1 YILDA 1 MİLYON AMELİYAT NEDEN ARTTI?


Türkiye’de 2010 yılında toplam 8 milyon 614 bin 789 ameliyat ve cerrahi girişim yapıldı. Hastaneye başvuran hastalarda kişi başına cerrahi işlem yapma oranında üniversiteler ilk sırada yer aldı.2010 yılında Türkiye’de yapılan ameliyat ve cerrahi girişim sayısının toplam 8 milyon 614 bin 789 olduğu ortaya çıktı. 2009’da ise ameliyat sayısı 7 milyon 149 bin 616 olarak tespit edilmişti. Buna göre bir yılda operasyonda sayısında 1 milyon 465 bin 173 artış oldu.

Sağlık Bakanlığı, 2010 Tedavi Yıllığı’nda, Türkiye’de 2010 yılında gerçekleştirilen cerrahi işlem ve ameliyat sayılarını açıkladı. Alçılama gibi küçük cerrahi ameliyatların da içinde bulunduğu cerrahi işlemlerin sayısı 2010 yılında 8 milyon 614 bin 789 oldu.

Yüzde 65’i Bakanlık Hastanelerinde

Sağlık Bakanlığının bu değişiklikleri dikkate alarak yayınladığı istatistiklere göre 2010 yılında 8 milyon 614 bin789 ameliyat yapılmış oldu. Bu operasyonların yüzde 65,68’i yani 5 milyon 658 bin 819’u Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda yapılırken, yüzde 13.07’si yani 1 milyon 126 bin 66’sı üniversitelerde, yüzde 21.24’ü yani 1 milyon 829 bin 904 operasyonun da özel hastanelerde yapıldığı belirlendi.


A Grubu Ameliyatlar Üniversite ve Özel Hastanelerde Yapıldı

Ameliyat gruplarına göre dağılıma bakıldığında organ nakli gibi büyük cerrahi girişimlerin yapıldığı A grubu ameliyatların üniversite ve özel hastanelerde yapıldığı belirlendi. Servikal biyopsi, alçılama gibi küçük işlemleri kapsayan E grubu ameliyatların ise Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde gerçekleştiği gözlendi.

Rinoplasti, Damak Yarığı Onarımı gibi Cerrahi İşlemler En Fazla Özel Hastanelerde

Rinoplasti, damak yarığı onarımı gibi cerrahi işlemleri içeren C grubu ameliyatlar ise kurumlara göre ameliyat dağılımına bakıldığında en fazla özel hastanelerde yapıldığı ortaya çıktı. C grubu ameliyatlar özel hastanelerin yaptığı ameliyatların yüzde 36’sını oluştururken, aynı oran Bakanlık hastanelerinde yüzde 21, üniversitelerde yüzde 22 olarak gerçekleşti.

100 Başvurunun 2.8’ine Cerrahi İşlem

2010 yılında gerçekleşen toplam 302 milyon 984 bin 218 hastaneye müracaatın 235 milyon 172 bin 924’ü Sağlık Bakanlığı hastanelerine, 20 milyon 98 bin 754’i üniversite hastanelerine ve 47 milyon 712 bin 540’u ise özel hastanelere yapıldı. Küçük operasyonların da dahil edildiği istatistiklere göre, 2010 yılında hastaneye müracaat eden her 100 kişiden 2.8’ine cerrahi işlem yapıldı. Hastaneye başvuru oranına göre cerrahi müdahale işlemleri göz önüne alındığında ise üniversite hastaneleri ilk sırada yer aldı. Üniversite hastanelerine başvuran her 100 kişiden 5.6’sı ameliyat edilirken, bu oran özel hastanelerde 3.8, Bakanlık hastanelerinde ise 2.4 oldu. Bölgelere göre bakıldığında Ege Bölgesi’ndeki üniversitelerde her 100 kişiden 12.4’üne operasyon uygulanırken, bunu yüzde 11 ile Batı Karadeniz Bölgesi izledi.

Bakanlık Hastanelerinde E Grubu Ameliyat

Ameliyat gruplarına göre dağılıma bakıldığında ise transplantasyon gibi büyük cerrahi girişimlerin yapıldığı A grubu ameliyatların üniversiteler ve özel hastanelerde gerçekleştiği izlenirken, alçılama, servikal biyopsi gibi küçük işlemlerin yer aldığı E grubu işlemlerin ise 2. basamak sağlık kurumlarını da içeren Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde gerçekleştiği gözlendi.

Küçük Operasyonlarda Eklenince Artış Oldu.

Sağlık Bakanlığı 2009 Tedavi Yıllığında ise ameliyat sayısı 7 milyon 149 bin 616 olarak tespit edilmişti. Bunların 4 milyon 465 bin 326’sı Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlarda yapılırken, 1 milyon 665 bin 984 özel hastanelerde, 1 milyon 18 bin 306’sı ise üniversite hastanelerinde gerçekleşti.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) Kanunu çerçevesinde uygulamaya konulan MEDULA sisteminde Bütçe Uygulama Talimatı EK-8’de 2009 yılı için ameliyat gruplarının kapsamı ile ilgili birtakım değişiklikler yapılmıştı. Bu değişiklikle daha önce büyük ameliyat kapsamında değerlendirilen bazı ameliyatlar orta ameliyat kapsamına alınırken, bazı cerrahi girişim ve işlemlere puan verilmiş, daha önce ameliyat olarak sayılmayan birçok işlem küçük ameliyat (D-E) grubuna dâhil edilmişti. 2008 yılından sonraki ameliyatlar A, B, C, D ve E grubu olarak değerlendirilmiş olup, büyük, orta ve küçük ameliyat ayrımı da kaldırıldı. Bu değişikliklerin sonucunda 2010 yılında ameliyat sayılarında artış meydana geldi.