SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞİDDETİ ARAŞTIRMA KOMİSYONU


SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞİDDETİ ARAŞTIRMA KOMİSYONU
TBMM Sağlık Çalışanlarına Şiddeti Araştırma Komisyonu, İletişimci Doç. Dr. İnci Çınarlı ve Doç. Dr. Abdülrezzak Altun’un sağlık çalışanlarına yönelik şiddette medyanın rolü, haber dili ve etkileri konulu sunumları gazeteci ve sosyal medya uzmanı Esra Öz ile gazeteciler Gülben Şahin ve Yeşim Sert Karaarslan medyanın işleyişi ve haber dili konulu sunumları dinlemek üzere toplandı.