernek olarak amacımızın eğitimsel, toplumsal ve meslek haklarının korunması gibi çeşitleri var. Çok fazla etkinliklerimiz var. Dünya Nöro-rehabilitasyon Kongresine başvurduk ayrıca dernek olarak elektronik dergi çıkarıyoruz. Ayda bir eğitim toplantıları düzenlememizin yanında sempozyumlar yapıyoruz. Özellikle İzmir şubemiz iki yılda bir Ortopedi ile birlikte ‘Ortopedi Perfere Günleri’ adı altında toplantılar gerçekleştiriyor. Pratisyen hekimlere yönelik çeşitli kentlerde bel ve boyun ağrıları ile ilgili dersler düzenlendi ve sonunda cdler dağıtıldı” şeklinde konuştu. Kamuda Fizik Tedavi uzmanlarına kadro açılması ile ilgili yasal düzenleme için Meclis Başkanı ve Sağlık Komisyon Başkanına hazırladıkları raporu sunduklarını dile getiren Prof. Dr. Arpacıoğlu, Devlet Planlama teşkilatı ile komisyon çalışmaları yaptıklarını kaydetti. İl özel idaresi ve özürlüler idaresi ile ilgili 3 yıl çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirten Prof. Dr. Arpacıoğlu ortez, protez üreticilerinin çalışma yönetmeliklerine dair çalışmalara da destek verdiklerini söyledi.

SUT’taki Değişiklikler Personel Açığı İçin Yapıldı
TBMM Sağlık Aile Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Cevdet Erdöl ise şöyle konuştu: “6 yıldır TBMM’de görev yapıyorum bu süre içerisinde derneğinizle başta Başkanı Prof. Dr. Oktay Arpacıoğlu hocamız olmak üzere çalışmalarımız oluyor. Özellikle özürlüler kanununu üzerinde çalışırken derneğinizden çok büyük destek aldık. Sakat çocukları olan vatandaşlar çocuklarını nüfusa kaydetmiyorlardı, özürlüler kanunundan sonra mali yardım ve tedavi hakları verildikten sonra bu sayıda büyük artış yaşandı. Komisyonda Cafer Tatlıbal ile birlikte sizlerin temsilcisiyiz. Fizyoterapistlerimizin sayısı az, hizmet alacak hasta sayısı çok fazla, fizyoterapistlere yardım edecek yardımcı elemanların sayısının yetersizliğinin çözümü için fizyoterapist yardımcısı adı altında bir sertifikalı program düşünülmektedir.” Ülkemizde hekim sayısının azlığından dolayı kamu sektörü ve özel sektörde arasındaki personel paylaşımı açısından rekabet başladığına dikkat çeken Prof. Dr. Erdöl, Sağlık uygulama Tebliği (SUT)’ta yapılan değişikliklerin kamuda sağlık personel açığını gidermek için yapıldığını belirtti.
Konuşmanın ardından Milli Eğitim Vakfı Gökkuşağı İlköğretim okulunun serebral palsi tanısı konmuş çocukların dans gösterisinin ardından inme, nöropatik ağrı, serebral palsi, nörojenik mesane, multiple skleroz, omurilik hasarı, Parkinson gibi başlıklar altında oturumlar gerçekleştirildi.