“İTİRAF EDİYORUM, BEN BİR ERKEĞİM!”

“İtiraf ediyorum ben bir erkeğim!” isimli konuşmasıyla, bir erkek olarak kadın dünyasına ait tespitlerini anlatan Prof. Dr. Serdar Kula, aynı isimle kaleme aldığı kitabı Uluslararası BPW Federasyonunun desteğiyle yakın zamanda okuyucuyla buluşacak.

Kadının güçlenmesini ve toplumsal cinsiyet eşitliği, eşitlik için, iş yaşamındaki kadının sorunları, kadın politikalarının oluşturulması gibi alanlarda uluslararası örgüte bağlı çalışan bir kuruluş olan Uluslararası BPW Federasyon (International Federation of Business and Professional Women) tarafından düzenlenen toplantıda kadının kendi varlığı ile ilgili farkındalığınının oluşturması üzerinde duruldu. BPW Federasyonu Ankara Başkanı Dr. Serap Çuhadaroğlu, uzun yıllar sağlık sektöründe hekim ve işletmeci olarak çalıştıktan sonra, şimdilerde daha geniş kitlelere yararlı olmaya, topluma karşı olan görevlerini yerine getirmeye çalışan bir sivil toplum gönüllüsü olduğunu söylüyor. 

Yapılan toplantıda Prof. Dr. Serdar Kula “İtiraf ediyorum ben bir erkeğim!” başlıklı konuşmasında, erkeğin kendini tanıma sürecinde en önemli noktanın kadını anlaması olduğu gerçeğinden yola çıkarak bir erkeğin kadını nasıl algılaması gerektiği üzerinde yoğunlaşan bir konuşma yaptı. 


Beni Kadınlardan Farklı Yapan Nedir?
Kula, konuşmasında şunları söyledi: “İtiraf ediyorum, ben bir erkeğim! Evet, en önemli kısım bu bence; bunu kendime itiraf edebilmek. ‘Ne var ki bunda, erkeksen erkeksindir! İlginç olan ne’ diyebilirsiniz. Sadece dış görünüşüm ya da erkek cinsiyetine ait fiziksel özelliklerim nedeniyle değil, kalbimle, ruhumla ve aklımla da bir erkeğim. Hal böyleyse, konuyu daha iyi anlamak için soruyu şöyle sormak gerekir: Beni kadınlardan farklı yapan nedir? Farklılıkları görmek ve hangi tarafta olduğunu içgüdülerle, öğrenilmiş davranışlarla değil; gerçek gözlemler ve empati ile anlamak olmalı çıkış noktamız. Kabul edilmişleri değil, göremediklerimizi, söylenmeyenleri ve anlatılmayanları görebilmek.”
Erkeğin Zıttı Kadın mıdır?
“Erkeğin zıttı kadın mıdır?” diyen Kula, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kadına cinsiyet özelliklerini veren iki X’den biri de erkekte yok mu? Erkeğin kadını gerçekten tanıyabilmesinin yolu öğretilmiş erkek algısının dışına çıkıp kadın ile empati kurmasıdır.” 


“Erkeğin Kadın Dünyasına Ait Algılarının Değişmesi için Öne Çıkarılması Gereken Farkındalıklar Üzerinde Durulmalı”
Kadının, erkeğin ve toplumların gelişiminde yadsınamaz rolünün tarihsel süreçte nasıl olup da geri planda kaldığına değinen Kula, “Kadını sembolik bir kavramdan öte bir algılamayı, erkeklere aktarma hedefi güdülmeli. Kadının gizem içeren ve aslında hemen her zaman erkekten bir adım önde olan sosyal ve duygusal zekasına yolculuklar yapılmalı. Erkeğin kadın dünyasına ait algılarının değişmesi için öne çıkarılması gereken farkındalıklar üzerinde durulmalı” dedi. 

Prof. Dr. Serdar Kula tarafından kaleme alınan ve denemelerden oluşan “İtiraf ediyorum ben bir erkeğim!” isimli kitap, Uluslararası BPW Federasyonu tarafından desteğiyle yakın zamanda okuyucuyla buluşacak. 

Med-Index