TÜM YÖNLERİYLE MEME KANSERİ

Genel cerrahi asistanları ve uzmanları başta olmak üzere meme kanseri ile ilgili tıp disiplinlerinde çalışan uzmanlar ve öğretim üyeleri için “Tüm Yönleriyle Meme Kanseri” 22 ayrı eğitim kurumundan 64 yazarın katkıda bulunduğu Türkçe kaynak kitap çıktı.
Tüm Yönleriyle Meme Kanseri tamamen özgün olarak Türkçe yazılan “Tüm Yönleriyle Meme Kanseri”. hem başvuru kitabı hem de teknik bir atlas özelliği taşıyor. Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. K. Süha Aydın ve Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Tamer Akça’nın editörlüğünü yaptığı kitap raflardaki yerini aldı. Nobel Yayınevi’nden yayımlanan 650 sayfalık kitapta, meme kanserinin tarihçesi, teşhis ve tedavi uygulamaları, yeni bakış açıları gibi konular farklı makalelerle ele alınıyor.

“Tamamen Özgün Olarak Türkçe Yazılan Başucu Kitabı”Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Tamer Akça kitap hakkında şunları söyledi: “‘Tüm Yönleriyle Meme Kanseri’ adlı kitap, tamamen özgün olarak Türkçe yazılmış bir başvuru kitabı olmanın yanı sıra teknik bir atlas olmayı da hedefliyor. Yaklaşık 3 yıllık bir projenin eseri olan kitap ile tüm genel cerrahların ve konuyla ilgili uzmanların bir ‘başucu kitabı’ olması amaçlanıyor. Akademik ancak kolay okunabilen bir dil kullanmaya özen gösterilen kitapta özgün fotoğraflar ve çizimler de önemli bir yer tutuyor.

44 Bölüm 22 Ayrı Eğitim Kurumundan 64 Yazar44 bölümden oluşan ve meme hastalıklarının tarihçesi ile başlayan kitapta; meme kanseri ile ilgili tüm bilgileri bulmak mümkün. 22 ayrı eğitim kurumundan 64 yazarın katkıda bulunduğu “Tüm Yönleriyle Meme Kanseri” adlı kitabın temel hedef kitlesini, genel cerrahi asistanları, genel cerrahi ve meme kanseri ile ilgili tıp disiplinlerinde çalışan uzmanlar ve öğretim üyeleri oluşturuyor. Kitap, meme kanserinin tarihçesi, klinikler arası iletişim, ameliyat sonrası takip programı, meme rekonstrüksiyonları, perioperatif bakım, menopoz yönetimi, adli sorunlar, ağrı yönetimi ve meme kanseri tedavisinin geleceği başlıkları bir araya getirmesi açısından da önem taşıyor.. Özellikle yapılan pratik işlemlerin aşama aşama fotoğraflanması sayesinde teorik olarak anlatılanların pratik uygulamalarını da gösterdik. Bu anlamda görselliğe özel bir önem verdik.


“Türkçe Yazılmış Özgün Eserlerin Eksikliğini Hepimiz Duymaktayız”Bugün tıp kitapları satan kitapçıların raflarına baktığınızda yabancı dilde yazılmış kitaplar ve bu kitapların Türkçe çevirilerinin çoğunlukta olduğunu görüyorsunuz. Bu kitaplar gerçekten uluslararası değeri olan önemli kitaplardır. Onların varlığı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bilimin gelişmesi ve yaygınlaşması için gereklidir. Bu tür kitapların en büyük sorunları ise ülkemiz pratiğine uyduramadığımız tedavi şemaları önermeleri ve eğer Türkçeye çevrilmişlerse gündemi 4-5 yıl geriden takip etmeleridir. Yine de geçmiş zamanda bu kitaplara ulaşmadaki imkânsızlıklar göz önüne alınacak olursa sağladığı katkılar asla göz ardı edilemez. Ancak biz bu eserlerin yanı sıra ana dilimizde yazılmış kaynakların da ihmal edilmemesi gerektiğine inanmaktayız. Ülkemizin gerçeklerinden yola çıkan ve dünya akademik yazını ile ortak bir paydada buluşabilen Türkçe yazılmış özgün eserlerin eksikliğini hepimiz duymaktayız.

Kapakta Kanserin Asık Suratlı İmajından KaçtıkKapak resmimizi Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı ve Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik A.D. Başkanı Prof. Dr. İlter Uzel’den rica ettik. Kendisi bize Antakya Müzesi, Daphne (Harbiye) tarzında bir mozaik kompozisyonu oluşturdu. Bu sayede kanser sözcüğünün asık suratlı imajından bir parça da olsun kaçınabilmişizdir umarız.”