BAKANLIK SATIN ALMALARI “PROFESYONELLEŞTİRDİ”

Türkiye genelinde 100 yerde profesyonel satın alma birimleri oluşturma çalışmaları hakkında bilgi veren Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Memet Atasever, “2010 yılında yaptığı ihale tutarı 8 milyar TL’den fazla olan Bakanlığın amacı ,bu işlemleri yeterli eğitim verilmiş, daha donanımlı ve satın alma konusunda adeta profesyonelleşmiş personel eliyle yapmak” dedi.

Sağlık Bakanlığı Türkiye genelinde yaklaşık 100 yerde profesyonel satın alma birimleri oluşturuyor. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Memet Atasever, Bakanlık satın alma işlemlerinin daha etkin ve ekonomik yürütülmesini sağlamak amacıyla birkaç yıldır uygulamaya başladığı “Merkezi Satın Alma Birimlerini” daha profesyonel bir yapıya dönüştürdüğünü belirtti. Atasever, “Bakanlık son yıllarda uygulamaya koyduğu toplu alım uygulamaları ile 2008 yılında 20 bin 931 olan ihale sayısını 2010 yılında 12 bin 524’e düşürdü. 2010 yılında yaptığı ihale tutarı 8 milyar TL ‘den fazla olan Bakanlığın amacı bu işlemleri yeterli eğitim verilmiş daha donanımlı ve satın alma konusunda adeta profesyonelleşmiş personel eliyle yapmak” dedi.

Toplam 98 Merkezi Satın Alma Birimi Oluşturuldu
Atasever’in Sağlık Dergisi’ne yaptığı açıklamaya göre: “Yapılan düzenlemelerle öncelikle illerde toplu alımları yapmak üzere birer Merkezi Satın Alma Birimi oluşturuldu. Söz konusu birimler Adana ve Bursa illerinde 2, İzmir’de 3, Ankara’da 5 ve İstanbul’da 10 birim olarak yapılandırılabilecek. Buna göre bazı büyük illerde birden fazla olmak üzere toplam 98 adet Merkezi Satın Alma Birimi Oluşturuldu.

520 Kurumun Satın Almasını Büyük Kurumlar Yapıyor
İl genelinde yapılacak toplu laboratuar alımları dışında ilaç ve tıbbı malzeme alımları büyük ölçüde bu 98 birim tarafından yapılacak. Bakanlık tarafından daha önce küçük ölçekli yaklaşık 520 adet kurumun ilaç ve tıbbi sarf malzeme ihtiyaçlarının satın alma kapasitesi daha büyük olan kurumlar tarafından karşılanması istenmişti. Buna göre yapılan son düzenleme ile ilaç ve tıbbi sarf malzeme ihtiyaçlarının çerçeve anlaşma ihaleleri ile birlikte 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda belirtilen ihale usulleriyle il düzeyinde yapılacak toplu alımlarla karşılanmasına imkân sağlandı.

Toplu Alım Avantajları
İhtiyaçların il düzeyinde yapılacak toplu alımlarla karşılanmasındaki temel amaç, toplu alımın sağlayacağı avantajlardan yararlanılması, ihtiyaçların zamanında temin edilerek sağlık hizmeti sunumunda aksaklığa meydan verilmemesini sağlamak. Rekabetin azami ölçüde tutularak ihtiyaçların daha az maliyetle karşılanması ve satın alma yönünden idari kapasitenin artırılması.”

BAKANLIK SATIN ALMALARI “PROFESYONELLEŞTİRDİ”

Türkiye genelinde 100 yerde profesyonel satın alma birimleri oluşturma çalışmaları hakkında bilgi veren Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Memet Atasever, “2010 yılında yaptığı ihale tutarı 8 milyar TL’den fazla olan Bakanlığın amacı ,bu işlemleri yeterli eğitim verilmiş, daha donanımlı ve satın alma konusunda adeta profesyonelleşmiş personel eliyle yapmak” dedi.

Sağlık Bakanlığı Türkiye genelinde yaklaşık 100 yerde profesyonel satın alma birimleri oluşturuyor. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Memet Atasever, Bakanlık satın alma işlemlerinin daha etkin ve ekonomik yürütülmesini sağlamak amacıyla birkaç yıldır uygulamaya başladığı “Merkezi Satın Alma Birimlerini” daha profesyonel bir yapıya dönüştürdüğünü belirtti. Atasever, “Bakanlık son yıllarda uygulamaya koyduğu toplu alım uygulamaları ile 2008 yılında 20 bin 931 olan ihale sayısını 2010 yılında 12 bin 524’e düşürdü. 2010 yılında yaptığı ihale tutarı 8 milyar TL ‘den fazla olan Bakanlığın amacı bu işlemleri yeterli eğitim verilmiş daha donanımlı ve satın alma konusunda adeta profesyonelleşmiş personel eliyle yapmak” dedi.

Toplam 98 Merkezi Satın Alma Birimi Oluşturuldu
Atasever’in Sağlık Dergisi’ne yaptığı açıklamaya göre: “Yapılan düzenlemelerle öncelikle illerde toplu alımları yapmak üzere birer Merkezi Satın Alma Birimi oluşturuldu. Söz konusu birimler Adana ve Bursa illerinde 2, İzmir’de 3, Ankara’da 5 ve İstanbul’da 10 birim olarak yapılandırılabilecek. Buna göre bazı büyük illerde birden fazla olmak üzere toplam 98 adet Merkezi Satın Alma Birimi Oluşturuldu.

520 Kurumun Satın Almasını Büyük Kurumlar Yapıyor
İl genelinde yapılacak toplu laboratuar alımları dışında ilaç ve tıbbı malzeme alımları büyük ölçüde bu 98 birim tarafından yapılacak. Bakanlık tarafından daha önce küçük ölçekli yaklaşık 520 adet kurumun ilaç ve tıbbi sarf malzeme ihtiyaçlarının satın alma kapasitesi daha büyük olan kurumlar tarafından karşılanması istenmişti. Buna göre yapılan son düzenleme ile ilaç ve tıbbi sarf malzeme ihtiyaçlarının çerçeve anlaşma ihaleleri ile birlikte 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda belirtilen ihale usulleriyle il düzeyinde yapılacak toplu alımlarla karşılanmasına imkân sağlandı.

Toplu Alım Avantajları
İhtiyaçların il düzeyinde yapılacak toplu alımlarla karşılanmasındaki temel amaç, toplu alımın sağlayacağı avantajlardan yararlanılması, ihtiyaçların zamanında temin edilerek sağlık hizmeti sunumunda aksaklığa meydan verilmemesini sağlamak. Rekabetin azami ölçüde tutularak ihtiyaçların daha az maliyetle karşılanması ve satın alma yönünden idari kapasitenin artırılması.”