İLAÇ SEKTÖRÜNÜN KALBİ “SPEKTRUM”DA ATACAK

 İlaç ve eczacılık sektörünü ilgilendiren birçok konu hakkında son gelişmelerin paylaşıldığı Spektrum toplantılarının bu yıl üçüncüsü 9 Ekim 2013 tarihinde İstanbul Maslak Sheraton Otel’de gerçekleştirilecek.

Eczacılığın gündemindeki konular, yeni yasal düzenlemeler, ilaç sektörü ve eczane ilişkileri açısından önem taşıyan noktalar ve eczaneye yönelik yeni uygulamalarının tartışıldığı Spektrum Toplantılarının üçüncüsü 9 Ekim 2013 tarihinde İstanbul Maslak Sheraton Otel’de gerçekleşecek.

İsmi gibi ilaç ve eczacılık sektörünün tüm renklerini içinde barındıran Spektrum III toplantısında katılımcılar sektörle ilgili tüm güncel konuları takip edebilecek, bilgi ve deneyimlerini paylaşabilecek. 

Damla Çimen PTMS ( Pharma Tailor Made Services ) Spektrum Toplantıları Koordinatörü, Med-Index Yayın Yönetmeni Esra Öz’ün sorularını yanıtladı. 

Toplantı hakkında bilgi verir misiniz? 
Eczacılığın gündemindeki konular, yeni yasal düzenlemeler, ilaç sektörü ve eczane ilişkileri açısından önem taşıyan noktalar ve eczaneye yönelik yeni uygulamalarının tartışıldığı Spektrum Toplantılarının üçüncüsünü 9 Ekim 2013 tarihinde İstanbul Maslak Sheraton Otel’de gerçekleştiriyoruz. Spektrum III, ilaç sektörü ve eczacılığa dair tüm gündem konularının değerlendirildiği tarafsız bir eğitim ve tartışma platformudur. PTMS olarak Spektrum III Toplantısına Eczacı Odası Başkanları, akademisyenler, ilaç sektörü temsilcileri, dağıtım kanalları, hasta dernekleri ve eczacılarla birlikte 200’ün üzerinde katılımcı bekliyoruz.

Bu toplantıları yapmaya nasıl karar verdiniz?
PTMS ( Pharma Tailor Made Services ) olarak 13 yıldır sağlık sektörüne yönelik eğitimler ve projeler geliştirmenin yanı sıra sektörün ihtiyaçlarına ve gündemine özel konferansları da organize ediyoruz. Big Brain of Farma, Değişim Zirvesi, Nöromarketing Workshop, Dijital Sağlık Zirvesi bunların en önde gelenleri. Son 3 yılda gerek ilaç firmaları desteğinde gerekse eczacılardan gelen taleplerle 5 binden fazla eczacı ve eczane çalışanına eğitimler ve projeler geliştirdik. Sektörün tüm paydaşlarını buluşturan ilk ve tek eğitim, tartışma ortamını oluşturmak hem bizim hem de eczaneye dokunan tüm aktörlerin olumlu tepkisi ile karşılandı. Bu platform eczacılık mesleğinin geleceği ve ilaç sektörünün eczaneye yönelik daha verimli ve hedefe ulaşabilir stratejiler üretmesi açısından söyleyecek sözü olan herkese açık. Spektrum toplantılarının 3 yıldır devam etmesi de bunun en önemli göstergesi. 

Bu sene hangi konular ele alınacak? 
Bu yıl gündemimiz hem renkli hem de tüm paydaşların sektördeki geleceği açısından önemli görüş alışverişinin yapılacağı oturumlarla zenginleştirildi. Gündemin değişkenliği ve buna bağlı olarak ele alınacak konuların belirlenmesinde bir ilk uygulamayı daha gerçekleştirdik. Toplantı programını ve konuşmacıların seçimini yaparken danışma kurulu oluşturup kendilerinden destek aldık. Yaklaşık 10 aydır süren yoğun bir çalışma neticesinde oluşan gündem başlıklarımız;
İlaç ve eczacılık alanında resmi düzenlemelerin ilaç sektörü ve eczacı gözüyle değerlendirilmesi
İlaç sektöründen eczaneye bakış; OTC ve geleceğe yönelik projeler
Sağlıkta dönüşüm programında “self medication”nun yeri ve OTC’nin geleceği
Eczacı meslek örgütlerinin gündemi değerlendirmesi
İlaç sektöründen başarı hikayeleri
Eczanede marka yaratmak
Sektörel tartışma platformlarında gündemin getirdikleri
Eczacı kooperatiflerinin değişim sürecindeki stratejileri ve beklentileri
Eczanede Nöromarketing
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet; Eczacılar ve ilaç sektörü bakış açısıyla
Değişimle birlikte kriz yönetimi
Toplumsal olaylarda “İnsan” olarak Eczacı
Tüm bilinen ve bilinmeyenleri ile hasta – eczacı iletişim

Bu toplantıya kimler katılmalı? 
Spektrum III toplantısına eczaneye dokunan tüm paydaşlar katılmalıdır. İlaç sektörü yöneticileri açısından gelecek pazarlama ve satış stratejilerini oluşturma sürecinde birincil hedef kitlesini temsil edenlerle birebir network kurma, görüşlerini alma ve projelerini sunma boyutunda büyük bir fırsat doğarken, eczacılar ve meslek örgütlerinin de kendilerini çözüme yönelik önerileriyle ifade etmelerine zemin oluşturuyor. 
www.spektrumtoplantisi.com 

Med-Index