GÖĞÜS HASTALIKLARINDA BU YÖNTEM TANIDA YÜZDE 91 BAŞARI SAĞLIYOR

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana bilimi Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. İsmail Savaş, son bir buçuk yılda 350 hastaya Endobronşiyal ultrasonografi (EBUS) ve eşliğinde transbronşiyal iğne aspirasyon biyopsisi ile yaklaşımda bulunduklarını ve tanı oranının yüzde 91.1’e yükseldiğini belirtti.

 Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle Bronkoskopi cihazlarında da şaşırtan gelişmeler oluyor. Brankoskopinin, akciğer hastalıklarının tanısında ve tedavisinde oldukça önemli bir inceleme yöntemi olduğunu belirten Ankara Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Ana bilimi Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. İsmail Savaş, “Bu cihazların uç kısmına takılan ultrasonografi probuyla hastaların bronşlarının içinden eş zamanlı görüntü alınarak, göğüs kafesinin ulaşılamaz denilen veya sadece operasyonla ulaşılabilecek bölgelerine erişim sağlanıyor” dedi. 

Sıklıkla rastlanan göğüs kafesinin derinliklerinde lenf bezlerinin büyümesinin birçok akciğer hastalığında rastlandığını hatırlatan Savaş, bu bezlerden yapılan patolojik incelemenin hastalıkların tanısında önemli rol oynadığını kaydetti. Savaş, bu bezlere ulaşmanın her zaman kolay olmadığına dikkat çekerek, şunları söyledi: “Akciğer kanserlerinin tanısında ve yaygınlığının değerlendirilmesinde, tüberküloz hastalığında, lenfoma ve lösemi gibi birçok hastalıkta karşılaşılıyor. Bezlerin büyüdüğü durumlarda, sarkoidoz denilen nedeni bilinmeyen bağışıklık sistemi rahatsızlıklarında da bu yöntem tercih ediliyor. Endobronşiyal ultrasonografi ve eşliğinde iğne biyopsisi, başka organlara kanserlerin dağılımında büyüyen bu bezlerin hastalıkların tanısında cerrahinin yerini alan bu yöntem oldu.”

Lenf Bezi Biyopsilerinde Tanı Oranı Yüzde 93.5
Şüphelenilen hastalara çekilen bilgisayarlı toraks tomografisinde bu bezlerin büyümesinin gösterilmesinin önemli olduğunu dile getiren Savaş, “Tomografide bu bezlerin 1 cm üzerinde olması hastalık göstergesi olabiliyor ve biyopsi alma durumu ortaya çıkıyor. Bu konuda çok büyük serileri olan Alman doktor Felix Herth ve arkadaşlarının çalışmalarında 502 hastanın 1 cm den büyük lenf bezi biyopsilerinde tanı oranı yüzde 93.5 olarak bulunmuş.* 

350 Hastada Tanı Oranı Yüzde 91.1 
Ülkemizde de bu sistemle inceleme son yıllarda gündeme geldi ve birçok hastaya bu yolla yaklaşım yapıldı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıklarında son bir buçuk yılda 350 hastaya bu tip yaklaşımda bulunduk ve tanı oranımız yüzde 91.1 olarak oldukça etkili bir sayıya ulaştı.”

*( Herth F., Eberhardth R., Vilmann P et al: Real time endobronchial ultrasound guided transbronchial needle aspiration for sampling mediastinal lymph nodes. Thorax 2006;61:795-798.)
Med-Index