SAĞLIK BAKANLIĞI ÜNİVERSİTE HASTANELERİ İÇİN NELER YAPTI?

Üniversite hastanelerinde verilen sağlık hizmeti ve eğitimin niteliğinin artması için Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Memet Atasever, üniversite hastanelerini içinde bulunduğu dar boğazdan kurtardıklarını ve Bakanlığın tüm imkanlarını halka hizmet sunmak için açtıklarını belirtti.

Son yıllarda üniversite hastanelerinde yaşanan maddi sorunlara müdahale eden Sağlık Bakanlığı, bu bağlamda iyileştirme çalışmaları yürütüyor. Sağlık Bakanlığı tarafından bugüne kadar Üniversite Hastanelerine yapılan destek hakkında bilgi veren Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Dr. Memet Atasever, konu ile ilgili Sağlık Dergisi’ne açıklamalarda bulundu. Üniversite hastanelerinin mali yapısının güçlendirilmesi amacıyla yapılan düzenlemeler hakkında Atasever şunları kaydetti: “Üniversite hastanelerinin hazine payının düşürülmesi sonucunda, giderlerinde önemli oranda azalma sağlandı. Hazine payı yüzde 15’den yüzde 5’e düşürüldü. Bu düzenleme ile 2008 yılı için 285 milyon olan rakamlar, 2009 yılı için 375 milyon TL iken 2010 yılında 405 milyon gider azalışı sağlandı. Hazine payı yüzde 5’den yüzde 3’e düşürüldü. Bu düzenleme ile 2010 yılında 80 milyon TL giderde azalış oldu. Hazine payı yüzde 3’ten yüzde1’e düşürüldü. Düzenlemeyle 2011 yılında 85 milyon TL gider azalışı sağlanması hedefleniyor.”

“Son Üç Yılda Üniversite Hastanelerine Net Katkı 1 Milyar 145 Milyon TL”
Mali yapısı zayıf olan üniversite hastanelerine hazineden yardım yapılması sağlandığını belirten Atasever, “6009 sayılı Kanunun Geçici 9 uncu Maddesi ile Devlete Ait Üniversite Döner Sermaye İşletmeleri Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Birimlerine yardım yapılmasına karar verildi. Düzenleme ile 2010 yılında Üniversite hastanelerine 209 milyon TL yardım yapıldı. Son üç yılda üniversite hastanelerine net katkı 1 milyar 145 milyon TL oldu. Söz konusu düzenlemeye göre 2011 yılında da 171 milyon TL daha yardımda bulunulacak” dedi.

“Hoca Farkının Kaldırılması ile Oluşan Yaklaşık 400 Milyon TL’lik Kaybı Devlet Karşılayacak”
Üniversite hastanelerinin mesai dışı gelir kaybından kaynaklanan yaklaşık 400 milyon TL’lik ilave kaynak için yasal düzenleme yapıldığını dile getiren Atasever, 12 Şubat tarihinde TBMM’de onaylanan torba kanunun geçici 17.maddesi ile kaybın önlendiğini söyledi. Atasever şu bilgileri verdi: “Üniversite hastanelerinde öğretim üyesi hoca farkının kaldırılması nedeniyle oluşacak yıllık yaklaşık 400 Milyon TL’lik gelir kaybının telafisi amacıyla yasal düzenleme yapıldı. Üniversitelerce hizmet geliri kaydı yapılarak eskiden vatandaşın cebinden ödediği, hoca farkını devlet karşılayacak.

Üniversitedeki Personelde Yemek Servisinden Ücretsiz Yararlanabiliyor
Üniversite hastane personellerine yemek servislerinden ücretsiz yararlanma imkanı sağlandı. “Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Yönetmelik” ile üniversite hastanelerinde çalışan personelde yemek servisinden ücretsiz yararlanabiliyor. 5947 sayılı Tam Gün Kanununda yapılan düzenlemeler ile üniversitelerin yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve nöbet ücreti alan personelin nöbet ücretleri artırıldı.

Üniversitede Sözleşmeli Personelde Ek Ödemeden Faydalanabiliyor
Üniversite hastanelerinde sözleşmeli çalışan personellerin ek ödemeden faydalanmasına imkan sağlandı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendine göre sözleşmeli olarak çalışan personelde ek ödeme almaya başladı. Üniversite hastanelerinde personellerin ek ödeme tavanları sağlık bakanlığı personelinin tavan ücretlerine yükseltildi.

Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenme Yapabilmelerine İmkan Sağlandı
Yapılan kanuni düzenleme ile “Süreklilik arz eden hizmet alımları ile maliyeti yüksek ve ileri teknoloji ürünü olan tıbbî cihazların hizmet alımı yoluyla temini veya kiralanması için döner sermaye kaynaklarından gelecek yıllara yaygın yüklenmelere girişilebilir.” fıkrası eklendi. .Bu düzenleme ile üniversite hastanelerinin 3 yıla kadar temizlik, yemek, MR hizmet alımı v.b. hizmet alımı yapmalarına imkan sağlandı.

Çerçeve Anlaşma ve Doğrudan Temin
Sürekli biçimde ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımlarında her defasında ihale işlemlerinin tamamını tekrarlamadan Sağlık Bakanlığı hastaneleri ile birlikte çerçeve anlaşma ihaleleri yapmalarının yolu açıldı. Düzenleme Üniversite hastanelerinin stok maliyetlerinden kurtulabilmeleri için önemli bir adım oldu. Üniversite Hastanelerinin acil ve hastaya özgü alacakları ilaç ve tıbbi sarf malzemelerini doğrudan temin yöntemiyle tedarik etmelerine imkan sağlandı. Üniversite Hastanelerinin kamu hastanelerinden karşılıklı mal ve hizmet alabilir hale geldi. Artık üniversite hastaneleri ile Sağlık Bakanlığı hastanelerine birbirlerinden teşhis ve tedaviye yönelik olmak üzere doğrudan mal veya hizmet alabiliyor. Böylece hastanelerin atıl durumdaki kaynakları rantabl kullanılması için atılmış önemli bir adımdır.

Üniversite ile Sağlık Bakanlığının Kurumları İşbirliği
Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin ilgili birimleri, Bakanlık ve üniversitelerce karşılıklı olarak yapılan işbirliği çerçevesinde birlikte kullanımına ilişkin düzenleme yapıldı. Hastane kaynaklarının daha verimli kullanılması hedeflendi. Sağlık Bakanlığının sağlık alanında yapacağı araştırma ve geliştirme faaliyetlerini hizmet alım yoluyla üniversite hastanelerinden doğrudan satın alınabilmesinin yolu açıldı. Üniversite Hastanelerinin ihtiyaç duyduğu ve Sağlık Bakanlığında ihtiyaç fazlası olan taşınabilir eşyalar bedelsiz devir yapılabiliyor. Bu kapsamda dayanıklı taşınabilir eşyalarda, 5 yıllık şartı aranmaksızın miad veya bozulma riski büyük ölçüde ortadan kaldırıldı.”