TAM GÜN ÜNİVERSİTELERİ NASIL ETKİLEDİ?

Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen Tam Gün yasasının muayenehaneciliği önlemek yerine teşvik eder hale geldiğini kaydeden Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, yıllarca mesleğine emek vermiş hekimlerin özlük haklarının ve maaşlarının gerekli şekilde düzenlendiğinde meslektaşlarının büyük çoğunluğunun tam gün gönüllü olarak tam gün çalışmayı tercih edeceklerine inandığını söyledi.

Tam Gün Yasasında ve performans sisteminde son dönemlerde yapılan reviyon ile ilgili farklı görüşler gündeme geliyor. Bunların arasında en sık konuşulan ise, muayenehanelerin gittikçe daha çok ilgi gördüğü ve açıldığı yönünde. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, muayenehane açma taleplerinin her geçen gün artarak, kendisine ulaştığını söyledi. Rektör olarak öğretim üyelerinin muayenehane açma isteklerine engel olma ya da müdahale etme haklarının olmadığını hatırlatan ve bugüne kadar 130 öğretim üyesinin muayenehane açtığı bilgisini veren Erkan İbiş, “Hastanelerimizde çalışan öğretim üyelerimiz muayenehane açtıklarında hasta muayene, tetkik ya da tedavi etme, reçete yazma hakları yok. Bu doğru bir uygulama değil. Bir hekimin hasta bakma, tedavi etme reçete yazma yetkisi elinden almak, cezalandırma işlemidir. Cezalandırmaların da hangi koşullarda gerçekleşeceği hukuki düzenlemelerde mevcuttur. “Muayenehane açtı” diye hiçbir hekim cezalandırılamaz, cezalandırılmamalıdır da. Bu meslektaşlarımızın hizmet kapasitesinden, birikimlerinde ve bilgilerinden yararlanmamız gerek. Bu uygulamalar sadece muayenehanesi olan hekimleri değil tam gün çalışanları da olumsuz etkiledi. Hasta muayene ve tedavisini sayısallaştıran ve paraya dönüştüren emeği sayısal değerlerle eşleştiren performans sisteminin hekimlik mesleğini itibarsızlaştırdığı, değersizleştirdiği kanısı giderek arttı” dedi. 

“Hiç Kimse Hem Hastanede Hem de Muayenehanede Çalışayım diye Bir Hayal Kurmaz”
Muayenehaneleri önlemek için yapılan bir yasanın, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilince muayenehaneleri teşvik eder hale geldiğini ifade eden Prof. Dr. Erkan İbiş, konu ile ilgili şunları söyledi: “Muayenehanecilik hayatı çok zordur. Hiç kimse hem hastanede hem de muayenehanede çalışayım diye bir hayal kurmaz. Ancak muayenehane ihtiyacı neden doğuyor, bunu bir değerlendirmek gerekiyor. Eğer biz kamu olarak devlet olarak yıllarca emek vermiş, ülke ve dünya çapında insanlar haline gelmiş meslektaşlarımıza mevcut özlük hakları ve mağduriyet koşulları içerisinde; ‘burada çalış’ dersek, verim alamayız alamıyoruz da. Bu haksızlığı, bu yanlışlığı düzeltmek gerekiyor. İnsanlar çok doğal olarak kendi çabalarının, emeklerinin karşılığını almak istiyorlar. Uygun koşullar sağlandığında çoğunluk muayenehanelerini kapatıp, üniversiteye döner.” 

“Birçok Ülkede Kıdemli Akademisyen Maaşı, Milletvekili Maaşına Yakın Düzeyde”
Yıllarca gece gündüz demeden çalışan, hizmet veren hekimlerin, sağlık emekçilerinin yaşadıkları sorunların çözülmesi anlamında yeni adımların atılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Erkan İbiş, “Tabi ki hem hastanede hem de akşam muayenehanede hasta bakmak kolay bir şey değil. Can-ı gönülden tercih edilen hayat tarzı bu değil, onları üniversiteye, hastanelerle kazandıracak yöntemlerin bulunması gerekiyor. Hepimiz biliyoruz ki gerçek akademisyenlik tam gündür, tam zamanlıdır, süreklidir. Ancak haklı olarak akademisyenlerin özlük hakları açısından mağduriyetlerinin giderilmesi ve ciddi düzelme olması gerekiyor. Özlük hakkı denildiğinde, bir kıyaslama yapmak gerekirse birçok ülkede kıdemli akademisyen maaşı milletvekili maaşına yakın düzeydedir. Biz de ise 3’de 1 düzeyinde. Daha fazla söze gerek yok.” diye konuştu. 

Doğru, etik ve tarafsız haberciliğin adresi Med-Index : www.med-index.com Mutlaka ziyaret edin!