DİRENÇLİ BÖBREK KANSERİNDE YENİ SEÇENEK: AXITINIB


İlerlemiş böbrek kanserinde tedaviye direnç geliştikten sonraki seçenekler üzerinde çalışıldığını söyleyen Prof. Dr. Thomas Hutson, 1. İmmuno Onkoloji Kongresi’de “Axitinib”in bu konuda en ümit verici ilaç olduğunu belirtti. 

İlerlemiş böbrek kanserinde tedaviye direnç seçeneklerinin ele alındığı Antalya’da yapılan 1. İmmuno Onkoloji Kongresi’ne Texas Oncology-Baylor Charles A. Sammons Cancer Center’den Prof. Dr. Thomas Hutson katıldı. 

Böbrek kanserinde ameliyat uygulanan hastalarda bile yüzde 20-30 oranında uzak organlara sıçrama-metastaz gelişebilmektedir. Metastatik hastalarda 5 yıllık yaşam şansının yüzde 10’dan az olduğunu belirten Texas Oncology-Baylor Charles A. Sammons Cancer Center’den Prof. Dr. Thomas Hutson, böbrek kanserinin genitoüriner sistemin en ölümcül tümörü olduğunu söyledi.

Prof. Hutson, yeni geliştirilen hedefe yönelik tedavilerin hem hastalıksız yaşamı hem de genel yaşam süresinin uzattığını dile getirdi. Prof. Hutson şu bilgileri verdi: “Böbrek tümöründe ilk sıra tedavi sonrası hastalarda sıklıkla direnç gelişir ve hastalık tedaviye artık cevap alınamayan bir evreye girer. Axitinib, birinci sıra ilaçlar ile gelişen direnci yenmek için geliştirilmiştir. 

723 hasta üzerinde yapılan Faz 3 randomize AXIS çalışmasında hastalıksız sağkalım avantajı sağlayan axitinib, ABD’de Ocak 2012’de, ülkemizde de 2013’de metastatik böbrek tümörlü hastaların ikinci basamak tedavisinde endikasyon almıştır. 


Prof. Thomas Hutson kimdir?
1993’de Ohio Northern Üniversitesinden BS, 1997’de Ohio University College of Osteopathic Medicine bölümünden D.O, 2002’de Ohio Northern Üniversitesinden Farmakoloji uzmanlığı derecelerini alan Prof. Hutson, 2003’de hematoloji-onkoloji uzmanlığını tamamlamıştır.
Genitoüriner tümörler ve özellikle de renal hücreli kanser üzerine yoğunlaşan araştırmaları olan ve “Medical Advisory Board for the Kidney Cancer Association” ve “The US Oncology Network GU Research Committee” gibi organizasyonlarda görev alan Prof. Hutson halen Texas Oncology-Baylor Charles A. Sammons Cancer Center’da çalışmaktadır.

DİRENÇLİ BÖBREK KANSERİNDE YENİ SEÇENEK: AXITINIB


İlerlemiş böbrek kanserinde tedaviye direnç geliştikten sonraki seçenekler üzerinde çalışıldığını söyleyen Prof. Dr. Thomas Hutson, 1. İmmuno Onkoloji Kongresi’de “Axitinib”in bu konuda en ümit verici ilaç olduğunu belirtti. 

İlerlemiş böbrek kanserinde tedaviye direnç seçeneklerinin ele alındığı Antalya’da yapılan 1. İmmuno Onkoloji Kongresi’ne Texas Oncology-Baylor Charles A. Sammons Cancer Center’den Prof. Dr. Thomas Hutson katıldı. 

Böbrek kanserinde ameliyat uygulanan hastalarda bile yüzde 20-30 oranında uzak organlara sıçrama-metastaz gelişebilmektedir. Metastatik hastalarda 5 yıllık yaşam şansının yüzde 10’dan az olduğunu belirten Texas Oncology-Baylor Charles A. Sammons Cancer Center’den Prof. Dr. Thomas Hutson, böbrek kanserinin genitoüriner sistemin en ölümcül tümörü olduğunu söyledi.

Prof. Hutson, yeni geliştirilen hedefe yönelik tedavilerin hem hastalıksız yaşamı hem de genel yaşam süresinin uzattığını dile getirdi. Prof. Hutson şu bilgileri verdi: “Böbrek tümöründe ilk sıra tedavi sonrası hastalarda sıklıkla direnç gelişir ve hastalık tedaviye artık cevap alınamayan bir evreye girer. Axitinib, birinci sıra ilaçlar ile gelişen direnci yenmek için geliştirilmiştir. 

723 hasta üzerinde yapılan Faz 3 randomize AXIS çalışmasında hastalıksız sağkalım avantajı sağlayan axitinib, ABD’de Ocak 2012’de, ülkemizde de 2013’de metastatik böbrek tümörlü hastaların ikinci basamak tedavisinde endikasyon almıştır. 


Prof. Thomas Hutson kimdir?
1993’de Ohio Northern Üniversitesinden BS, 1997’de Ohio University College of Osteopathic Medicine bölümünden D.O, 2002’de Ohio Northern Üniversitesinden Farmakoloji uzmanlığı derecelerini alan Prof. Hutson, 2003’de hematoloji-onkoloji uzmanlığını tamamlamıştır.
Genitoüriner tümörler ve özellikle de renal hücreli kanser üzerine yoğunlaşan araştırmaları olan ve “Medical Advisory Board for the Kidney Cancer Association” ve “The US Oncology Network GU Research Committee” gibi organizasyonlarda görev alan Prof. Hutson halen Texas Oncology-Baylor Charles A. Sammons Cancer Center’da çalışmaktadır.